De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 23 september 2016.

Hoofdartikelvrijdag, 23 september 2016

Nederland en Europa: waarden en belangen

De politiek in Nederland maakt zich druk over waarden in de politiek en in de samenleving. Beter gezegd, over de noodzaak de Nederlandse waarden en tradities te verdedigen. De VVD is er een tijdje geleden mee begonnen, onder meer in toespraken van fractieleider Halbe Zijlstra en van minister Edith Schippers. Anderen bewandelen eveneens het pad van waarden. Sybrand Buma van het CDA brengt de waarde van de traditie en Kees van der Staaij van de SGP heeft het over meer zelfbewustzijn van de 'oude’ waarden. Verdediging van waarden is noodzakelijk vanwege het sluipende proces van ontwaarding. De invloed van radicale moslims, pesterige en treiterende uitingen op sociale media leiden tot onzekerheid, angst, inperking van het gevoel van vrijheid, tot en met zelfcensuur.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties