De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 26 september 2008.

Cultuurvrijdag, 26 september 2008

Sutelaksje brengt tot nu toe bijna 78.500 euro op

Leeuwarden - De boeken De hearen fan Fryslân van Arjen Terpstra en Liet foan myn jonge van Riek Landman verkopen dit jaar het beste bij de Sutelaksje van Stichting It Fryske Boek. Andere succesnummers zijn Alde leafde van Henk de Haan, It swijen net wurdich van Willem Verf en Minskebern van Margyt Poortstra, zo heeft It Fryske Boek bekendgemaakt. Bij de jeugdboeken is Heftich van Ate Grypstra een bestseller.

Cultuurvrijdag, 26 september 2008

Veel belangstelling voor ‘11Stędetocht’ van Tryater

Leeuwarden - Voor de voorstelling 11Stędetocht van Tryater zijn in twee weken tijd al drieduizend kaarten verkocht. Het Fries theatergezelschap spreekt van een overweldigende belangstelling.

Cultuurvrijdag, 26 september 2008

Noordelijk Film Festival krijgt steun van Cultuurfonds

Leeuwarden - Het Noordelijk Film Festival krijgt 3500 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Het festival, de grootste filmmanifestatie van Noord-Nederland, vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 9 november.

Economievrijdag, 26 september 2008

Steeds meer starters in Fryslân

Leeuwarden - Het aandeel ondernemers in de beroepsbevolking blijft verder toenemen. Een belangrijke oorzaak is de versoepeling van regelgeving. Vooral in de bouw en de zakelijke dienstverlening zit groei. Dit beeld geldt ook voor Fryslân, beaamt Sjoerd Weiland van de Kamer van Koophandel Noord.

Hoofdartikelvrijdag, 26 september 2008

Het geheim van de raadkamer...

Wat door verschillende waarnemers al eerder werd vermoed, is deze week naar buiten gebracht. Er bestaan aanwijzingen dat rechters fouten maken in grote zaken. De discussie is aangezwengeld door de Nijmeegse hoogleraar strafrecht Ybo Buruma, voorzitter van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS), die onderzoek doet naar veronderstelde rechterlijke dwalingen. Hij stelt vraagtekens bij het ‘geheim van de raadkamer’, een heilig huisje in de Nederlandse rechtspraak. In de raadkamer beslist het rechtsprekend college van de meervoudige kamer over het wel of niet schuldig zijn van een verdachte. Rechters moeten volgens de wet over hun beraadslagingen zwijgen. Er worden ook geen notulen gemaakt.

Regiovrijdag, 26 september 2008

‘Veiligheid is veel te belangrijk om aan het rijk over te laten’

Leeuwarden - ,,Wie vindt dat iedereen gelijk behandeld moet worden?”, vraagt discussieleider Siem Jansen, directeur van de NOM, aan het publiek. In Café Wouters gaan tientallen handen de lucht in. Jansen draait zich om naar zijn twee gasten, klimaatdeskundige prof. Pier Vellinga en locodijkgraaf Herre Kingma. ,,Toch geldt dat principe niet als het om dijkbescherming gaat, toch?”

Regiovrijdag, 26 september 2008

‘Burgemeesters hebben boter op hun hoofd’

Leeuwarden - De burgemeesters die verbijsterd zijn over de enorme overschrijding op de bouwkosten van 22 politiebureaus in Fryslân moeten de hand in eigen boezem steken. Dat zegt oud-korpsbeheerder Loekie van Maaren-Van Balen. Volgens haar hadden de burgemeesters als leden van het Regionaal College weet kunnen hebben van de overschrijding van 69 miljoen euro als ze de begrotingen beter gelezen hadden. ,,En als je daar niet uitkomt, kun je er altijd naar vragen. Jaar in jaar uit hebben ze de begrotingen goedgekeurd.”

Regiovrijdag, 26 september 2008

Actie tegen vroeg gebruik van alcohol

Dokkum - Vier gemeenten in Noordoost-Fryslân beginnen een campagne die jongeren waarschuwt voor de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. Het aantal jongeren dat op jeugdige leeftijd begint met drinken moet door de campagne stevig dalen.

Regiovrijdag, 26 september 2008

Dongeradeel onterecht verdacht van fraude

Dokkum - Dongeradeel is onterecht verdacht gemaakt van belastingfraude. De beschuldiging van het Openbaar Ministerie (OM), dat de gemeente bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis onjuiste informatie zou hebben verstrekt aan de belastingdienst, blijkt vals. Het was juist de belastingdienst die verkeerde informatie verspreidde.

Regiovrijdag, 26 september 2008

De finale van het onderzoek naar de Lutine kan beginnen

Terschelling - Als er de komende weken op de strandingsplaats van de Lutine goud naar boven wordt gehaald, is dat mooi meegenomen. Maar het is niet de belangrijkste reden waarom de Harlinger marinearcheoloog Ane Duijf vandaag of morgen met een werkeiland de Noordzee opzoekt.

Regiovrijdag, 26 september 2008

Kloosterstempel van Sint-Michaelsberg gevonden

Winsum - Amateurarcheoloog Jaap Scheffer uit Winsum deed de vondst van zijn leven. In een stuk weiland ten noordwesten van zijn woonplaats vond hij een kloosterstempel met daarop de naam Sint-Michaelsberg. Het is het eerste tastbare bewijs van de naamgeving van dit middeleeuwse klooster bij Winsum. ,,In hiel bysűndere fynst’’, aldus Scheffer.

Regiovrijdag, 26 september 2008

Vraag niet te veel van kind met gedragsproblemen

Zuidhorn - Leerkrachten zijn geneigd teveel te vragen van kinderen met gedragsproblemen. Ze laten zich gemakkelijk leiden door negatieve gevoelens die dergelijke leerlingen oproepen. Juist door de problemen stapsgewijs te benaderen en de kinderen met goede dingen te complimenteren, valt veel winst te behalen.

Regiovrijdag, 26 september 2008

Provincie laks met subsidies

Drachten - De provincie Fryslân houdt onvoldoende bij wat de effecten zijn van de door haarzelf verstrekte cultuursubsidies. Afspraken worden te vrijblijvend geformuleerd, meerjarige subsidies worden onterecht niet bijgesteld, en soms wordt dubbel gesubsidieerd.

Geloof & Kerkvrijdag, 26 september 2008

Kerk planten? Neem de tijd voor verandering

Den Haag - Laboratorium-kerken noemt Ronald van der Molen ze. Nieuwe gemeenten en gemeentestichtingsprojecten die op een andere manier het evangelie aanbieden. Overal in Nederland schieten ze op, maar Nederlandse boeken erover ontbraken nog. Tot vandaag. In Driebergen werd vrijdag zijn boek Plant een kerk gepresenteerd. Door Hanneke Goudappel

Geloof & Kerkvrijdag, 26 september 2008

Niemand wil het Numeri-boetekleed aantrekken

Lunteren - Het hoofdpijndossier Numeri en alles wat er mee is misgegaan rond de ledenregistratie werd donderdagravond besproken door de Kleine Synode. Ze moet zaterdag zelf verslag uitbrengen aan de Generale Synode. De synodeleden voelen de bui al hangen. ,,Ik zou het boetekleed niet willen aantrekken.’’

Geloof & Kerkvrijdag, 26 september 2008

Parochiehuis met stijl en allure

Harlingen - Het opgeknapte Harlinger parochiehuis met daaraan vast een futuristische serre en hal worden zondag feestelijk geopend. Aan de restauratie en verbouwing is twee jaar gewerkt. ,,Het project bestond uit drie onderdelen”, vertelt pastor Nellie Sluis van de rooms-katholieke parochie in Harlingen. ,,Eerst is de pastorie, mijn woonhuis, grondig opgeknapt. Daar was al zestig jaar weinig meer aan gedaan. Daarna is het parochiehuis, de gemeenschappelijke ruimte van de parochie, flink aangepakt. Als laatste is er een hal gebouwd tussen de kerk en het parochiehuis en een aanbouw in de vorm van een liturgisch centrum.”


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties