De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 18 april 2018.

Economiewoensdag, 18 april 2018

Grazend schaap op de zeedijk onder druk

Hantumeruitburen - Het beeld van groene zeedijken die begraasd worden door kuddes schapen dreigt te verdwijnen. Het aanscherpen van regels rond mestafzet zal ervoor zorgen dat schapenhouders een groot deel van hun kudde afstoten. Het bezorgt waterschappen extra onderhoudskosten. ,,De regels zijn vier weken geleden aangekondigd. Het zadelt onze pachters, de schapenhouders, met een groot probleem op", zegt Karst Tamminga van Wetterskip Fryslân. ,,De mest van de schapen is niet meer weg te zetten. Consequentie kan zijn dat er voor het begrazen straks minder animo is. Het onderhoud wordt dan duurder." Wetterskip Fryslân heeft honderden hectares aan dijk waar schapen grazen.

Economiewoensdag, 18 april 2018

Netwerk Grondig kraakt commissie Grondgebonden

Leeuwarden - Netwerk Grondig, belangenbehartiger van grondgebonden boeren, is zeer kritisch over het rapport van de commissie Grondgebondenheid dat vorige week uitkwam. De toekomstplannen van de commissie, ingesteld door LTO en NZO, zouden teveel gericht zijn op de grondstof eiwit en niet op de kringloop tussen bodem, gewas, dier en mest op bedrijfsniveau. Dat leidt tot perverse prikkels, aldus Grondig.

Hoofdartikelwoensdag, 18 april 2018

Wie gaat die bevingschade betalen?

Waar de NAM geen controle op kan uitoefenen, kan zij ook minder verantwoordelijkheden voor dragen. Met die verklaring kwam de Nederlandse Aardolie Maatschappij gisteren naar buiten. Het is een reactie op een door minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) voorgestelde wetswijziging over gaswinning in Groningen. Hierin wordt geregeld dat de Nederlandse staat bepaalt hoeveel gas er uit het wingebied wordt gehaald.

Regiowoensdag, 18 april 2018

Scholen krijgen twaalf jaar voor doelen Fries

Leeuwarden - Alle scholen in het Friese taalgebied hoeven pas in 2030 alle kerndoelen voor het vak Fries te halen. Dat staat in een brief van Gedeputeerde Staten (GS). Het is voor het eerst dat GS concreet maakt op welke termijn scholen aan de eisen moeten voldoen.

Regiowoensdag, 18 april 2018

Fryslân wil ook 16-jarige naar stembureau

Leeuwarden - Fryslân wil bij de Statenverkiezingen van volgend jaar een schaduwverkiezing organiseren voor jongeren van zestien en zeventien jaar. De provincie heeft samen met Zeeland een verzoek ingediend voor een experiment, waarbij de ‘echte’ verkiezingen zo veel mogelijk moeten worden nagebootst. Volgens gedeputeerde Sander de Rouwe kan het experiment ertoe leiden dat het stemrecht op termijn met twee jaar wordt verlaagd.

Regiowoensdag, 18 april 2018

Friese trein moet straks vooral op accu rijden

Leeuwarden - De provincie stelt een onderzoek in naar een gedeeltelijke elektrificatie van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en het volledig op accu’s laten rijden van de treinen van Leeuwarden naar Stavoren en Harlingen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn wat het op deze manier elektrificeren van de Friese spoorlijnen kost en op welke termijn dit kan worden doorgevoerd.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties