De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 27 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 24 juni 2005.

Hoofdartikelvrijdag, 24 juni 2005

Kiesgerechtigd burger worden…

Godsdienst, cultuur, geschiedenis en democratie zijn onderwerpen die veel aandacht krijgen in het publieke debat. Dat heeft ermee te maken dat onze samenleving de laatste tientallen jaren flink werd opgeschud door de komst van een miljoen mensen met een andere godsdienst en een andere cultuur. Toen hun werd gevraagd deel te nemen aan en zich niet afzijdig te houden van onze samenleving, kwam terecht de vraag aan de orde wat de belangrijkste kenmerken van onze samenleving zijn. Die vraag bleek niet gemakkelijk te beantwoorden. Dus ontstond er discussie over de vraag of er een Nederlandse cultuur is en wat die precies inhoudt. Ook ontstond er discussie over de vraag hoe mensen met godsdiensten die wij hier nauwelijks kenden, vreedzaam en tolerant met ons konden samenleven. Temeer omdat sommige mensen gedrag vertoonden dat strijdig was met onze wetten.

Regiovrijdag, 24 juni 2005

Waar kun je volleyballen met één been?

Leeuwarden - Deskundigen spreken elkaar niet tegen: sporten is gezond. Het vermindert gezondheidsrisico’s, zorgt voor een sociaal leven en een groter zelfverzekerdheid. Dat geldt ook voor gehandicapten. Maar waar moet je in vredesnaam volleyballen als je slechts één been hebt? Het steunpunt-in-oprichting voor sporten met een handicap wil helpen gehandicapten de gymzaal in te krijgen en wil verenigingen stimuleren beleid op te zetten voor mensen met een beperking.

Regiovrijdag, 24 juni 2005

‘Gemeenten remmend voor recreatiesector’

Leeuwarden – Recreatieondernemers voelen zich dwars gezeten door de overheid in hun initiatieven en plannen voor uitbreiding. Maar Friese gemeenten noemen die beschuldigingen onterecht.

Regiovrijdag, 24 juni 2005

Slechts 400 percelen Opsterland op riool

Beetsterzwaag – De gemeente Opsterland sluit voorlopig alleen de ruim vierhonderd percelen in het buitengebied ten oosten van de autoweg N381 (Drachten-Oosterwolde) aan op het riool, of graaft er een individuele behandelingsinstallatie afvalwater (IBA) in. Vorig jaar oktober besloot de gemeenteraad om alle 1500 huizen en bedrijven in het buitengebied van riolering of IBA’s te voorzien. Het college van B en W van Opsterland vraagt de raad nu echter dat besluit in te trekken. Verantwoordelijk wethouder Duursma legt uit waarom. ,,Het raadsbesluit is genomen naar aanleiding van een verzoek van Wetterskip Fryslân, dat aan gemeenten vroeg om de zorg voor een goede afvalwaterhuishouding op zich te nemen. Het waterschap stelde voor ieder perceel dat riolering of een IBA zou krijgen, duizend euro ter beschikking. Die stimuleringsregeling is echter later bij het waterschap ter discussie komen te staan. Er komt nu een gebiedsgerichte aanpak. Naar aanleiding daarvan gaan wij opnieuw met de raad discussiëren.”

Regiovrijdag, 24 juni 2005

Drie planeten op een kluitje

Burgum - ,,De ontsloping en vernieling van niet alleen d’aardkloot, maar van het gantze stelsel zal weldra aanvangen’. Onrustbarende woorden uit de krant van 1774: het einde der tijden is nabij! Waarom? Omdat de journalisten van destijds Venus, Mercurius en Saturnus wel heel dichtbij elkaar zagen staan aan de horizon. Dat moest wel een botsing worden!

Regiovrijdag, 24 juni 2005

Man steekt 43 banden lek in Rinsumageest

Rinsumageest – Een 21-jarige man uit Rinsumageest heeft afgelopen nacht 43 autobanden lekgestoken. Hij werd in de loop van de nacht aangehouden en verkeerde zwaar onder invloed van drank. De gedupeerden wonen allemaal in de D.K. Boersmastraat en de Fintsjes.

Regiovrijdag, 24 juni 2005

Meldpunt is bitterhard nodig

Oentsjerk – Het is onbegrijpelijk dat het Meldpunt Verkeersslachtoffers in Fryslân maar niet van de grond komt. Dat zegt Wiebe de Boer, voorzitter van de stichting Bureau Niet Aangeboren Hersenletsel Zorg in Oentsjerk en lid van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Friesland (ROF).

Weervrijdag, 24 juni 2005

Hittegolf 

Vanmiddag wordt het 30 tot 32 graden. Ook in de Bilt wordt het tropisch en dan is er sprake van een officiële hittegolf in ons land. Er is veel zon en vanavond en vannacht kan er een onweersbui tot ontwikkeling komen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties