De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Archief

De artikelen van woensdag, 27 augustus 2003.

Agendawoensdag, 27 augustus 2003

Klassiek

De uitagenda voor de week van 28 augustus tot 3 september

Bijschriftwoensdag, 27 augustus 2003

Gods wil

Mensen bidden in nood tot God om hulp. Of bij ziekte om genezing. Vaak eindigt zo’n gebed met: Maar Uw wil geschiede.

Cultuurwoensdag, 27 augustus 2003

Verwarring overheerst in ‘Zelf God worden’

Zelf God worden - zo luidt de titel van de debuutroman van Hans den Hartog Jager. Het is het verhaal van een galeriehouder die volgzaam achter een hoogst bijzondere kunstenaar aanwandelt. De kunstenaar heeft specifieke pretenties, waarvan de romantitel een indicatie geeft. Maar hoe kan het ook anders: de roman schetst de greep naar het absolute - wat resteert aan het slot is verwarring.

Cultuurwoensdag, 27 augustus 2003

Lucht, horizon en aarde op doek

Zeedijken en luchten, horizon en aarde; bedachtzame en heftige schilderijen, gelaagd en met reliëf. Dat schilders zich op heel verschillende wijze kunnen laten inspireren door het Friese landschap, is te zien in De Galerij van De Lawei in Drachten. Han Groot uit Kollum, Joop de Graaf uit Ureterp en Jan de Vries uit Drachten exposeren hier hun landschappen.

Cultuurwoensdag, 27 augustus 2003

Indrukwekkend orgelconcert Bolsward

Duo-orgelconcerten komen weinig voor. Toevallig deze week in Fryslân twee. In Bolsward en Franeker. Het eerste vond gisteravond plaats op het alom geprezen Hinsz-orgel uit 1781 in de Martinikerk van Bolsward, dat dit jaar weer voor het geven van orgelconcerten gebruikt kan worden na restauratie van het technisch gedeelte. Helaas blijkt die niet in elk opzicht geslaagd. De vrees van iedere organist om tijdens een concert een hanger te krijgen, wordt daar na de recente restauratie nogal eens bewaarheid. Ook gisteravond aan het slot van het eerste door Jos van der Kooy gespeelde werk. De pas opgebouwde luisterspanning en aandacht werden er wreed door verstoord. Martini-organist Kees Nottrot kwam er speciaal voor naar beneden om van het publiek enig geduld te vragen om het euvel te verhelpen. Gelukkig bleef het bij die ene keer.

Cultuurwoensdag, 27 augustus 2003

Gysbert Japix: unstjerlik yn fers en liet

Tsjerk Bootsma en Durk Hogendorp, twa leden fan de fiifkoppige muzykgroep Reboelje, hiene wolris fan de namme Gysbert Japix heard. Mar wat dy man dien hie yn en foar Fryslân wisten se amper. Oan’t se de opdracht krigen fan de Gysbert Japicx (Holckema) Stichting om yn it ramt fan it Gysbertjier in muzykspektakel op te setten oer dizze Fryske renaissancedichter. Dit jier is it nammentlik 400 jier lyn dat de Boalserter berne waard. Boeken waarden oantúgd om mear fan him witten te kommen. En se űntdutsen, hy wie mei al syn talinten ek mar in gewoan minske.

Economiewoensdag, 27 augustus 2003

Holvrieka-arbeiders betalen voor kantoor

Sneek – De fabrieksarbeiders van opslagtankfabriek Holvrieka-Nirota in Sneek betalen grotendeels de afvloeiingsregeling voor zeventien collega’s op kantoor. De arbeiders zien af van hun eindejaarsuitkering van 3 procent. Dit geld wordt gebruikt om de ontslagen kantoormensen een half maandsalaris per dienstjaar mee te geven. Ontslagen personeel van 55 jaar of ouder krijgt tot aan de VUT-leeftijd 80 procent van het loon.

Economiewoensdag, 27 augustus 2003

Mogelijk acties bij Friese kaaspakhuizen

Drachten – CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten dreigen met acties als de werkgevers niet instemmen met hun eisen voor de nieuwe cao in de kaaspakhuizen. De onderhandelingen hierover liepen afgelopen vrijdag stuk.

Economiewoensdag, 27 augustus 2003

‘TABS voldeed goed tijdens hittegolf’

Sint Annaparochie - Visbeek Technisch Installatiebedrijf bv in Sint Annaparochie begon tweeënhalf jaar geleden met de installatie van de zogenaamde TABS, een verwarmings- en koelsysteem. Volgens commercieel manager Peter Visbeek is het installatiebedrijf hiermee een voorloper in Fryslân.

Expowoensdag, 27 augustus 2003

Aldeboarn, Aldheidskeamer Uldrik Bottema: wisselexpositie van Reny Jonker-Watzema uit Lelystad: alles over de koe en een tentoonstelling van boerderijen in en rond Aldeboarn, t/m 30 sept.

Hoofdartikelwoensdag, 27 augustus 2003

Schrik over stroom…

We wachten op het antwoord van minister Brinkhorst op de vraag of Nederland wel altijd op genoeg stroom kan rekenen. De Kamerleden Crone, Vendrik en Van Velzen (respectievelijk PvdA, GroenLinks en SP) twijfelen daar aan.

Regiowoensdag, 27 augustus 2003

Koningin in feestelijk Kootstertille

Kootstertille – Leunend op zijn rollator staat de tachtigjarige Feike Westra bij dorpshuis Tillehűs in Kootstertille. De bewoner van verzorgingshuis Haarsmahiem uit Buitenpost is met een groep medebewoners in een speciale bus naar Kootstertille gereisd om de koningin te zien. De oud-politieman heeft in zijn lange leven nog nooit de vorstin in het echt gezien. Hij grijpt vandaag de kans. ,,Fannemiddei ha wy noch in útstapke. Dan sille wy nei Aqua Zoo. Ik ha no al sin yn de patat mei frikadel’’, zegt Westra.

Regiowoensdag, 27 augustus 2003

Doktersposten uitgebreid

Leeuwarden/Sneek – Leeuwarden en Sneek krijgen nog dit jaar een huisartsenpost. Dat vertelt interim-directeur T. van Geenhuizen van Dokterswacht Fryslân. De twee posten waren eigenlijk eerder gepland. Uitvoering liet echter op zich wachten, omdat de organisatie eerst beter op poten gezet moest worden.

Regiowoensdag, 27 augustus 2003

Blauwalg en botulisme in Friese zwemwateren

Elahuizen – Zwemmen mag niet meer in de Fluessen bij Elahuizen. De provincie Fryslân heeft daar met onmiddellijke ingang een zwemverbod afgekondigd. In het water is door controleurs van Wetterskip Fryslân een te hoge concentratie blauwalg aangetroffen. In het Heegermeer bij Indijk geldt een negatief zwemadvies. Ook in De Leijen en de zijtakken van het Opeinder kanaal in Opeinde kan maar beter niet gezwommen worden. Daar werden dertig dode vogels (eenden en meeuwen) aangetroffen. De dieren waren geveld door botulisme. Het gaat om type C van de bacterie die deze ziekte veroorzaakt. Deze is niet schadelijk voor de mens. Toch waarschuwt de gemeente Smallingerland niet in het water te zwemmen.

Regiowoensdag, 27 augustus 2003

Voorstraat in Kollum gaat dicht voor auto’s

Kollum - De Voorstraat in Kollum wordt vrijdagavond en zaterdagmiddag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een proef. De maatregel is bedoeld het winkelgebied veiliger te maken.

Regiowoensdag, 27 augustus 2003

Kaarsjes en gebeden voor vermiste Lusanne

Gorredijk/Oldeberkoop – Een mooie, serene dienst. Zo kijkt bestuurslid Henk van Eupen van de roomskatholieke parochie Sint Paulus in Gorredijk terug op de kerkdienst die gisteravond voor de ontvoerde Lusanne van der Gun werd gehouden. In een volle kerk kwamen 250 familieleden, vrienden en bekenden van Lusanne samen. Onder hen waren veel ouders met kinderen; veel schoolgenootjes van Lusanne. Ook volstrekt vreemden togen naar Gorredijk. Om hun medeleven te tonen en samen te bidden.

Geloof & Kerkwoensdag, 27 augustus 2003

Een wereld die vraagt om gekend te worden

Wat is het mooiste boek dat u gelezen hebt? In het Friesch Dagblad schrijven deze zomer verschillende recensenten hierover. Vandaag: Marinus van den Berg, verpleeghuispastor in Rotterdam en schrijver.

Geloof & Kerkwoensdag, 27 augustus 2003

Orgelspel van Maarten ’t Hart voor synode

Leiden - Schrijver Maarten ’t Hart bespeelt op 12 september het orgel voor de gereformeerde synode in het Leidse Academiegebouw. ’t Hart is bekend om zijn kritiek op de zware gereformeerde cultuur waarin hij opgroeide.

Geloof & Kerkwoensdag, 27 augustus 2003

Een ‘trouwkerkje’ verscholen in het groen

Fryslân heeft honderden fraaie, monumentale kerkgebouwen, die het waard zijn om in de zomermaanden te bezoeken. In de maanden juli en augustus houden het Friesch Dagblad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken op zaterdag negen open dagen onder het motto ‘Tsjerke Iepen’. Deze week de hervormde Hippolytuskerk in Olterterp.

Geloof & Kerkwoensdag, 27 augustus 2003

Doopsgezinden en VU tekenen overeenkomst

Leeuwarden – Het Doopsgezind Seminarium en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben dinsdag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Sportwoensdag, 27 augustus 2003

Met gepaste trots naar huis

Villarreal - Met gepaste trots heeft SC Heerenveen dinsdagavond in El Madrigal afscheid genomen van het Europese voetbalpodium. De jonge, gehavende ploeg van trainer Foppe de Haan was kansloos tegen Villarreal, maar bleef een afgang bespaard.

Sportwoensdag, 27 augustus 2003

‘Voetballen op dit hoge niveau is heel leerzaam’

Villarreal - Moe, maar voldaan. Zo voelden de spelers en technische staf zich dinsdagavond na de laatste wedstrijd van de Intertoto Cup in Villarreal. Een illusie armer, maar een ervaring rijker en daar draait het om in het hedendaagse voetbal. SC Heerenveen kan weer vooruit en over twee dagen wacht alweer de volgende klus in Tilburg waar Willem II op het menu staat.

Sportwoensdag, 27 augustus 2003

Van der Veen op schot met half dozijn treffers voor ONT

Bekervoetbal

Weerwoensdag, 27 augustus 2003

Bewolking


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties