De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 25 maart 2017.

Economiezaterdag, 25 maart 2017

Boeren in Eastermar zijn

Eastermar - De nu jubilerende Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL), die gisteren het 25-jarig bestaan vierde in De Hege Stins in Eastermar, is voor de landelijke overheid een voorbeeld geweest van hoe het beleid tegenwoordig wordt vormgegeven. Dat zei Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken.

Hoofdartikelzaterdag, 25 maart 2017

Maar wat als het misbruik voortduurt?

Nog steeds verschijnen er berichten over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. De afgelopen weken kwamen verontrustende berichten uit Australië: een commissie van de Australische overheid heeft geconcludeerd dat 7 procent van de Australische rooms-katholieke geestelijkheid zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik. Naam en toenaam van 1900 beschuldigde priesters zijn bij de commissie bekend, in totaal zouden zo´sn 2400 priesters betrokken zijn bij misbruik. Een ander recent bericht: Franse journalisten beschuldigen, na diepgaand onderzoek, 25 bisschoppen ervan de wandaden van 32 priesters die zich schuldig maakten aan misbruik, te hebben toegedekt. En nog een bericht uit Australië: een commissie die misbruik onderzocht komt op 569 geestelijken, vrijwilligers en mensen in het onderwijs die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van minderjarigen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was ten tijde van het misbruik elf jaar.

Regiozaterdag, 25 maart 2017

Minder banen op vliegbasis door F-35

Leeuwarden - De komst van de F-35 (JSF) gaat mogelijk ten koste van banen bij Vliegbasis Leeuwarden. Dat meldt commandant Denny Traas vandaag in een interview in de bijlage Wykein bij deze krant.

Regiozaterdag, 25 maart 2017

Het verhaal van lijden en opstanding is ook: in actie komen

Leeuwarden - ,,Ik vind het leuk om dit werk te doen en te weten dat we er iemand mee helpen." Sanne, derdeklasser van Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, ruimt samen met klasgenoten Iris, Jonne, Joris en Thomas en docent Jantine de Reus een appartement op in woonzorgcentrum Swettehiem in Leeuwarden.

Regiozaterdag, 25 maart 2017

Bed and breakfast in nieuw te bouwen Dongjumer waterpoort

Franeker - De gemeenteraad van Franekeradeel gaf de werkgroep Dongjumer Waterpoort een jaar geleden de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de waterpoort te herbouwen in Franeker. Het onderzoek werd afgelopen dinsdag door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd.

Regiozaterdag, 25 maart 2017

DNA-hit blijft jaren op de plank liggen

Drachten - Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie hebben negen jaar niets gedaan met een DNA-match van een 43-jarige man uit Drachten, die verdacht wordt van beroving van een prostituee in 1997 in Leeuwarden en verkrachting van een vrouw in Delft in 1998. De Drachtster is donderdag alsnog aangehouden.

Regiozaterdag, 25 maart 2017

Iedereen recht op huishoudelijke hulp

Dokkum - Alle inwoners in Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland, Ameland en Schiermonnikoog kunnen vanaf 1 juli huishoudelijke hulp krijgen. Een indicatie is niet meer nodig. De gemeente maakt van de huishoudelijke hulp een algemene voorziening. ,,Net als het openbaar vervoer", legt gemeente-ambtenaar Erwin Broos uit. ,,Met dat verschil dat we wel een inkomensafhankelijke bijdrage vragen."


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties