De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 24 juni 2017.

Economiezaterdag, 24 juni 2017

Fries Landbouwmuseum weer thuis met bouw op pleats W.C. de Groot

In 2018 komt het Fries Landbouwmuseum na honderd jaar terug in Leeuwarden. De boerderij die ervoor wordt verbouwd, was in 1908 zijn tijd vooruit. Het museum wil vanaf die plek, net als toen, ook nu aansluiten bij moderne landbouw. ,,We begonnen in het Fries museum, daarna Staniastate, we zaten even nergens en toen volgden Exmorra en Earnewâld. We zijn denk ik het meest verhuisde museum van Fryslân, maar nu zijn we terug in landbouwhoofdstad Leeuwarden", zei museumdirecteur Henk Dijkstra gisteren in de vervallen boerderij van architect W.C. de Groot in Goutum.

Hoofdartikelzaterdag, 24 juni 2017

Vrijgemaakten en de weg naar de toekomst

Wie lid is van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) maakt bijzondere tijden mee. De landelijke kerkvergadering heeft stappen gezet die lange tijd ondenkbaar leken binnen de GKV. Eerst was er, eind vorige week in Elspeet, het besluit om vrouwen toe te laten tot de ambten van diaken, ouderling en predikant. Vervolgens werd ook nog een handreiking aan de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) gedaan. In het najaar is de eerste gezamenlijke synodevergadering van beide kerkverbanden. De stip op de horizon is 2023; dan moet de breuk uit het verleden geheeld zijn.

Regiozaterdag, 24 juni 2017

LTO Noord: geen zonneweide op ons land

Leeuwarden - Agrarische grond in het noorden is dermate schaars dat het niet voor lange tijd moet worden opgeofferd aan parken met zonnepanelen. Dat kan de individuele boer, de voedselproductie en de toppositie van de Nederlandse agrofood stevig treffen. Dat stelt LTO Noord. De belangenvereniging voor boeren in Fryslân, Groningen en Drenthe bood gisteren een visiedocument aan de gedeputeerden voor Landbouw in de drie provincies aan. LTO ziet júist wel een sleutelrol voor noordelijke boeren in de opdracht meer duurzaam energie op te wekken. Maar dan via biomassa, panelen op agrarische daken en windmolens.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties