De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Archief

De artikelen van vrijdag, 22 augustus 2003.

Achtergrondvrijdag, 22 augustus 2003

Heel veel intekenaren op jubileumboek

Bijna 1500 boeken over het Friesch Dagblad zijn

Achtergrondvrijdag, 22 augustus 2003

Terreur treft Irak en Israël

Na bloedige aanslagen met tientallen doden in Israël en Irak lijken oplossingen in die regio verder weg dat ooit. Een diep geschokte secretaris-generaal Kofi Annan verklaarde dat de Verenigde Naties hun werk in Irak gewoon voortzetten.

Bijschriftvrijdag, 22 augustus 2003

Vastgelopen?

Misschien zijn wij: door zonden vastgelopen

Bijschriftvrijdag, 22 augustus 2003

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israël.

Cultuurvrijdag, 22 augustus 2003

Keunstwurk en Romein willen fusie

Leeuwarden - De stichting Keunstwurk en Theater Romein in Leeuwarden koersen aan op een volledige fusie. Streefdatum voor het samengaan van de twee cultuurinstellingen is 1 januari 2004. Met name de consequenties voor de subsidies van beide cultuurinstellingen zijn nog een onduidelijke factor.

Cultuurvrijdag, 22 augustus 2003

Opnamen film ‘Makkum!’ op

Makkum – Op het strand van Makkum en de dijk van Gaast worden vandaag en morgen opnames gemaakt van de korte film Makkum! Deze film wordt geproduceerd door Frats (Fryske Amateur Teater Skoalle). De rollen worden gespeeld door jongeren die de acteerwedstrijd ‘Zeepsterren’ hebben gewonnen op het jongerentheaterfestival 2003. Tijdens de opnames zullen zij de meeste scènes improviseren.

Cultuurvrijdag, 22 augustus 2003

Apeldoornse kerken kopen pagina in huis-aan-huisblad

Leeuwarden – De Samen-op-Wegkerken en de katholieke parochies van Apeldoorn kopen gezamenlijk een maandelijkse pagina in het huis-aan-huisblad van Apeldoorn, Weekend Totaal .

Cultuurvrijdag, 22 augustus 2003

Boeiend jubileumstik Jorwert

Justerjûn gong yn de Jorwerter notaristún foar de fyftichste kear in iepenloftspul yn premiêre. As jubileumfoarstelling hawwe de Jorwerters keazen foar in stik, wêryn't toaniel in sintraal plak ynnimt: in bewurking fan de film Shakespeare in love . De teksten fan Mark Norman en Tom Stoppard binne yn it Frysk oersetten troch Jan Schotanus en it stik krige as titel ‘Ik wol spylje’.

Cultuurvrijdag, 22 augustus 2003

Koormuziek in stoomgemaal: gemengde ervaring

Een koorprogramma met stukken waarvan het oudste uit 1922/23 stamt en het jongste uit 1997 en stukken geschreven door zeven componisten van wie er vier nog in leven zijn: dat kun je gerust aan het Nederlands Kamerkoor overlaten, en al helemaal wanneer Stephen Layton de dirigent is.

Dossiervrijdag, 22 augustus 2003

Met boerenwagen het eiland op

In een boerenwagen komen toeristen aan op Schiermonnikoog. Het is augustus 1952, mooi weer, de mensen zien er zondags uit. Wie langer naar de foto kijkt, merkt dat er iets niet klopt. De inzittenden zien er te mooi uit, de gezichten staan een tikkeltje te vrolijk.

Dossiervrijdag, 22 augustus 2003

Nederland en Kameroen herdenken ds Schaaf

Een grote groep familie, vrienden en bekenden heeft gisteren afscheid genomen van ds Ype Schaaf in een volle Dorpskerk in Huizum. Schaaf, oud-hoofredacteur van het Friesch Dagblad en zendingsman, overleed afgelopen zaterdag plotseling terwijl hij een meerdaagse conferentie in Doorn bijwoonde. Tegelijkertijd met de dienst in Huizum werd in Kameroen een herdenkingsdienst voor Schaaf gehouden. Dat gebeurde in het gezamenlijke pand van het bijbelgenootschap en de uitgeverij CLE, die Schaaf mee hielp oprichten.

Economievrijdag, 22 augustus 2003

Recessie treft Friese kunstenaars hard

Leeuwarden - De recessie treft niet alleen bedrijven maar ook kunstenaars die als het ware kleine zelfstandigen zijn. Toch ziet deze groep zichzelf nog lang niet altijd als kleine zelfstandige. Volgens Gerhild Tóth-van Rooij, pr-medewerker van de onafhankelijke kunstenaarsvereniging Fria, komt daarin gelukkig verandering.

Economievrijdag, 22 augustus 2003

Schade door faillissement Brada

Leeuwarden - Transportbedrijf Postma en stomerij Miedema raken met het faillissement van Brada en het stilleggen van de slachtactiviteiten een grote klant kwijt. Van de tien auto’s van Postma reden er dagelijks vier of vijf koelauto’s voor Brada.

Economievrijdag, 22 augustus 2003

Voorzichtige start Friese aardappeloogst

Leeuwarden – De Friese oogst van aardappelen is de afgelopen weken voorzichtig begonnen. Door de droogte wordt echter nog niet overal geoogst. Vooral in gebieden met zware klei en droge grond blijven de aardappelen voorlopig in de grond.

Economievrijdag, 22 augustus 2003

NS willen af van belang in NoordNed

De Nederlandse Spoorwegen (NS) willen hun belang van 50 procent in NoordNed verkopen aan het Britse Arriva. Arriva heeft de rest van de aandelen in handen. De NS en Arriva onderhandelen nog over de verkoop. Over de verkoopsom is nog niets bekend.

Economievrijdag, 22 augustus 2003

Veel belangstelling voor Tille Scheepsbouw

Kootstertille – Voor de failliete scheepswerf van Tille Scheepsbouw bestaat veel belangstelling. Volgens curator A. Brink hebben negen bedrijven interesse getoond. Tot en met vorige week was er de mogelijkheid voor geïnteresseerden om de werf te bekijken. Na diverse oriënterende gesprekken zijn daarvan drie serieuze kandidaten overgebleven. De komende weken voert de curator verder overleg met de overgebleven drie overnamekandidaten. Over de kansen van een doorstart kan hij nu nog niets melden.

Hoofdartikelvrijdag, 22 augustus 2003

De zwaarste bezuinigingen ooit…

De Nederlandse politiek gaat een hete herfst tegemoet. Sinds 1975, toen er voor het eerst fors moest worden bezuinigd, was het bijna elk jaar raak. Behalve dan tijdens de laatste jaren van de paarse kabinetten.

Hoofdartikelvrijdag, 22 augustus 2003

Nederland wordt schoon…

Er waart volgende week een nieuwe actie door ons land: Nederland moet schoon. Publieke figuren, onder wie televisiesterren, burgemeesters en andere ‘belangrijke mensen’ willen met de burger het straatbeeld een beetje schoner maken. Overal in het land staan al nieuwe afvalbakken met het motto ‘met hetzelfde gemak in de afvalbak’.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Kollumerland krijgt speciale ‘zorgzone’

Kollum – Inwoners van de gemeente Kollumerland kunnen straks al hun zorg op één plek vinden. Rondom zorgcentrum Meckama State komt een zone waar zo veel mogelijk vormen van zorg geconcentreerd worden. Gisteren werd in Meckama State de overeenkomst getekend die de samenwerking tussen Woonbedrijf Talma-Burgum, Meckama State, de gemeente en de Woningstichting Kollumerland bevestigt.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Polo in het Fries paardencentrum

Leeuwarden – Autoshows, congressen, beurzen, trouwpartijen en polo te paard. De Leeuwarder zakenman Jan Boomsma ziet mogelijkheden zat om het Fries Paarden Centrum in Drachten rendabel te maken. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat er iets van te maken is. Neem nu polo. Dat spelen ze veel in Engeland, maar wij kennen het helemaal niet. Ik denk dat bedrijven zo’n spel wel willen spelen tijdens hun jaarlijkse uitstapje.’’

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Alles netjes voor de majesteit

Dokkum – De Noordoosthoek van Fryslân is in rep en roer. Nog een paar dagen, dan komt de koningin. En dat betekent dat er flink voorbereid, opgeruimd en schoongemaakt moet worden. De Rijksvoorlichtingsdienst houdt alles scherp in de gaten, campinggasten ondergaan een serieuze screening. Alles moet in orde zijn voor het majesteitelijk bezoek.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

IJlster richt monument in voor Fries roodbont

IJlst – De IJlster ondernemer Gosse Beerda wil op zijn monumentale boerderij aan de Zevenpelsen de Friese roodbonte koe van de ondergang redden. Van het Fries roodbonte ras zijn nog maar tweehonderd moederdieren overgebleven. Het vee wordt op slechts vijf Friese bedrijven gehouden.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Friese gemeenten blijven vóór opvang uitgeprocedeerden

Leeuwarden – Friese gemeenten willen hun plan om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen niet opgeven. Afgelopen week maakte minister Verdonk van Vreemdelingenzaken bekend dat ze niets ziet in een opvangcentrum. De Vereniging van Friese Gemeenten had voorgesteld zo’n centrum op te richten. De gemeenten willen nu opnieuw hun probleem onder aandacht van de minister brengen.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Gemeenten in nood door ‘bijstandswet’

Dokkum – Arme Friese gemeenten dreigen nog meer op achterstand en in financiële problemen te raken door de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb). De wet, die op 1 januari in werking treedt, verplicht gemeenten bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Dat is onhaalbaar voor gemeenten waar de werkloosheid groot is.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Nieuwe eigenaar in beeld voor Fries Paarden Centrum

Drachten – Het Fries Paarden Centrum in Drachten krijgt waarschijnlijk een nieuwe eigenaar. Het centrum wordt mogelijk overgenomen door zakenman J. Boomsma, directeur van de Stichting Esbo, een vastgoedmaatschappij in Leeuwarden.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Blauwhuis kan feesten zoals de Limburgers

Blauwhuis – Blauwhuis is een bijzonder dorp. De dorpelingen kunnen feesten als de Limburgers, verzekert Taeke Kuipers van de organisatie van de Blauhúster Merke.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

‘Burger beter informeren’

Leeuwarden - Vliegbasis Leeuwarden gaat een onderzoek houden onder omwonenden. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de luchtmacht de burger nog beter kan informeren over de extra vluchten die er vanaf de basis plaatsvinden en over de overlast die ermee gepaard gaat. Tientallen direct betrokkenen worden hiervoor persoonlijk bezocht.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

‘Preventieteam’ voor jeugdhonk

Buitenpost – Er komt mogelijk een preventieteam dat zorg moet dragen voor een goed en veilig woon- en leefklimaat rond het nieuwe jeugdhonk in Drogeham. Het college van B en W van Achtkarspelen gaat bekijken of zo’n breed samengestelde groepering nodig is om onwenselijke situaties te voorkomen.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

‘Veel is weg, maar dit moet bewaard’

Drachten – De architectuur is niet eens zo bijzonder, maar de invloeden van kunstenaar Theo van Doesburg van kunststroming De Stijl maken dat de zogeheten Papagaaienbuurt in Drachten moet worden aangewezen tot rijksmonument.

Regiovrijdag, 22 augustus 2003

Provincie: 4,2 miljoen voor vaarwegen

Leeuwarden - De provincie Fryslân stelt de komende vier jaar 4,2 miljoen euro beschikbaar voor het project Oevers en Kaden. De vaarwegen worden van dat geld verbeterd. Dat heeft gedeputeerde Bijman bekendgemaakt.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 augustus 2003

‘Ik heb een gemeenschap gevonden’

Leeuwarden - Hij groeide op in een niet-gelovig gezin, maar wist eigenlijk altijd wel dat er ‘iets’ moest zijn. Niet voor niets vroeg hij zijn moeder op z’n zevende: ‘Mama, wie is Jezus?’ Tegenwoordig is Hans ter Haar-Koster (37) intern voorzitter van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 augustus 2003

Het sociale en het missionaire moet je niet scheiden

Petra de Glee, Gerrie Haven, Gerda Papenborg en Baukje Groenevelt, allen betrokken bij het werk van zending en werelddiaconaat van de Samen-op-Wegkerken in Fryslân, zijn op reis in Brazilië. Ze bezoeken daar projecten die ondersteund worden door Kerkinactie, de hulporganisatie van de SoW-kerken. In verschillende delen doen ze verslag. Deel 2.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 augustus 2003

Katholieken willen nog wel eens een manifestatie

Utrecht – Nederlandse katholieken hebben wel zin in een regelmatig terugkerende ‘katholiekendag’.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 augustus 2003

Nederland en Kameroen herdenken ds Schaaf

Een grote groep familie, vrienden en bekenden heeft donderdag afscheid genomen van ds Ype Schaaf in een volle Dorpskerk in Huizum. Schaaf, oud-hoofredacteur van het Friesch Dagblad en zendingsman, overleed afgelopen zaterdag plotseling terwijl hij een meerdaagse conferentie in Doorn bijwoonde.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 augustus 2003

Geweld blijft Indonesië tekenen

Leeuwarden - Van 1983 tot 1990 werkte ds Rein Veenboer uit Leeuwarden als studentenpredikant in Yogyakarta. Het was de tijd waarin de greep van Suharto op de samenleving nog sterk was. Er hebben zich sindsdien vele veranderingen voltrokken. De afgelopen tijd was Veenboer terug in Indonesië en in Yogyakarta met de vraag hoe men de nieuwe situatie ervaart.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 augustus 2003

‘Doopsgezind-zijn biedt veel ruimte’

Zaterdag (23 augustus) is de doopsgezinde kerk van Drachten geopend in het kader van de serie ‘Tsjerke Iepen’, een initiatief van het Friesch Dagblad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Elke week vertelt een gemeentelid over zijn of haar kerk en gemeente. Deze week: oud-predikant H.R. Keuning (83) uit Beetsterzwaag.

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Nu voetballen kan blijvende schade aanrichten aan de velden

Zeist - De KNVB mag dan niet overgegaan zijn tot een complete afgelasting van het voetbalprogramma, Joeke de Jong, beleidsmedewerker accommodaties van de KNVB, waarschuwt wel degelijk voor de gevolgen van het spelen op een uitgedroogde grasmat. ,,Speel je op een slecht en droog veld, dan loop je de kans met de noppen de bovenlaag er in een mum van tijd af te lopen. Erger nog is de volgende fase, als de groeikern van het gras wordt weggetrapt. Dat kan blijvende schade tot gevolg hebben.’’

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Jeltsje Hettinga naar EK frisbee in Frankrijk

Utrecht – De 28-jarige Jeltsje Hettinga geldt inmiddels als één van de ervaren krachten in het damesteam, waarmee Oranje in Zuid-Frankrijk aan de weg hoopt te timmeren. Vorig jaar liet ze het WK in Hawaï schieten. , ,Enerzijds omdat ik geblesseerd was en anderzijds omdat het te duur was. We moeten alles zelf betalen.’’ Dat is typerend voor de sport die in ons land drie tot vierhonderd beoefenaars kent, waarvan een kwart van het vrouwelijke geslacht. Er zijn een kleine twintig verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Frisbee Bond.

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Cambuur van de kunstmat gespeeld

Leeuwarden - De allereerste officiële competitiewedstrijd op kunstgras heeft Cambuur Leeuwarden niet het verwachte voordeel opgeleverd. Go Ahead Eagles gaf de Leeuwarders vrijdagavond een lesje in effectiviteit. En dus werd het na de 10-0 vorig seizoen tegen de ploeg uit Deventer opnieuw een nederlaag met een historisch tintje.

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Antonio Correia speelt Denneboom uit basis

Heerenveen – De Angolees Antonio Correia start zaterdagavond in de basis bij SC Heerenveen in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De negentienjarige aanvaller, die een week geleden in Volendam debuteerde als basisspeler, krijgt van trainer-coach Foppe de Haan de voorkeur als linkerspits boven Romano Denneboom. ,,Romano Denneboom moet zijn verantwoordelijkheid pakken en ik vond niet dat hij dat tot dusverre gedaan heeft. Maar het is niet zo dat hij nu definitief uit beeld is’’, aldus De Haan.

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Het klikt tussen Cambuur en Bernard Schuiteman

Leeuwarden - En plots is daar weer Bernard Schuiteman. Iedereen was hem vergeten. Voetbalde hij niet bij Grazer AK? Ja, heel even. Ondertussen heeft hij nog drie andere buitenlandse clubs versleten. Nu is de centrale verdediger terug in Nederland en speelt hij de komende twee seizoenen bij Cambuur Leeuwarden. Een club waarmee het klikt en waarbij hij, als het dit keer eens meezit, wel wat jaartjes wil blijven.

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Tegenstanders Marco Bos zijn al voor de sprint geklopt

Bolsward – Sierd Steigenga en Lambertus Koopmans hadden hun zinnen gezet op de koers van Bolsward. De wielrenners waren er donderdag op hun thuisparcours dichtbij. Maar op één man staat in het peloton gewoon geen maat. En als je die mee hebt in een kopgroepje is de winnaar van tevoren eigenlijk al bekend. Zijn naam: Marco Bos. Zijn geheim. ,,Ik onderschat nooit iemand.’’

Sportvrijdag, 22 augustus 2003

Wereldkampioen naar Bartlehiemtocht

Hallum - De Bartlehiem Skeelertocht Ferwerderadiel krijgt zaterdagmiddag meervoudig wereld- en Europees kampioen Arnaud Gicquel aan de start.

Weervrijdag, 22 augustus 2003

Af en toe zon

Vandaag overheerst de bewolking met van tijd tot tijd een beetje regen. Morgen blijft het droog. De temperaturen liggen morgen tussen 22 en 24 graden, bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten. Ondanks de toename van de bewolking, werd het gisteren nog redelijk warm. De temperaturen kwamen te liggen rond 22 graden aan zee en op sommige plaatsen in de provincie werd het afgerond 24 graden. En dat ondanks een stevige wind en aanwezigheid van bewolking. We zien wel dat het geleidelijk ander weer wordt. Het wordt nu ook tijdens de nachten al wat kouder, vooral in het binnenland. De lucht is ook niet meer zo droog, alhoewel fronten die op ons afkomen met bewolking en neerslag, nauwelijks in staat zijn om serieuze neerslaghoeveelheden te brengen. Het lijkt alsof ze in onze omgeving verdampen en alleen nog herkenbaar zijn aan bewolking.

Weervrijdag, 22 augustus 2003

Wisselend bewolkt

Vandaag wisselen wolken en zonnige perioden elkaar af. Het blijft droog bij een maximumtemperatuur van circa 23 graden. Morgen is er nog wat meer zon, maar verandert er aan de temperatuur nagenoeg niets.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties