De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 20 januari 2018.

Economiezaterdag, 20 januari 2018

Toekomst aardappelexport zit in knollen en zaden

Leeuwarden - Aardappelhandelshuis HZPC, met vestigingen in Joure en Metslawier, verwacht in de komende decennia zijn afzetmarkten niet alleen met pootaardappelen te bevoorraden maar ook met zaad voor de teelt van aardappelen. Dat zei Robert Graveland, directeur van de onderzoeksvestiging in Metslawier, gisteren op een bijeenkomst van het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy. De middag stond in het teken van de veredeling van aardappelen.

Hoofdartikelzaterdag, 20 januari 2018

Krimp zonder kramp, tegen kleurverlies

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) buigen kerkenraden zich deze weken over een nieuwe ronde van veranderingen van de kerkorde. In deze ronde gaat het vooral over de predikant in de krimpende kerk. Honderden predikanten zitten nu langer dan twaalf jaar - soms onvrijwillig - op dezelfde plek. Er ligt een goed voorstel de verbintenis van de predikant te beperken tot maximaal twaalf jaar. Het is goed en gezond als de gemeente en predikant na twaalf jaar weer nieuwe impulsen krijgen. Nogal wat predikanten zullen worden losgemaakt en komen straks in een wachtgeldregeling terecht, maar dat moet worden opgebracht, grotendeels door de gemeenten.

Regiozaterdag, 20 januari 2018

Leeuwarden legt laatste hand aan opening 2018

Leeuwarden - Hoteleigenaren die nee moeten verkopen, borden die automobilisten waarschuwen en de opbouw van mini-Oldehoves op verschillende plekken in de stad. Leeuwarden bereidt zich voor op de opening van LF2018.

Regiozaterdag, 20 januari 2018

Actieplan tegen grote personele tekorten in zorg

Assen - Het personeelstekort in de zorg dreigt een ,,probleem voor de leefbaarheid in Noord-Nederland" te worden. Daarvoor waarschuwen zestig noordelijke bestuurders uit de zorg- en welzijnssector. Ze ondertekenden donderdag in Assen een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Het actieplan is een initiatief van ZorgpleinNoord, het werkgeversverband van zorg- en welzijnsinstellingen in het Noorden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties