De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 2 september 2005.

Achtergrondvrijdag, 2 september 2005

Zonder stroom geen communicatie

Dagen nadat ze overgetrokken is, veroorzaakt Katrina schokgolven van verbijstering door alle lagen van de Amerikaanse bevolking. De schaalgrootte van deze orkaan en de schade die zij heeft aangericht roepen vergelijkingen op met de Tsunami-ramp die zuidoost-Azië trof op 26 december 2004. In drie artikelen voor het Friesch Dagblad bericht de in Amerika wonende Eelco Dykstra, arts en hoogleraar ‘rampmanagement’, over ontwikkelingen in ‘Amerika na Katrina’. Vandaag aflevering 1: ‘Zoek en red!’

Bijschriftvrijdag, 2 september 2005

Iets meer spot, aub! (2)

Gisteren zagen we dat er veel spot in de bijbel voorkomt.

Bijschriftvrijdag, 2 september 2005

Stil

Opeens lijkt het alsof een boze onderwijzer zijn rumoerige klas inloopt en ‘wees stil’ gebiedt. Hoe kan dat nou?

Bijschriftvrijdag, 2 september 2005

De storm

Habakuk is stilgevallen, hij heeft geen verweer meer tegenover God.

Cultuurvrijdag, 2 september 2005

Tryater fiert fjirtichjierrich bestean

Tryater bestiet kommende wike fjirtich jier. Fjirtich jier âld miskien, seit it selsskip sels, mar likegoed fjirtich jier jong. Want Tryater sit fol mei nije ideeën. Sawol it weromsjen as it foarútsjen sil sintraal stean yn de feestwike. Mei as wichtichste ympuls: de yntroduksje fan it Dreamlabfűns.

Economievrijdag, 2 september 2005

Kleine bedrijven kansloos bij aanbestedingen

Zoetermeer - Kleine en middelgrote bedrijven maken weinig kans om grote opdrachten van de overheid binnen te slepen.

Economievrijdag, 2 september 2005

NOM wil hulp Netam overwegen

Leek – De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM is bereid nogmaals een investering in trailerbouwer Netam in Leek te overwegen, als er een plan ligt voor een doorstart.

Economievrijdag, 2 september 2005

125-Jarige drukker Banda benoemd tot hofleverancier

Kollum – Drukkerij Banda heeft gisteren het predikaat van hofleverancier gekregen, ter ere van het 125-jarig bestaan. Burgemeester Bilker van Kollumerland overhandigde gisteren het predikaat aan het jubilerende bedrijf.

Economievrijdag, 2 september 2005

Bouwverhuurder Verno opent vestiging in Emmen

Leeuwarden – Verno Materieel Verhuur opent een vestiging in Emmen. De Leeuwarder verhuurder doet goede zaken in dit gedeelte van Drenthe en ziet daarom goede mogelijkheden voor een vestiging in de grootste stad van deze provincie.

Hoofdartikelvrijdag, 2 september 2005

Theologie, zorgen...

De scheidende decaan van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit, prof. dr. M. Brinkman, heeft zorgen. Hij vreest ontwikkelingen die zijn vakgebied geen goed zullen doen. Enkele elementen van die zorgen zijn de verminderde geldstroom van de overheid naar de theologische opleidingen en de bestuurlijke maatregelen die daarmee in verband staan: schaalvergroting. Die laatste geldt zowel tussen universiteiten: faculteiten van verschillende universiteiten moeten gaan samenwerken, als binnen de universiteiten: de theologen worden ondergebracht in een grote faculteit geesteswetenschappen. Ervaringen van zo'n integratie in het buitenland wijzen vaak op teloorgang van het specifieke van een theologische opleiding.

Hoofdartikelvrijdag, 2 september 2005

Discussie over homeopathie...

Om de zo veel tijd is er publiciteit rondom homeopathie en andere vormen van alternatieve geneeswijzen. Onlangs weer naar aanleiding van een artikel in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Daarin werd beweerd dat homeopathie niet werkzaam is. De auteurs van het artikel kwamen tot die bevinding door allerlei onderzoeken over dit onderwerp nog eens kritisch te evalueren. De beroepsvereniging van homeopaten kwam direct in verzet. Het artikel zou eenzijdig zijn en voorbijgaan aan resultaten van weer ander onderzoek.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Friezen staan niet in rij voor klusjes Te Plak

Wommels – De vraag naar de service- en klussendienst Te Plak stabiliseert. Er is nauwelijks nog groei. Het servicecentrum leidt een moeizaam bestaan doordat de witte-werkersregeling wordt afgeschaft, zegt P. van der Werff.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Vandalen Bolsward zijn rustiger

Bolsward – De jongeren van Bolsward lijken hun leven te hebben gebeterd als het op vandalisme aankomt. In de eerste acht maanden van dit jaar is er voor een dikke 4700 euro vernield, terwijl de schade in dezelfde periode vorig jaar 60.000 euro was.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Princessehof aast op keramische vloer in entreehal

Leeuwarden – Toonaangevend keramisch kunstenaar Babs Haenen gaat wellicht een vloer van keramische tegels ontwerpen voor museum het Princesshof in Leeuwarden. Dat zei conservator Ank Trumpie vrijdag bij de presentatie van de nieuw ingerichte zalen voor moderne en hedendaagse keramiek. Een internationaal toonaangevend museum op dit vlak wil natuurlijk meteen bij de entree laten zien wat het waard is, zegt ze. De plannen verkeren nog in een pril stadium; er zijn nog geen financiën voor. In de grote ruimte onder de hanebalken wordt voortaan een selectie van het laatst aangekochte werk getoond en daar toont Haenen een techniek waarbij twee kleuren porselein worden gemengd en dan geplooid alsof het textiel was.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Zelfs in de garage zitten telefonisten

Leeuwarden - ,,Meneer, hoe kan een kleine baby nou geduld hebben? Ik kan niet een week wachten, ik heb gewoon stroom nodig voor mijn kinderen.” Een mevrouw uit Wormerveer wil weten waarom er in haar nieuwe huis eerst wel, maar sinds twee dagen opeens geen gas en licht meer zijn. Lastige vraag voor Jan Petersen van de verhuisdesk van Nuon. Het zweet breekt hem uit.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Hogescholen strijden om last-minutestudent

Leeuwarden – Dat de wervingsstunt gistermiddag in het water viel, heeft geen invloed gehad op het aantal nieuwe eerstejaars dat het Leeuwarder Van Hall Instituut ermee binnenhaalde.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Konijn doet het nog niet goed

Leeuwarden - Het blijft slecht gaan met het konijn. Al enkele jaren loopt het aantal konijnen in Nederland terug en uit de tellingen van de zoogdiervereniging VZZ van dit jaar ontstaat het beeld dat die trend doorzet. Alleen rond steden lijkt licht herstel zichtbaar, vooral rond voetbalvelden, industrieterreinen en begraafplaatsen. En laat dat nu juist de locaties zijn waar het konijn voor overlast zorgt en bejaagd wordt. De jacht op het konijn is op 15 augustus geopend.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Hiltje Bloemhof viert eeuwfeest

Sneek - Folkert Bloemhof had niet gedacht dat zijn moeder de honderd jaar zou halen. Ze kreeg kortgeleden blaasontsteking. ,,Mar se is in sterke frou en is der dochs wer trochkaam.’’ Gisteren kwam de familie bijeen om de bijzondere verjaardag van Hiltje Bloemhof-Boersma te vieren.

Regiovrijdag, 2 september 2005

Vreewijk op haar na failliet

Drachten – Het partycentrum Vreewijk dat vorig jaar naar het voormalig Fries Paardencentrum in Drachten is verhuisd, staat op het randje van faillissement. Als Vreewijk niet meer armslag krijgt van Smallingerland gaat het over de kop, zegt eigenaar M. Dolstra. Overigens heeft de provincie Fryslân geen enkele moeite met meer uitbreidingsmogelijkheden van het centrum.

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

Een oefenplek in toewijding aan God

Leeuwarden - Nu kijkt ze nog uit over de Dokkumer Ee, maar binnenkort over het Meer van Neuchâtel. Ilse Schaap uit Leeuwarden vertrekt dinsdag naar Zwitserland. Ze treedt daar in, in een protestants vrouwenklooster in Grandchamp. Een portret van een geloofszoektocht.

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

Brug slaan tussen kerk en boer

Doorn - Plaatselijke kerken moeten nadrukkelijk fungeren als plekken voor gesprek tussen boer en burger. Bijvoorbeeld bid- en dankdagen in een nieuwe, modernere opzet kunnen daarbij een goed middel zijn. Dat kwam vrijdagmiddag in Doorn naar voren tijdens het rondetafelgesprek Kerk en Boer.

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

‘Spitsuur’ van de heilige Geest

Wordt de zondagse preek langzamerhand overbodig? Integendeel, vindt ds H. de Jong. Volgens hem is de zondagse preek niet minder dan het ‘spitsuur’ van de heilige Geest. Onlangs hield ds De Jong een prikkelend betoog, met als spits: de zondagse preek moet tegendraads zijn, niet aangepast aan onze smaak en al helemaal niet aan de smaak van ‘de wereld’.

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

Geen kerkgroei zonder vernieuwende aanpak

Leeuwarden - Missionaire gemeentemodellen en -methodes garanderen geenszins dat een kerk zal groeien door toestroom van buitenkerkelijken. Maar de stelling kan wel worden omgedraaid: traditionele kerken die alles bij het oude laten, slagen er sowieso niet in om buitenkerkelijken te bereiken.

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

‘Een boek dat me terugbracht bij God’

Het is na de bijbel het best verkochte christelijke boek van de laatste twee jaar: Doelgericht Leven van Rick Warren. Niet iedereen is er enthousiast over, maar voor ds Jurgen van den Herik uit Drachten betekende het boek een ommezwaai in zijn leven en predikantschap.

Geloof & Kerkvrijdag, 2 september 2005

Van de Ark van Noach tot het moderne toilet

Ermelo - Wat is het meest stabiele bootmodel dat nog steeds gebruikt wordt voor de bouw van zeeschepen? De bouw volgens het principe van de Ark van Noach. Het is een van de opmerkelijke feiten uit het boek Moderne wetenschap in de Bijbel van drs Ben Hobrink.

Sportvrijdag, 2 september 2005

Cambuur blijft maar op zoek naar een zege

Apeldoorn - Als het speltechnisch niet gaat zoals het zou moet, helpt het niet als in een stroef draaiende ploeg ook nog eens jonge jongens moeten debuteren in de basis. Tel daarbij op dat de fitheid bij Cambuur volgens trainer Roy Wesseling nog steeds te wensen over laat en dan is het ineens niet zo gek dat de Leeuwarders ook na vrijdag nog zegeloos zijn.

Weervrijdag, 2 september 2005

Zomerweer

De zomer krijgt nog een mooi staartje. Dit weekend kunnen |we nog genieten van een paar mooie zomerse dagen. Begin |volgende weken volgen er toch weer regen- en onweersbuien. | Zie verder pagina 12

Weervrijdag, 2 september 2005

Zomerweekend

Vandaag veel zon met temperaturen tussen 22 en 24 graden. De wind komt uit oost tot noordoost en is matig tot vrij krachtig. Vanavond 17 tot 19 graden. Morgen is de zomerzon bijna volop aanwezig met overdag 24 tot 26 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties