De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 21 maart 2018.

Cultuurwoensdag, 21 maart 2018

Persoonlijke overpeinzingen bij een Hindelooper kast

Eppie Dam schreef een gedichtencyclus bij een van de belangrijkste werken van de Groningse drukker en kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945): Kast met oudtestamentische voorstellingen .

Economiewoensdag, 21 maart 2018

Innovatie slecht te zien bij Friese bedrijven

Leeuwarden - ,,Friezen durven niet buiten de kaders te stappen. Het goede van onze cultuur - de bescheidenheid - werkt ook in ons nadeel”, zegt Friso Visser van Brain Fuel. ,,De Friese trots die we denken te hebben, die hebben we helemaal niet. Je moet je juist meer laten zien en uit je eigen schaduw willen stappen. Want er ís wel innovatie.”

Economiewoensdag, 21 maart 2018

Grondig definieert ‘grondgebonden’

Den Haag - Grondgebondenheid heeft alles te maken met de beschikbare grond van een melkveebedrijf. Het levert bovendien een bijdrage aan behoud van het landschap, biodiversiteit en weidevogelbeheer. Dat stelt het Comité GRAS, dat gisteren een ‘toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij’ aanbood aan Kamerleden van de commissie LNV.

Hoofdartikelwoensdag, 21 maart 2018

Opzet bankensector opnieuw bekijken

ING heeft afgelopen week het voorstel ingetrokken om het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers met 50 procent te verhogen. Reden daarvoor waren de opgelopen emoties over de inkomensstijging bij klanten, werknemers en andere belanghebbenden van de bank. Het stof van de discussie was nog niet neergedaald of NIBC deed het gisteren dunnetjes over: de top van de bank krijgt bij de beursgang gemiddeld een miljoen euro per persoon uitbetaald.

Regiowoensdag, 21 maart 2018

‘Stemmen, dat moet je gewoon doen’

Leeuwarden - Vandaag mogen inwoners van veertien Friese gemeenten naar de stembus. Het Friesch Dagblad ging in drie van die gemeenten langs om te vragen of burgers gaan stemmen en welke thema’s zij belangrijk vinden.

Regiowoensdag, 21 maart 2018

Het is definitief: de bus stopt buiten het dorp

Leeuwarden - Het protest vanuit de dorpen heeft niet gebaat. Vanaf juli rijden de bussen van lijn 51 (Leeuwarden-Oentsjerk-Dokkum) en lijn 54 (Leeuwarden-Stiens-Dokkum) niet meer door alle dorpen op de route. In plaats van in het centrum, wordt er bij meerdere dorpen aan de rand van het dorp gestopt.

Regiowoensdag, 21 maart 2018

In Fryslân zijn grafkosten relatief laag

Leeuwarden - Met een gemiddelde van 2245 euro aan grafkosten voor de gemeentelijke begraafplaatsen is Fryslân een van de goedkoopste provincies van Nederland. Alleen de provincies Limburg en Noord-Brabant zijn met respectievelijk 1933 euro en 2296 euro goedkoper. Gemiddeld liggen de grafkosten in Nederland op 2812 euro. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van uitvaartonderneming Monuta. Monuta onderzocht in totaal 1679 begraafplaatsen in 379 gemeenten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties