De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 28 april 2006.

Bijschriftvrijdag, 28 april 2006

Zegevieren

Lezen: 1 Samuël 14:46-52

Cultuurvrijdag, 28 april 2006

Tryater speelt ‘Grutte Stoarm’ op starteiland Sneek

Sneek - De voorstelling Grutte Stoarm van Tryater is van 24 augustus tot en met 2 september te zien op het starteiland bij Sneek. Het stuk wordt gespeeld tijdens de activiteiten die de gemeente Sneek organiseert ter ere van 'Sneek 550 jaar stadsrechten'.

Cultuurvrijdag, 28 april 2006

NNO optimaal met Fransman

Fantastisch musiceren in doorzichtige muzikale lijnen, overdonderende klankexplosies tot pastelkleurige tinten. Zo mag men het concerteren van het Noord Nederlands Orkest (NNO) noemen onder leiding van de Franse dirigent Jacques Mercier gisteravond in de Harmonie te Leeuwarden. Hij legde vooral zijn romantisch gerichte intenties tot in een uiterste verfijning op aan een welwillend orkest, dat in enthousiasme werd meegesleept in een uitvoering van Musique Fantastique.

Cultuurvrijdag, 28 april 2006

Bruisende wereldmuziek in Lawei

Hoe kan het dat wij mensen van nu geraakt worden door liederen uit een heel ander werelddeel met een heel andere cultuur zoals een lied van een woestijnvolk uit Jemen? Of door een lied van de Alifoeren van Ceram op de Molukken? Of door de Balinese Keçak? Of door een Macedonisch lied? Het antwoord kan kort zijn: omdat de mensen door alle eeuwen heen dezelfde emoties hebben.

Economievrijdag, 28 april 2006

'SNN vertrouwt eigen cijfers niet'

Drachten - ,,Het SNN zegt dat zijn eigen cijfers niet betrouwbaar zijn. Dat is eigenaardig'', zegt A. Nijhuis, voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. De Rekenkamer is bij de presentatie van zijn eerste rapport duidelijk verrast door de snelle en felle reactie van provinciebesturen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het rapport bevat resultaten van een onderzoek naar de besteding van Kompasgelden aan projecten in het midden- en kleinbedrijf. Het rapport is positief over de manier waarop SNN de subsidieaanvragen verwerkt, maar is minder positief over de afhandeling achteraf. SNN rapporteert wel over de kosten van een project, maar niet over de resultaten, aldus de onderzoekers.

Economievrijdag, 28 april 2006

Holtrop bouwt twee bedrijfspanden op De Ekers in Joure

Joure - Holtrop Beheer uit Joure is op het industrieterrein de Ekers in Joure gestart met de bouw van twee geschakelde bedrijfspanden. De panden zijn voor de verhuur. De panden hebben een oppervlakte van zeshonderd vierkante meter per stuk. Met de bouw van de bedrijfspanden is een investering gemoeid van 650.000 euro.

Economievrijdag, 28 april 2006

Staking bij Astellas in Meppel na twee weken voorbij

Meppel - De staking bij de Meppelse vestiging van geneesmiddelenfabrikant Astellas is voorbij. Bij het Japanse bedrijf is twee weken gestaakt voor een betere cao.

Economievrijdag, 28 april 2006

Aquario Sneek breidt dit jaar verder uit

Sneek - Aquario watermanagement in Sneek verwacht dit jaar een sterke groei door te maken. Het bedrijf is in 2001 opgericht als dochteronderneming van Wetterskip Fryslân en Vitens. Er werken inmiddels vijftien medewerkers bij het bedrijf. Komend jaar verwacht de onderneming door te groeien naar circa twintig medewerkers. Over de omzet kon directeur M.Offinga nog geen mededelingen doen. ,,De cijfers moeten eerst nog worden besproken met bestuurders van het bedrijf. Het zijn in ieder geval aansprekende cijfers.”

Economievrijdag, 28 april 2006

Sociaal plan bij Boxes LPF afgekeurd

Leeuwarden - Het sociaal plan voor de voorgestelde reorganisatie bij verpakkingsbedrijf Boxes LPF in Leeuwarden is door de leden van de vakbonden afgekeurd. Eerder dit jaar werd bekend dat er van de negentig banen veertien banen zouden worden geschrapt. Of er gedwongen ontslagen zullen vallen blijft nog onduidelijk.

Hoofdartikelvrijdag, 28 april 2006

De elite van Nederland...

De zogenaamde elite van Nederland vindt dat de rol van het koningshuis in de Nederlandse politiek moet worden beperkt. Wie die elite precies is, en waarom de mensen die daartoe worden gerekend tot de elite behoren en waarom anderen niet, is onbekend. De Volkskrant kwam onlangs met de uitslag van een equête onder de 'elite' met de de genoemde uitslag. In die enquête kwam naar voren dat ons land moet overgaan tot het invoeren van het zogeheten Zweedse model. Daarin vervult de koning vooral en vrijwel uitsluitend een ceremoniële functie. Het initiatief van de Volkskrant tot de enquête komt betrekkelijk kort nadat de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie vasn de PvdA, hebben aangekondigd gebruik te zullen maken van het nieuwe recht om een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Dat gebeurt via het zogeheten burgerinitiatief. Dat komt tot stand als minsterns 40.000 Nederlanders via hun handtekening hebben laten weten dat ze een bepaald onderwerp in de Kamer behandeld willen zien.

Regiovrijdag, 28 april 2006

'Laagvliegzones moeten weg'

Leeuwarden - Defensie wil af van de speciale laagvliegroutes boven Nederland. In de toekomst wil de luchtmacht overal gaan vliegen. Met natuurorganisaties en het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer wordt bekeken of dat mogelijk is.

Regiovrijdag, 28 april 2006

Frisia mag leidingen blijven gebruiken

Harlingen/Tzummarum - Zoutfabriek Frisia in Harlingen mag de pekelleidingen tussen het zoutwingebied Barradeel II bij Tzummarum en de fabriek in Harlingen voorlopig blijven gebruiken.

Regiovrijdag, 28 april 2006

Zuidoosthoekers zien elkaar nog te weinig

Donkerbroek - Door meer onderling contact te zoeken kan het zuidoosten van Fryslân nog veel verbeteringen doorvoeren op de terreinen van recreatie, bedrijfsleven en cultuurhistorie.

Regiovrijdag, 28 april 2006

Nieuw boek over Schiermonnikoog brengt heden en verleden van het waddeneiland in beeld

Schiermonnikoog - ,,Het is wel duidelijk dat Schier uiteindelijk naar Groningen verhuist”, grapte een Groninger gedeputeerde een paar jaar geleden nog. Sinds vorig jaar is het eiland weer helemaal Fries. Voor drie ton werd het oostelijke stukje van het eiland, dat door afkalving en aanslibbing steeds verder in de buurprovincie kwam te liggen, eigendom van Fryslân.

Regiovrijdag, 28 april 2006

Stoomtrein kan binnen twee jaar rijden

Sneek - De Stichting Stoomtrein Fryslân heeft van de provincie Fryslân toestemming gekregen om door te gaan met het plan van een toeristische stoomtreinverbinding tussen Sneek en Stavoren. Volgens Max Kooijmans uit Wommels, bestuurslid van de stichting, staat de provincie ,,zeer welwillend” tegenover de plannen en gaan ze op zoek naar een financiële oplossing. ,,Dit betekent dat in 2008 de eerste stoomtrein gaat rijden”, aldus Kooijmans.

Regiovrijdag, 28 april 2006

Maneges lijden onder herrie Luchtmacht

Leeuwarden - De luchtmacht ondervindt grote hinder van de toename van het aantal maneges in Nederland. Vooral de gesloten bakken zorgen voor veel problemen, omdat een paard daar veel meer dan buiten overvallen wordt door het lawaai. Het komt nogal eens voor dat wanneer een gevechtsvliegtuig boven een overdekte paardrijhal vliegt, de paarden in de hal op hol slaan. Dat zei luitenant-kolonel H. Faber, hoofd van het Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportage van het ministerie van Defensie, gisteren op een symposium op de Vliegbasis Leeuwarden. Defensie heeft al verscheidene malen schadevergoedingen betaald aan mensen die gewond raakten. Met de groei van het aantal maneges, groeit ook het aantal klachten.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 april 2006

Ter ondersteuning voor pastores

Hilversum - De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een werkgroep meditatie opgericht. Aanleiding is een groeiende belangstelling voor meditatie onder predikanten en kerkelijk werkers binnen de PKN. De werkgroep wil pastores ondersteunen die een meditatietraining hebben gevolgd.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 april 2006

‘Psalmen voor Nu-tournee’ in Drachten

Drachten - Bij poppodium Iduna in Drachten werden donderdagavond oude psalmen op een moderne en eigentijdse manier uitgevoerd. Het concert maakte deel uit van het presentatietournee voor de tweede cd van het succesvolle project ‘Psalmen voor Nu’. ,,In de kerkdienst zing je vaak maar een deel, nu hoor je het verhaal van de psalm.’’

Geloof & Kerkvrijdag, 28 april 2006

‘Bethel’ groeide vooral door ex-gereformeerden

Drachten - De spectaculaire groei van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten komt grotendeels door de leden die afkomstig zijn uit andere kerken, met name gereformeerden. Dat blijkt uit onderzoek dat Gerko Last deed voor zijn boek Orlando Bottenbley & de wijde poorten van de Bethel, dat dinsdag verschijnt.

Geloof & Kerkvrijdag, 28 april 2006

Gerko Last over de Vrije Baptistengemeente Bethel en ds Orlando Bottenbley

Leeuwarden - De Vrije Baptistengemeente Bethel is het gelukt wat veel kerken tevergeefs hebben geprobeerd: zij heeft de kerk teruggegeven aan het volk. De invloed van ds. Orlando Bottenbley is daarbij van ongekend belang geweest. ,,Hij is daarvan de representant'', aldus Gerko Last die het boek Orlando Bottenbley & de wijde poorten van de Bethel schreef.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties