De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 25 september 2009.

Cultuurvrijdag, 25 september 2009

Bolsward wil vlagrecord verbreken

Bolsward - Leden van muziek- en showband Hollandia Bolsward willen op 31 oktober een poging doen om het record vlag draaien verbeteren. Het record staat nu nog op 24 uur en staat op naam van een andere groep.

Hoofdartikelvrijdag, 25 september 2009

Hoge ambities...

De provincie Fryslân heeft tevreden bekendgemaakt dat de Noordelijke Rekenkamer ,,concludeert dat de openbaar vervoer aanbestedingen in Fryslân zijn geslaagd”. Dat constateert de rekenkamer inderdaad, maar wel met een veelzeggende bijzin ,,als men het optimistisch bekijkt”.

Regiovrijdag, 25 september 2009

Wantrouwen maakt de zorg onbetaalbaar

Leeuwarden - De overheid heeft de hoge kosten in de gezondheidszorg aan zichzelf te wijten door de overmatige controle op elk onderdeel van het zorgproces. De uit de hand gelopen bureaucratie vergalt bovendien het werkplezier, verhindert creatieve en besparende oplossingen en gaat uiteindelijk ten koste van de kwaliteit.

Regiovrijdag, 25 september 2009

Renze Holwerda uit Anjum doet alles vrijwillig: kerkgids, dorpsomroeper, Sinterklaas en zanger

Anjum - Een historische dag wordt het zondag in Anjum. De hervormden en de gereformeerden tekenen een fusieovereenkomst. Renze Holwerda (74) vindt het prima. Hij leidt al meer dan tien jaar belangstellenden rond in de hervormde kerk. ,,Ik fiel my krekt sa thús yn ’e herfoarme as yn ’e grifformearde tsjerke. De minsken binne my ek like leaf.”

Regiovrijdag, 25 september 2009

Een pakketje babykleren voor iedereen

Sneek - Stapeltjes babykleren liggen her en der in het appartement van Maaike Kroese (29) uit Sneek. Ze stuurt ze op naar ouders die het niet zo breed hebben.

Regiovrijdag, 25 september 2009

‘Wy treffe wat kunde en sjogge wat nei de hynders’

Joure - Als het aan Tjitze Bouma uit Akmarijp ligt, wordt de Jouster Hynstefeiling voortaan niet meer tijdens de Jouster Merke gehouden. De paardenveiling ging gisteren niet door. Dat was te merken: iedereen ging nu naar de paardenmarkt, in het centrum van Joure. Er waren niet alleen meer paarden, maar ook veel meer kopers dan in voorgaande jaren.

Regiovrijdag, 25 september 2009

De Blokhuispoort in beeld als campus

Leeuwarden - In het oude huis van bewaring in Leeuwarden, de Blokhuispoort, wordt mogelijk de nieuw op te richten University Campus Fryslân ondergebracht. De gemeente Leeuwarden en de Rijksgebouwendienst laten een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 september 2009

Nieuw Centrum voor Justitiepastoraat geopend

Tilburg - Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft gistermiddag in Tilburg het Centrum voor Justitiepastoraat geopend. Het instituut is een gezamenlijk initiatief van de (katholieke) Universiteit van Tilburg, de Protestantse Theologische Universiteit en de twee christelijke corpsen Justitiepastoraat.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 september 2009

Waarom die vreetbui op de bank je niet echt verder helpt

In de Artios Reeks van uitgaven van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland schreef Aart Peters een handreiking voor de vragen die voortkomen uit de spanning tussen vernieuwing en traditie. Centrale vraag van Peters, die gemeenteadviseur is in de kerk: waarnaar zijn gemeenten op weg en waar zijn zij op naar zoek?

Geloof & Kerkvrijdag, 25 september 2009

Voor twee ton hele andere kerk in Hallum

Hallum - Er gaat met allerlei nieuwe initiatieven heel wat op de schop in kerken. Nu zijn ook de interieurs van de voormalige gereformeerde kerken aan de beurt. Hallum is er een sprekend voorbeeld van. Morgen wordt een compleet andere De Hoeksteen geopend.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 september 2009

Primeur: één startzondag drie Leeuwarder kerken

Leeuwarden - De drie Leeuwarder wijkgemeenten de Open Hof, de Pelikaankerk en de Koepelkerk houden zondag voor het eerst gezamenlijk een startzondag. De drie PKN-wijkgemeenten werken sinds enige tijd met succes intensief samen.

Geloof & Kerkvrijdag, 25 september 2009

Vernieuwde editie Twentse Bijbel uit op 30 oktober

Enschede - Eind volgende maand wordt in Enschede de nieuwe editie van de Twentse Bijbel gepresenteerd. De Biebel in de Twentse Sproake verscheen tussen 1996 en 2007 al in zes losse delen bij uitgeverij Van den Berg. Voor het eerst verschijnt de Twentse Bijbel nu in één band.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties