De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Archief

De artikelen van zaterdag, 26 juni 2010.

Cultuurzaterdag, 26 juni 2010

Atelier Fries Museum naar Haarlem

Leeuwarden - Het negentiende-eeuwse atelier van de Friese schilder Christoffel Bisschop verhuist in september van het Fries Museum naar het Teylers Museum in Haarlem. Het atelier, het enige bewaarde schildersatelier in Nederland uit zijn tijd, zal onderdeel gaan uitmaken van de expositie Mythen van het atelier die vanaf 18 september is te zien. Het is voor het eerst dat het schildersatelier in bruikleen wordt gegeven sinds het begin twintigste eeuw als een van de stijlkamers werd geplaatst in het Eysingahuis in Leeuwarden.

Hoofdartikelzaterdag, 26 juni 2010

Verkiezingsuitslag: politiek, geestelijk...

De uitslag van de verkiezingen heeft niet alleen een politieke betekenis. Minstens zo belangrijk is de betekenis vanuit het perspectief van levensoriëntatie, geloof of levensovertuiging. Die laatste betekenis komt op bij degenen voor wie geloof of levensovertuiging betekenis heeft voor het handelen, in het privéleven en in de samenleving. Zo vanzelfsprekend is die koppeling niet; de vraag naar de relatie tussen ‘leer en leven’ had tot enkele decennia geleden een vanzelfsprekend antwoord, maar dat antwoord is nu redelijk onvoorspelbaar.

Regiozaterdag, 26 juni 2010

Veel reacties van schrik en medeleven in Dokkum

Dokkum - De gewelddadige dood van de 24-jarige Suzanne Monsma uit Dokkum heeft volgens burgemeester Waanders van Dongeradeel voor een schok gezorgd in Dokkum. ,,Iedereen weet dat zoiets altijd kan gebeuren. Je leest er bijna dagelijks over in de krant. Maar nu is het ineens in Dokkum, voor de mensen hier heel dichtbij. En daar schrikken mensen extra van, het is in hun eigen gemeenschap gebeurd.’’

Regiozaterdag, 26 juni 2010

Versimpelen vergunningen pakt duur uit

Leeuwarden - De Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een bestuurlijk gedrocht. De besparing die het samenbrengen van vergunningen bedrijven en particulieren oplevert, wordt tenietgedaan door het vele extra werk dat de overheid er aan heeft. Dat zegt gedeputeerde Adema van Fryslân.

Regiozaterdag, 26 juni 2010

Fors minder windmolens over tien jaar in Fryslân

Leeuwarden - Het grootste deel van de 320 windmolens die nu in Fryslân staan moet vervangen worden door grotere turbines.

Regiozaterdag, 26 juni 2010

Aqua Zoo laat de natuur haar gang gaan

Leeuwarden - In dierenpark Aqua Zoo Friesland was afgelopen week een geboortegolfje.

Regiozaterdag, 26 juni 2010

Heerenveen een zomer lang in de ban van vliegfeest

Heerenveen - Het is bijna honderd jaar geleden dat Clément van Maasdijk in Heerenveen het luchtruim koos met een vliegtuigje. Hij was de eerste Nederlander met een vliegbrevet die dit voor elkaar kreeg. Duizenden mensen waren op 31 juli 1910 ooggetuige van het spektakel.

Sportzaterdag, 26 juni 2010

Ondanks alles wordt er gewoon geljept in Grijpskerk

Grijpskerk – Ruim een maand geleden was het nog hommeles op de accommodatie van fierljepvereniging Grijpskerk, maar gisteren werd er gewoon een eerste klasse-wedstrijd gesprongen in het dorp. De verzakte houten damwand voldeed niet meer aan de technische minimumeisen van het Frysk Ljeppersboun (FLB), maar gemeente en club kwamen net op tijd met een tijdelijke oplossing. Voorlopig nog wel met de nadruk op tijdelijk.

Sportzaterdag, 26 juni 2010

Easterlittens wint Open FK jeu de pelote

Easterlittens- Easterlittens is gisteravond winnaar geworden van het Open Fries kampioenschap jeu de pelote. In eigen dorp werd in de finale met 9-3 en 40-15 gewonnen van Winsum. Easterlittens won ‘It pealtsje fan Easterlittens’ voor het laatst in 2004, vorig jaar verloor het dorp de finale van Wjelsryp. Winsum nam in de finale nog wel een voorsprong van 2-0, maar daarna liepen Feiko Broersma, Jochum Bouma, Pier Piersma, Jan Pieter Hoekstra, Jelle Jan Rodenhuis en Simon Zijlstra snel uit naar een pauzestand van 5-2. Ook na de onderbreking kon Winsum geen potten breken; 8-2. Op 9-3 en 40-15 hield Broersma de kaats. De twaalfde editie van het Open FK trok vooral in de tweede week veel bezoekers. Derde plaatsen waren er voor Spannum en Dronryp.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties