De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van dinsdag, 26 april 2005.

Bijschriftdinsdag, 26 april 2005

Benauwdheid

Voor zover wij weten, is psalm 118 het laatste lied dat Jezus vóór zijn sterven heeft gezonden.

Dossierdinsdag, 26 april 2005

‘Scoort hij met de hand? (.) Ik denk ja’


Dossierdinsdag, 26 april 2005

Leren sterk in je voetbalschoenen te staan


Dossierdinsdag, 26 april 2005

Het geheim van de verhoogde staat van bewustzijn


Dossierdinsdag, 26 april 2005

Zware ballen op zompige velden


Dossierdinsdag, 26 april 2005

Bangma overleefde Neuengamme

Grou – 2 Maart 1945. Een dag die veel Grousters nooit vergeten. Geeske ook niet. Ze was toen een meisje van viereneenhalf jaar, maar weet het nog als de dag van gisteren. ,,Het was vreemd dat heit soms zomaar weg was. Vreemd dat er soms onbekende mensen bij ons in huis waren, vreemd dat mijn broertje stiekem naar de buren op de Kerkstraat moest met een geheim briefje, vreemd dat we even later zomaar weg moesten en vreemd dat we bij ús mem gehaald werden. Dit was het begin van een vreselijke tijd… Mijn heit Sikke was opgepakt’’, zegt Geeske (65) van der Goot-Bangma.

Dossierdinsdag, 26 april 2005

Democratische vergissingen


Dossierdinsdag, 26 april 2005

Joop Zoetemelk is altijd dezelfde gebleven


Economiedinsdag, 26 april 2005

Brussels geld voor verbouw boerderij

Wirdum - De boerderij van de familie Jongbloed is uitverkozen om met Europese en landelijke subsidie te worden verbouwd waarbij de bestaande gebouwen kunnen worden gebruikt voor een nieuw doel. Belangrijke voorwaarde van het Europees project It Fryske Boerespul is, dat het uiterlijk van de boerderij zoveel mogelijk in stand blijft. Ook het ruimtelijke effect binnen in de boerderij en het gebintenwerk mag niet verloren gaan. In het schuurgedeelte van de boerderij wordt het komende jaar een jongveestal gebouwd. Een deel van de oude koeienstal wordt tot bezoekersruimte omgebouwd.

Hoofdartikeldinsdag, 26 april 2005

Woorden...

De stichting die ijvert voor eerherstel van Surinaamse slachtoffers van de slavernij wil dat de omschrijving nikker, roetmop voor het woord neger uit het nieuwe woordenboek voor het Surinaams verdwijnt. De stichting heeft de uitgeverij geschreven dat Surinaamse afstammelingen van slaven door de omschrijving kwetsend worden bejegend: zij zou racistisch en norm- en waardeloos zijn. Het stichtingsbestuur stoort zich vooral aan het feit, dat in de omschrijving niet staat vermeld, dat het om beledigende en kwetsende termen gaat voor een grote groep mensen. De Stichting Eerherstel en Herstelbetalingen Slachtoffers Slavernij heeft vorig jaar geprotesteerd tegen een identieke omschrijving van het woord ‘neger’ in het standaardwoordenboek Dikke Van Dale . Daar staat vermeld: ‘Neger, Negerin, persoon behorende tot een van de zwarte rassen uit Afrika, gekenmerkt door donkere huidskleur, kroeshaar en platte neus; nikker, roetmop’.

Regiodinsdag, 26 april 2005

CDA stopt steun asielopvang

Witmarsum – De gemeenteraad van Wûnseradiel is sinds gisteravond niet meer unaniem voorstander van de noodopvang van zes asielgezinnen in Witmarsum. De CDA-fractie ging tijdens de raadsvergadering niet akkoord met een nieuw subsidieverzoek van Stichting Vluchtelingenzorg voor die noodopvang.

Regiodinsdag, 26 april 2005

‘Bommenconvenant’ nodig

Emmeloord – Vissers moeten binnen een paar uur worden geholpen door de Marine als ze een bom in hun netten vinden. Daarnaast moeten explosieven vaker preventief van de zeebodem worden opgeruimd, en vissers moeten de tijd die ze verliezen door het opvissen van een bom, later kunnen inhalen. De Visserbond wil hierover afspraken maken.

Regiodinsdag, 26 april 2005

De klok die de Duitsers niet hoefden

Luinjeberd – Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte ’ie in de vergetelheid. Of de Duitsers hadden ’m gewoon niet nodig. Gelukkig maar, want na een opknapbeurtje kan de luidklok van de klokkenstoel van Luinjeberd na een omzwerving anno 2005 weer op z’n oude stekkie worden gehangen. Gisteren is de klok eerst nog even voor een groot onderhoud naar een restauratiebedrijf in Stiphout vervoerd.

Regiodinsdag, 26 april 2005

Hbo-V’ers runnen longafdeling van het MCL

Leeuwarden – De longafdeling van het Medisch Centrum Leeuwarden wordt de komende tien weken gerund door studenten van de Noordelijke Hogeschool. De verpleegkundigen die normaliter op die longafdeling werken, krijgen zo mooi de kans om eens op een andere afdeling te werken, bij een operatie te kijken of om hun vakkennis over ziekten bij te spijkeren.

Regiodinsdag, 26 april 2005

Vogelwachters breken met landelijke club

Leeuwarden – Het hoofdbestuur van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) verbreekt alle contacten met Vogelbescherming Nederland. Aanleiding is de opstelling van ‘Zeist’ tegen het rapen van kievitseieren.

Geloof & Kerkdinsdag, 26 april 2005

Diaconaat: de bedeling definitief voorbij

Den Haag - Veel ouderen kennen nog de verhalen over betuttelende diakenen. Als je geld had gekregen van de diaconie, kon je beter geen ijsje kopen, want als de diaken dat zag, kon je rekenen op cynisch commentaar. Dat was vernederend. Het zijn in de Nederlandse verzorgingsstaat beelden uit een ver verleden. In het huidige diaconaat worden andere principes gehanteerd, zoals ‘helpen onder protest’ of ‘helpen waar geen helper is’. Toch blijft er in elke hulpverleningsrelatie sprake van een zekere ongelijkwaardigheid. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de titel van het proefschrift waarop de Amsterdamse predikant Lútzen Miedema dinsdag aan de Universiteit van Amsterdam promoveert, met een vraagteken eindigt: Wederkerigheid in het diaconaat?

Geloof & Kerkdinsdag, 26 april 2005

Samenwerking, vrede en liefde

Drachten – Vorige week had de werkgroep kerkelijke contacten Gobabis – Smallingerland van de Raad van Kerken in Smallingerland vijf protestantse predikanten uit de Namibische partnerstad op bezoek. Maandag vlogen ze weer naar huis. Tijdens het bezoek hield werkgroeplid Riemke de Vries een dagboek bij.

Geloof & Kerkdinsdag, 26 april 2005

Geen avondmaal voor homo’s CGK Zwolle

Zwolle – De Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle mag homoseksuele gemeenteleden niet toelaten tot het heilig avondmaal. Dat heeft de Particuliere Synode besloten, het op een na belangrijkste orgaan binnen het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Geloof & Kerkdinsdag, 26 april 2005

Geen zegen paren van gelijk geslacht in Oase, Drachten

Drachten – Een paar van gelijk geslacht kan geen zegen over hun levensverbintenis krijgen van een kerkdienst die onder verantwoordelijkheid valt van de wijk De Oase. Dat heeft de grote kerkenraad van Drachten-noord op 13 april besloten.

Sportdinsdag, 26 april 2005

Barbare de Loor vindt onderbak bij VPZ-schaatsploeg

Leeuwarden – Schaatsster Barbara de Loor uit Heerenveen zal dit seizoen voor de VPZ schaatsploeg uitkomen. De wereldkampioene op de 1000 meter werd maandag gepresenteerd. De Loor krijgt Sijtje van der Lende als coach en ook haar Friese trainingsmaatjes Arnoud Venema, Remmelt Eldering en Rutger Elsinga komen voor de ploeg uit.

Sportdinsdag, 26 april 2005

Heerenveen 2 terug in linkerrijtje

Breda – Het beloftenteam van Sportclub Heerenveen maakt weer deel uit van de beste zeven clubs van de reserve eredivisie.

Sportdinsdag, 26 april 2005

Jong Cambuur niet langs FC Zwolle

Leeuwarden – Het beloftenteam van Cambuur Leeuwarden heeft maandagavond niet kunnen winnen van het in de lage regionen vertoevende Jong FC Zwolle. Het werd na een redelijke wedstrijd 1-1.

Sportdinsdag, 26 april 2005

Fleddérus tekent contract voor twee jaar

Groningen - Mark-Jan Fleddérus heeft bij FC Groningen een contract getekend dat hem tot medio 2007 aan de club bindt.

Weerdinsdag, 26 april 2005

Enkele bui


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties