De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van donderdag, 20 januari 2005.

Bijschriftdonderdag, 20 januari 2005

Rooskleurig

Toen de Israëlieten werden weggevoerd naar Babel, bleef een klein deel van de bevolking achter.

Economiedonderdag, 20 januari 2005

Minder aandacht voor grote nood onder boeren

Joure – Er is te weinig aandacht voor psychische en sociale problemen bij agrarische ondernemers. Daarbij komt dat de problemen in de sector alleen maar groter worden. De verwachte toename van het aantal gedwongen bedrijfsbeëindigingen zal de psychische druk op boeren nog groter maken. Een doemscenario? Volgens de noordelijke werkgroep van Contact Christen Agrariërs (CCA) zijn er wel degelijk mogelijkheden om een dreigende psychische neergang in veel boerengezinnen te keren.

Economiedonderdag, 20 januari 2005

‘Tijdens recessie meer vraag naar kwaliteit’

Franeker - Niet alleen winkels met in hun schappen traditioneel goedkope producten profiteren van de haperende economie. Ook de aanbieders van ‘kwaliteit’ kunnen profiteren. ,,Het geld is er wel, maar consumenten besteden het kritischer. Er is meer vraag naar kwaliteit. Wanneer je kwaliteit verkoopt voor een redelijke prijs, wordt er zeker nog wel gekocht. Maar in plaats van drie broeken zullen dat er nu soms twee zijn.’’ Dat is de marktanalyse van Tjerk Lodewijk, eigenaar van een gelijknamige winkel in mannenkleding in Franeker.

Hoofdartikeldonderdag, 20 januari 2005

Westergo, een foutje…

Maandenlang was het onrustig in Fryslân, voorafgaande aan de parlementaire behandeling van de Nota Ruimte. Op tal van bijeenkomsten uitten ondernemers, boeren en bestuurders hun zorg over het ruimtelijk beleid dat het kabinet heeft uitgestippeld. Decentralisatie, veel eigen verantwoordelijkheid voor gemeenten en provincies: prachtig vonden ze het allemaal. Maar oh wee, dat ‘nationaal landschap’ in Noordwest-Fryslân: daar kan natuurlijk niks meer straks, want alles van waarde is waardeloos voor gebruik.

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Burger moet rap 112 bellen

Bakhuizen – Burgers moeten bij calamiteiten eerder het alarmnummer 112 bellen. Dat vindt burgemeester De Roos van Gaasterlân-Sleat. Hulpverleningsinstanties kwamen vorig jaar na een melding van stankoverlast in Bakhuizen traag in actie doordat bewoners de woningbouwvereniging en de gemeente belden in plaats van 112.

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Noorderlingen gaan op aardgas rijden

Leeuwarden – Leeuwarden krijgt dit jaar de eerste aardgaspomp in het Noorden. Daarna volgen andere grote steden in het Noorden als Groningen, Assen en Emmen waar gecomprimeerd aardgas (cng) kan worden getankt. Dat zegt P. Luimstra van Energy Valley, een samenwerkingsproject van de noordelijke overheden dat onderzoek doet naar duurzame energie.

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Dokkum plant nog geen waterwijk

Dokkum – Twee meren tussen Anjum en Dokkum. Burgemeester Cazemier van Dongeradeel probeert zich wat op de vlakte te houden over het plan, maar staat zeker niet te juichen bij het idee van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). ,,Ik zie duidelijk een bedreiging voor de landbouw in het gebied. Ik wil dus zeker met de NLTO om tafel om te horen welke visie zij daarover hebben.”

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Vroegtijdig schoolverlater tussen wal en schip

Leeuwarden – Ondanks allerlei hulpacties lukt het te veel vroegtijdig schoolverlaters niet een startkwalificatie te halen waarmee ze goed toegerust de arbeidsmarkt op kunnen gaan. En het is maar zeer de vraag of het vorige week toegekende extra geld van het Rijk aan de Regionale Meld- en Coördinatiepunten vroegtijdig schoolverlaters (RMC) daar verandering in zal brengen.

Regiodonderdag, 20 januari 2005

Verhuizing van Fries Museum nog niet rond

Leeuwarden - Provinciale Staten van Fryslân gaan niet zonder meer akkoord met een verhuizing van het Fries museum naar het Zaailand in Leeuwarden. De statenleden willen, onder aanvoering van VVD en CDA, een nadere onderbouwing over de noodzaak daarvan. Gedeputeerde Mulder kan die nog nvoldoende geven.

Geloof & Kerkdonderdag, 20 januari 2005

Remonstranten houden kerkdienst in het Filmhuis

Leeuwarden – De Remonstrantse Gemeente uit Leeuwarden houdt zondag 13 februari (10.00 uur) een ‘dienst’ in het Filmhuis in Leeuwarden. ,,Geen bijbelverhaal deze keer, maar een film die ons stof tot nadenken zal geven’’, zegt voorganger Wietske Tinga.

Geloof & Kerkdonderdag, 20 januari 2005

Kerkenraad Urk voor aansluiting bij PKN

Urk – De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk op Urk stelt voor om toch mee te gaan met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zondag worden de Urker gereformeerden hierover gehoord.

Geloof & Kerkdonderdag, 20 januari 2005

‘Bid en bijbellees bij huisbezoek’

Leeuwarden – In menig kerkelijke gemeente is het niet meer gebruikelijk: ambtsdragers die tijdens een pastoraal bezoek bijbellezen en bidden met de betrokkene. Het Protestants Dienstencentrum Fryslân hield deze week een toerustingsavond om het weer bespreekbaar te maken.

Weerdonderdag, 20 januari 2005

Wind en regen

Vandaag is een onstuimige dag waarin het in het kustgebied stormachtig waait uit het westenwind en mogelijk stormt het enige tijd. Verder regent het nu en dan. Morgen vallen er enkele buien, soms met een winters karakter bij 6 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties