De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van dinsdag, 26 september 2017.

Cultuurdinsdag, 26 september 2017

ONS-speler die met Ajax meespeelt

Heerenveen - Dat is ongeveer wat er zaterdag te beleven valt op koorgebied in Heerenveen. Het Nederlands Kamerkoor (NKK) is het professionele team dat zaterdagavond aantreedt in de roomskatholieke kerk van Heerenveen. De topamateurs zijn de zangers Collegium Vocale Fryslân (CVF), die een paar keer in diverse samenstellingen bij elkaar komen voor enkele optredens.

Economiedinsdag, 26 september 2017

Nog geen alarmsysteem tegen muizenplaag

Leeuwarden - Het provinciale waarschuwingssysteem voor muizenplagen is op zijn vroegst pas in het voorjaar van 2018 klaar. Landbouworganisatie LTO Noord liet het opzetten van zo’n systeem lange tijd liggen. De provincie vreest dat het systeem niet op tijd klaar is voor de volgende plaag.

Economiedinsdag, 26 september 2017

Weer acht man aan de slag in de waterbouw in Súdwest-Fryslân

Offingawier - Bij Cnossen Infra is wel plek voor goede, gemotiveerde krachten. Het werk moet er natuurlijk wel zijn.

Hoofdartikeldinsdag, 26 september 2017

Duitse uitslag streep door EU-plan Macron

Het is niet toevallig dat vandaag, twee dagen na de Duitse verkiezingen, de Franse president Emmanuel Macron in een toespraak zijn verregaande plannen voor de toekomst van de EU ontvouwt. Sinds zijn verkiezing in mei beloofde Macron met voorstellen te komen voor het versterken van de Europese economie en het op elkaar afstemmen van nationale begrotingen.

Regiodinsdag, 26 september 2017

Gemeenten zijn nog te voorzichtig met WMO

Leeuwarden - Er valt nog veel af te dingen op het WMO-beleid van de Friese gemeenten. Gemeenten durven nog niet goed te sturen op resultaat bij zorgaanbieders en maken nog onvoldoende bewuste keuzes.

Regiodinsdag, 26 september 2017

Grotere tekorten Leeuwarden

Leeuwarden - Het tekort van Leeuwarden op het sociaal domein loopt dit jaar op naar de veertien miljoen euro. Dat bleek gisteravond tijdens de gemeenteraad. Tot de vergadering werd nog uitgegaan van een tekort van twaalf miljoen. Ook de komende jaren zal de gemeente miljoenen tekort komen als het gaat om Jeugd, WMO en Participatiewet, de onderdelen van het sociaal domein.

Regiodinsdag, 26 september 2017

Na verbouw is Herema State klaar voor nieuwe werken

Joure - Al een paar jaar wordt er gepraat over de verbouw van het gemeentehuis Herema State van De Fryske Marren in Joure. Vanavond komt het onderwerp weer aan de orde in de gemeenteraad. Het ziet er nu naar uit dat de aannemer binnen afzienbare tijd daadwerkelijk aan de slag kan.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties