De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 17 maart

Archief

De artikelen van vrijdag, 22 oktober 2004.

Bijschriftvrijdag, 22 oktober 2004

Bileam

Een Joods commentaar zegt over Bileam: ‘Bileam is een profeet’.

Dossiervrijdag, 22 oktober 2004

Jarige Hard gras is toe aan een literaire injectie

In het voorwoord van de allereerste Hard gras (1994), het ‘voetbaltijdschrift voor lezers’, schreven Henk Spaan en Matthijs van Nieuwkerk: 'Toen wij ruim een jaar geleden de door de Engelse schrijver Nick Hornby samengestelde bundel My Favourite Year lazen, wisten we dat ook in Nederland de tijd rijp was voor een literair getint voetbalblad.' En: 'De tijd dat Nederlandse schrijvers in spe binnen bleven en een boek lazen, terwijl de rest van de straat buiten aan het voetballen was, is voorbij.' Daar hadden ze groot gelijk in. Niet alleen werd Hard gras een groot commercieel en artistiek succes, maar ook het incorpereren van voetbal in romans en verhalenbundels is dankzij het pionierswerk van HG de gewoonste zaak van de wereld geworden.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

Friesland Vlees zet strijd tegen PVE voort

Leeuwarden - Het conflict tussen Friesland Vlees en het Productschap Vee Vlees en Eieren (PVE) verhevigt zich. Directeur Aaldert Wildeboer van Friesland Vlees roept in een advertentie boeren op om voor of tegen PVE-heffingen te stemmen.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

‘Steun winkels beste stimulans biovoedsel’

Den Haag - De overheid kan de verkoop van biologische producten het beste stimuleren door de winkels subsidies te geven. Wordt de subsidie eerder in de keten verstrekt, zoals aan boeren of groothandels, dan is er een kans dat het in de zakken van de bedrijven verdwijnt, zonder dat de consument ervan profiteert.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

ASN schenkt 150.000 euro aan straatkinderen

Den Haag - Duurzame bank ASN heeft 150.000 euro aan een straatkinderenproject in Kameroen geschonken. De bank had deze donatie gekoppeld aan een nieuw product, ASN Jeugdsparen. Bij iedere nieuwe rekening stort ASN 10 euro naar het straatkinderenproject. Daarbij gaat een deel van de rente naar het project. Sinds de start van het nieuwe product hebben 6000 kinderen zo’n rekening geopend. Door de meevallende opbrengsten kan de ASN Bank een tweede project in India steunen.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

Makelaars Verbeek en Hooghiemster gaan samenwerken

Grou - De twee Grouster makelaarskantoren Hooghiemster en Verbeek gaan samen verder onder de naam Hooghiemster en Verbeek Makelaars. Hooghiemster is sinds 1960 gevestigd in Grou, Verbeek sinds 2001.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

Kalkoensector weert antibiotische groeibevoorderaars

Zoetermeer - De Nederlandse kalkoensector weert vanaf 1 januari aanstaande alle ‘antimicrobiele’ groeibevoorderaars uit het voer. Dat maakte het Productschap Pluimvee en Eieren gisteren bekend. Het verbod betreft de antibiotica avilamycine en flavomycine.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

LTO wil aanpassing bestrijding vogelpest

Den Haag - De Land- en tuinbouworganisatie LTO en de de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) willen dat de regering de bestrijding van vogelpest anders inricht. Nu gebleken is dat vogelpest ook voor mensen gevaarlijk kan zijn, moeten maatregelen genomen worden om besmetting van vogelpestbestrijders en boeren tegen te gaan, aldus de organisaties.

Economievrijdag, 22 oktober 2004

Spyker versus Het Financieele Dagblad

Zeewolde - Sportwagenfabrikant Spyker heeft aangekondigd een kort geding aan te spannen tegen Het Financieele Dagblad . Die krant insinueerde gisteren dat een investeerder als douceurtje twee sportwagens cadeau zou hebben gekregen. Alhoewel Spyker in het artikel deze aantijging ontkent, vindt de autofabrikant dat zij schade heeft geleden.

Hoofdartikelvrijdag, 22 oktober 2004

Overleeft het kabinet?

Hoe staat het met de overlevingskansen van het kabinet? Haalt het de verkiezingen van 2007? Je hoort nogal eens mensen die zeggen dat het ‘op instorten staat’. Zij schrijven dat toe aan het huns inziens negatieve imago en aan de ongunstige peilingen. Is de wens de vader van de gedachte?

Regiovrijdag, 22 oktober 2004

Vraag naar kinderopvang verschuift

Leeuwarden - De Wet Kinderopvang, die op 1 januari ingaat, leidt in Fryslân tot een verschuiving in de vraag. Werkende ouders brengen hun kinderen eerder naar gastouders dan naar de dagopvang, ouders kijken kritischer naar het aantal uren dat ze kinderen naar de opvang brengen en meer mensen met lagere inkomens gaan gebruik maken van kinderopvang.

Regiovrijdag, 22 oktober 2004

Bungalowvakantie populair

Makkum/Amstelveen – De verhuurmarkt voor bungalows bloeit sterk op. Volgens verhuurorganisatie Bookit komen er dit jaar twee keer zoveel aanvragen binnen per dag als in het jaar daarvoor. ,,Mensen kiezen steeds vaker om een weekeinde er tussenuit te knijpen’’, aldus M. Baars van Bookit. Ook in Fryslân doen bungalowparken goede zaken.

Regiovrijdag, 22 oktober 2004

Voor ons is eenzaamheid letterlijk’

Gorredijk – ,,Wij lopen niet te vloeken en te tieren”, zegt Johan Huiskamp (54) uit Drachten. Volgens hem en zijn collega Siep Feenstra staan vrachtwagenchauffeurs vooral bekend om hun grove taal en het lezen van vieze boekjes. ,,Ik voel me daardoor niet beter dan anderen, maar ik heb die behoefte niet”, zegt Huiskamp. Bij hem ligt er standaard een bijbel in de cabine van zijn vrachtwagen. Aan de buitenkant is een visje geplakt, en dat zorgt vaak voor aanspraak. ,,Ze vragen me dan wat het betekent. Vaak weten ze het wel, maar ze vragen zich dan ook af wat het visje voor míj betekent”, vertelt Siep Feenstra (59) uit Gorredijk.

Regiovrijdag, 22 oktober 2004

Oerol zoekt vanwege regeltjes ander terrein

Terschelling – De organisatie van het Terschellinger festival Oerol wil het Geitenpark bij Midsland-Noord gebruiken als festivalterrein. Momenteel fungeert het Westerkeynterrein bij Landerum als middelpunt van de activiteiten, maar vanwege de scherpere veiligheidseisen moet worden uitgekeken naar een ruimere locatie waar de tenten verder uiteen staan en meer branduitgangen zijn. De directie van Oerol is bang dat het huidige terrein op termijn wordt afgekeurd. Het oog is nu gevallen op het Geitenpark, dat in beheer is bij Staatsbosbeheer. Dit veld is nu tijdens de festivalweek ook al in gebruik voor voorstellingen. Directeur J. Mulder heeft ook een terrein in Formerum in gedachten als mogelijk alternatief en opteert bovendien voor een plek op het strand. Het festivalterrein is het kloppend hart van Oerol. Er staan kassa’s en informatiestands, er kan gegeten en gedronken worden en er vinden optredens plaats.

Regiovrijdag, 22 oktober 2004

College houdt vast aan sloop schoorsteen IJlst

IJlst – De meerderheid van het college van Burgemeester en Wethouders van Wymbritseradiel houdt vast aan de sloop van de schoorsteenpijp van de voormalige Nooitgedagt-fabriek in IJlst. B en W leggen daarmee een motie van de meerderheid van de gemeenteraad naast zich neer. De meerderheid van de raad pleitte eind september voor behoud van de pijp en drong aan op overleg met de Stichting Schoorsteen Nooitgedagt.

Regiovrijdag, 22 oktober 2004

Ganzen komen massaal naar Fryslân, rest komt ‘stiekem’

Leeuwarden - Wie deze dagen omhoog tuurt, heeft grote kans een groep ganzen in V-vorm te zien vliegen, op zoek naar een overwinteringplekje in Fryslân. Vooral kolganzen (blesguozzen) komen massaal over vanuit hun broedgebied, de toendra’s in Siberië. Het lijkt wel of het er ieder jaar meer zijn, meent vogeldeskundig medewerker van het Friesch Dagblad Willem Bil uit Lippenhuizen. Wat de andere vogelsoorten die hier overwinteren betreft, is het minder spectaculair, heeft Bil geconstateerd.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 oktober 2004

PKN-synode: NBV eerst vijf jaar op proef in kerken

Leeuwarden – De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil De Nieuwe Bijbelvertaling voor een periode van vijf jaar ‘ter beproeving’ geven aan de plaatselijke gemeenten.

Geloof & Kerkvrijdag, 22 oktober 2004

‘Naardense Bijbel’ al na week volledig uitverkocht

Leeuwarden – De Naardense Bijbel , de eenmansvertaling van ds Pieter Oussoren uit Utrecht, is na een week al volledig uitverkocht. De eerste oplage betrof 3500 exemplaren. Predikant en uitgever ds Jan de Vlieger uit Vught spreekt van een overrompelend succes. ,,De telefoon staat hier roodgloeiend. We kunnen het nog niet helemaal bevatten.’’

Geloof & Kerkvrijdag, 22 oktober 2004

Jongeren lezen weer vaker in de bijbel

Steeds minder Nederlanders hebben een binding met kerk en bijbel, zo werd gisteren bekend op basis van een onderzoek van Trouw , de Vrije Universiteit, het Nederlands Bijbelgenootschap en de NCRV. De trend van ontkerkelijking zet door, zo blijkt. Het onderzoek over bijbelgebruik bevat opmerkelijke feitjes.

Sportvrijdag, 22 oktober 2004

Heerenveen blaft, maar bijt Benfica niet

Lissabon - Van roofvogels is bekend dat ze in hun jacht urenlang geduld kunnen betrachten, opdat een aanval met dodelijke precisie kan worden uitgevoerd. Op die momenten rest de prooi niets anders dan zijn ogen te sluiten en te hopen dat de roofvogel voor deze ene keer overvliegt.

Sportvrijdag, 22 oktober 2004

‘Ik had het gevoel dat wíj 3-2 gingen maken’

Lissabon - De man die er mede voor zorgde dat Heerenveen donderdag tegen Benfica speelde en niet tegen pak ’m beet FC Zwolle - Foppe de Haan - had er een mooi spreekwoord voor. ,,Achterôf sjogge je de ko yn de kont.’’

Sportvrijdag, 22 oktober 2004

Woon!Aris loopt tegen afgetekend verlies aan

Den Bosch – Woon!Aris is donderdag in Den Bosch tegen de eerste seizoensnederlaag aangelopen. De Leeuwarder basketballers waren niet opgewassen tegen het schuttersgeweld van Tulip, vorig seizoen verliezend finalist om het kampioenschap van Nederland.

Weervrijdag, 22 oktober 2004

Morgen regen

Vanmiddag zijn er perioden met zon, naast wolkenvelden en is er een kleine kans op een bui. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, in het kustgebied krachtig tot hard Het wordt 14 graden. Morgen zijn er perioden met regen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties