De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 23 oktober 2014.

Hoofdartikeldonderdag, 23 oktober 2014

Nieuwe wegen naar toekomst van Fryslân

Het is zó voorspelbaar: in de verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Statenverkiezingen in Fryslân neemt de landbouw een prominente plaats in. Het CDA voldoet in zijn verkiezingsprogramma als eerste partij aan de voorspelling: Fryslân is en blijft een landbouwprovincie. Landbouw zorgt voor werkgelegenheid en is belangrijk op het gebied van duurzaamheid, kennis en innovatie. In de programma's van andere partijen - die nog moeten komen - zal landbouw ook worden genoemd. Bij de ene wat uitbundiger: 'romte foar lânbou', en bij de andere wat kritischer in relatie tot bijvoorbeeld milieu en natuur.

Regiodonderdag, 23 oktober 2014

Minder garnalenvissers op Waddenzee

Groningen - 6,5 procent van de garnaalvisgebieden in de Waddenzee wordt volgend jaar gesloten. Om te voorkomen dat de druk op andere gebieden toeneemt, wordt een deel van de vissers gevraagd hun vergunning in te leveren. Daarnaast wordt van de sector verwacht dat zij investeert in duurzamere vistechnieken. Daar komt geld voor. Ook voor natuurherstel. Dat zijn het ministerie van Economische Zaken, natuurorganisaties en de provincie Groningen (ook namens Fryslân en Noord-Holland) overeengekomen met de visserijsector. Na twee jaar van onderhandelingen zetten de partijen hun handtekening onder een convenant.

Regiodonderdag, 23 oktober 2014

Verstandhouding in Friese coalitie ver te zoeken

Leeuwarden - De campagne voor de verkiezingen van maart 2015 vertroebelt nu al de politieke gang van zaken in de Friese Provinciale Staten. CDA en ChristenUnie dienden gezamenlijk een motie in om een solidariteitsfonds op te zetten voor knelpunten in de jeugdzorg, na de transitie naar de gemeenten per 1 januari. De partijen zouden daar 2,5 miljoen euro voor willen uittrekken. Volgens CDA en ChristenUnie geven ze hiermee gehoor aan een wens van verschillende Friese gemeenten.

Regiodonderdag, 23 oktober 2014

Verslaving leidt tot boek over de inwoners van Nes

Dokkum - Drie jaar na de publicatie van Wierum en haar bewoners komt Jan de Jager uit Dokkum met zijn tweede boek over een dorp. Zaterdag wordt zijn boek Nes en haar bewoners gepresenteerd. Net als het eerste boek bevat ook dit werk alle namen, voor zover te achterhalen, van de bewoners van het dorp - een kleine vierhonderd inwoners - in de gemeente Dongeradeel.

Regiodonderdag, 23 oktober 2014

OM: niemand vervolgd voor dug-outongeluk

Twijzel - De gemeente Achtkarspelen en voetbalvereniging SC Twijzel worden geen van beide vervolgd naar aanleiding van het ongeval met een dug-out, op 21 mei 2014. Tijdens een schoolkorfbaltoernooi stortte toen de betonnen dakplaat in van een dug-out, waarop enkele kinderen naar het spel zaten te kijken. Een meisje van tien kwam om het leven en vijf andere kinderen raakten gewond.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties