De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 20 mei 2005.

Bijschriftvrijdag, 20 mei 2005

Springvloed

Pinksteren wordt in de Bijbel vaak genoemd het Wekenfeest, want het wordt gevierd zeven weken na Pasen.

Economievrijdag, 20 mei 2005

Meer winst voor Fryslân Miljeu

Leeuwarden - Met een lichte stijging van het netto positief resultaat naar 655.000 euro heeft Fryslân Miljeu in 2004 de groei in omzet en resultaat voortgezet. De omzet is gestegen tot 19,625 miljoen euro. In 2003 was het netto positief resultaat 630.000 bij een omzet van 18,677 miljoen euro. Fryslân Miljeu treedt sinds 1 januari van dit jaar met zusterorganisatie Afvalsturing Friesland naar buiten onder de naam Omrin.

Economievrijdag, 20 mei 2005

Avondwinkel spant kort geding aan

Leeuwarden - De uitbater van de avondwinkel op de Slotmakersstraat in Leeuwarden R. van Leeuwen spant een kort geding aan tegen de verhuurder van het pand. Daarmee wil hij voorkomen dat de verhuurder de onteigeningsprocedure doorzet. De vergunning van Van Leeuwen werd eerder ingetrokken door de gemeente. Recentelijk is die beslissing herroepen. De winkel is al dicht vanaf drie december 2004 door een geschil met de huurder van het pand. Van Leeuwen was onderhuurder.

Economievrijdag, 20 mei 2005

Inzet noodvaccinatie mkz in Duitse deelstaat

Den Haag - De regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen wil noodvaccinatie inzetten bij een eventuele uitbraak van mkz waarbij het vlees en de melkproducten ook daarna kunnen worden afgezet zonder de dieren te doden. Besprekingen van de Duitse deelstaat, de Nederlandse overheid met de vlees- en zuivelindustrie moet deze zomer resulteren in gegarandeerde afzet van de producten.

Economievrijdag, 20 mei 2005

De Lichtmis terug in aantal sterren

Meppel - De Koperen Hoogte, hotel, restaurant, shopping- en zakencentrum, gaat vrijwillig terug van vijf naar vier sterren. In eerste instantie had het bedrijf op Lichtmis, noordelijk van Zwolle, zichzelf aangeprezen als vijfsterrenlocatie. De toren voldoet echter niet aan de criteria voor een vijfsterren hotel, omdat er bijvoorbeeld geen zwembad bij is. Vandaag laat de organisatie op een ludieke manier de vijfde ster van de toren vallen.

Economievrijdag, 20 mei 2005

De Kikkert bindt klanten door kwaliteit te leveren

De benaming zeilschool dekt de lading niet helemaal meer, vindt Anne Glasbergen (41) van De Kikkert in Lemmer. Naast de zeillessen biedt De Kikkert een conferentieruimte, een hostel met 21 vierpersoonskamers, sportvelden en een keuken waar een restaurant zich niet voor hoeft te schamen. Ontspanning wil De Kikkert bieden. En een plek waar de jeugd nog kan genieten van samen actief bezig te zijn. Maar je moet wel bijblijven om de jeugd aan te spreken. ,,Het moet tegenwoordig allemaal steeds sneller, steeds spectaculairder”, merkt Glasbergen.

Hoofdartikelvrijdag, 20 mei 2005

Kiesgerechtigd burger worden…

Godsdienst, cultuur, geschiedenis en democratie zijn onderwerpen die veel aandacht krijgen in het publieke debat. Dat heeft ermee te maken dat onze samenleving de laatste tientallen jaren flink werd opgeschud door de komst van een miljoen mensen met een andere godsdienst en een andere cultuur. Toen hun werd gevraagd deel te nemen aan en zich niet afzijdig te houden van onze samenleving, kwam terecht de vraag aan de orde wat de belangrijkste kenmerken van onze samenleving zijn. Die vraag bleek niet gemakkelijk te beantwoorden. Dus ontstond er discussie over de vraag of er een Nederlandse cultuur is en wat die precies inhoudt. Ook ontstond er discussie over de vraag hoe mensen met godsdiensten die wij hier nauwelijks kenden, vreedzaam en tolerant met ons konden samenleven. Temeer omdat sommige mensen gedrag vertoonden dat strijdig was met onze wetten.

Regiovrijdag, 20 mei 2005

Kamervragen over busvervoer in Fryslân

Den Haag – De fracties van SP en GroenLinks hebben Kamervragen gesteld over de plannen van de provincie met het busvervoer in Fryslân. In een deel van Fryslân zullen onrendabele streekbussen worden vervangen door een taxi-variant. SP-Kamerlid Gerkens denkt dat dit de doodsteek is voor het openbaar vervoer in Fryslân.

Regiovrijdag, 20 mei 2005

Franeker blijft het zuinig aan doen

Franeker – De gemeente Franekeradeel heeft de komende vier jaar geen geld voor nieuw beleid.

Regiovrijdag, 20 mei 2005

Klein dorp lijdt onder grotere

Rien - Het ging om het identiteitsgevoel. Ruim vijftig jaar geleden vond de bevolking dat Rien meer verdiende dan de status van een buurtschap. Het naburige dorp Lytsewierrum, waar Rien bij was aangesloten, telde minder inwoners en er was ook veel minder bedrijvigheid. Daarom stuitte het verzoek van Rien om officieel een dorp te worden op weinig weerstand bij de overheid. Op 6 september 1954 ging de gemeenteraad van Hennaarderadeel akkoord, en op 1 mei 1955 werd dat bekrachtigd door het Rijk.

Regiovrijdag, 20 mei 2005

Met een 6,5 als laagste gemiddelde lukt het wel

De eindexamens staan weer voor de deur. Vanaf maandag buigen 5708 Friese vmbo-, havo-, en vwo-scholieren zich over de laatste loodjes van hun middelbare-schoolloopbaan. Het Friesch Dagblad volgt er vijf die het dit jaar voor de tweede keer doen. Vandaag stelt Martha van der Singel zich voor.

Regiovrijdag, 20 mei 2005

De oorlog was nog niet afgelopen op 5 mei 1945

Burgwerd – Op 5 mei 1945 was het feest in Nederland. De oorlog was afgelopen. Maar voor velen betekende deze magische datum nog lang niet het einde van de ellende. ,,We herdenken nu de bevrijding, de daaraan voorafgaande oorlog. Maar het jaar erna. Wie denkt daaraan? Voor mij was het na de oorlog nog niet afgelopen. Eigenlijk dook ik toen weer onder, maar dan bij mijn eigen ouders’’, vertelt Peter Hein uit Burgwerd.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 mei 2005

‘Bidden is dagelijks werk’

Tzum - In meer dan tweehonderd plaatsen vindt vrijdagavond en vrijdagnacht de ‘Nacht van Gebed’ plaats. De bedoeling is dat tijdens de gebedsnacht stilgestaan wordt bij alle geloofsgenoten wereldwijd die niet openlijk hun geloof kunnen belijden. Tzum is een van de plaatsen die meedoet.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 mei 2005

Voedselbank Leeuwarden van start

Leeuwarden – De Voedselbank Leeuwarden wordt vrijdag officieel opgericht. In augustus of september hoopt men het eerste voedselpakket uit te kunnen delen. Dat werd gister-middag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de Open Hof in Leeuwarden.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 mei 2005

Oud-Workumer organist Mast krijgt eredoctoraat

Workum - Harry Mast uit Haaksbergen wordt vrijdag bevorderd tot doctor honoris causa. Die graad zal hem verleend worden aan de Latvian Academy of Music te Riga, de hoofdstad van Letland, die hem tevens heeft aangesteld als gasthoogleraar aan deze academie.

Geloof & Kerkvrijdag, 20 mei 2005

Eerste kindervoorstelling cabaretier Ruurd Walinga

Britsum - Cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden heeft donderdag op cbs De Foarikker in Britsum de première gedaan van zijn eerste kindervoorstelling. De show heet Ik timmer erop los en gaat over het thema boosheid. De voorstelling werd opgevoerd in het kader van een themaweek over cabaret en theater op De Foarikker.

Weervrijdag, 20 mei 2005

Zon en een bui


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties