De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 24 maart 2007.

Cultuurzaterdag, 24 maart 2007

Tryater zoekt de dorpszalen weer op

Leeuwarden - Tryater gaat komend theaterseizoen de kleine dorpen in de provincie weer in. Jan Arendz zal in de winter een theatrale vertelling spelen in zo’n twintig bovenzaaltjes, kleine kerken en dorpshuizen. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds de voorstelling Nely Vriezema uit 1995 dat Tryater weer de kleinste zalen in de provincie aandoet.

Economiezaterdag, 24 maart 2007

‘Schade groot; stoppen met ganzenbeheer’

Oostmahorn – Boeren die vrijwillig meedoen aan het ganzengedoogbeleid willen een hogere vergoeding, anders dreigen ze ermee te stoppen. In de regeling is een maximum vergoeding opgenomen waar steeds meer boeren met hun schade bovenuit komen omdat het aantal ganzen toeneemt. Boeren die niet meedoen met de regeling zullen vaker de dieren verjagen, is de vrees.

Economiezaterdag, 24 maart 2007

‘Alles moet goed, rijk hoef ik niet te worden’

Franeker - Het hoeft allemaal niet steeds groter, en rijk hoeft hij er ook niet van te worden. Maar het moet allemaal wel goed in zijn bedrijf. Goede ingrediënten en eindproducten en een slimme, zo veel mogelijk geautomatiseerde productie. En directeur Jurjen Rollingswier (51) van oliën- en margarinefabrikant Levo uit Franeker zoekt ook steeds naar nieuwe producten waarmee hij zich kan onderscheiden. Gezonde frituurolie in een plastic ‘packzak’ is de grote vernieuwing van de laatste jaren.

Economiezaterdag, 24 maart 2007

Meer leden voor christelijke boerengroep CCA

Dokkum - Het Contact Christen Agrariërs, een vereniging van christelijke boeren, heeft in de afgelopen jaren het ledental in het Noorden verdubbeld. Het aantal leden stond eind 2006 op 120. Twee jaar eerder waren dat er ruim vijftig. Dat zegt landelijk secretaris H. Wouda uit Aldeboarn. Door de sterke groei van de afgelopen jaren moet de noordelijke werkgroep binnenkort worden opgedeeld. De bedoeling is om te werken per afzonderlijke provincie. ,,Jaarlijks organiseren we daarvoor diverse discussiebijeenkomsten. Zo is er dinsdag in de Dokkumer Fonteinkerk een bijeenkomst’’, zegt de secretaris.

Hoofdartikelzaterdag, 24 maart 2007

Abortus, adoptie...

Een van de meest besproken onderwerpen in het regeerakkoord is de aandacht voor alternatieven voor abortus. In kranten, op radio en televisie en in tijdschriften is de analyse al gemaakt: de ChristenUnie is er in geslaagd CDA en PvdA mee te zuigen naar het verleden, waarin abortus geen recht was. De christelijke betutteling is het nieuwe gevaar. Individuen en groepen blijken allergisch te zijn voor alles wat maar zweemt naar een redelijk gesprek over de vraag hoe kan worden voorkomen dat mensen zich genoodzaakt voelen voor een abortus te kiezen, omdat ze kennelijk in een noodsituatie zijn.

Regiozaterdag, 24 maart 2007

ChristenUnie in college Groningen

Leeuwarden - De provincie Groningen krijgt een college van Gedeputeerde Staten dat wordt gevormd door PvdA, CDA en ChristenUnie. De ChristenUnie is de nieuwkomer in het gezelschap. Ook in andere provincies is de ChristenUnie in navolging van de kabinetsformatie in beeld voor collegedeelname.

Regiozaterdag, 24 maart 2007

Zeventig zangers in projectkoor Passie

Leeuwarden - Ruim zeventig kandidaten hebben zich aangemeld voor het projectkoor dat op Palmzondag de Matthéus-Passie van de Leeuwarder musicus Gerrit Stulp uitvoert in de Koepelkerk in Leeuwarden. Daarmee is het initiatief een succes; aan het koor kunnen maximaal tachtig zangers meedoen. De compositie van Stulp wordt opgevoerd ter ere van de 35ste verjaardag van het werk.

Regiozaterdag, 24 maart 2007

Een week van euforie en indianenverhalen

Zondagavond, tijdens een westerstorm, verloor de kustvaarder Cosmea een lading van duizend kuub vurenhout. Het Duitse schip was onderweg voor houthandelaar Heuvelman BV uit Ouderkerk aan de IJssel. Toen de wind was gaan liggen stak er onder de jutters van Vlieland, Terschelling en Ameland een nieuwe storm op: welk eiland zou de lading van de Cosmea over zich heen krijgen? Het werd - dinsdagochtend - het strand bij Nes op Ameland. Een dag eerder hadden Terschellingers echter al met schepen een deel van de lading uit de Noordzee gevist.

Regiozaterdag, 24 maart 2007

Beetje vergist in stroperige ambtenarij

Ploeg heeft zich in de cultuur op het provinciehuis ,,een beetje vergist”. Zo ziet hij het graag geformuleerd, omdat hij beslist niet het beeld wil opwekken van een teleurgestelde politicus. ,,Ik ben al gauw tot de ontdekking gekomen dat de provincie niet zo heel dominant is. De provincie is meer faciliterend en ondersteunend dan dat zij een trekker is. Ik had er een ander beeld van. Een beeld van vier, vijf divisiedirecteuren die een target krijgen waar ze in vier jaar naartoe willen. En dan maar gas geven.”

Regiozaterdag, 24 maart 2007

Brigade tegen bureaucratie

Leeuwarden - De PvdA in Leeuwarden wil laaggeschoolden, analfabeten en allochtonen helpen bij het invullen van formulieren en andere papieren. De sociaal-democraten willen hiervoor een Formulierenbrigade oprichten. Landelijk doet volgens onderzoek minder dan een kwart een beroep op inkomensafhankelijke regelingen.

Regiozaterdag, 24 maart 2007

Opgebloeid als vrijwilligers

Verplicht vrijwilligerswerk doen. Het lijkt een contradictio in terminis, maar als het aan de nieuwe regering ligt, wordt het straks werkelijkheid voor alle middelbare scholieren in Fryslân. Het idee achter de maatschappelijke stage wordt alom toegejuicht, maar scholen zien de praktische uitvoering niet zitten. De Praktijkschool in Sneek vreest grote concurrentie op de vrijwilligersmarkt.

Geloof & Kerkzaterdag, 24 maart 2007

Missionaire inspiratie broodnodig

Deventer - Nederlandse christenen hebben weinig kennis over het stichten van nieuwe gemeenten, constateert European Christian Mission (ECM) op basis van ervaring en onderzoek. Reden voor ECM om een themadag onder het motto ‘Jonge wijn in nieuwe zakken’ over gemeentestichting te houden om bestaande gemeenten te inspireren en toe te rusten om missionair gemeente te zijn.

Weerzaterdag, 24 maart 2007

Zacht en zonnig

De dag begint bewolkt maar later wordt het vrij zonnig, met temperaturen rond de 10 graden. Morgen wordt het zachter en is er meer zon. Dan komen de temperaturen rond 14 graden te liggen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties