De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 28 april 2017.

Hoofdartikelvrijdag, 28 april 2017

Turkije heeft recht op duidelijkheid van EU

Geen ingewikkelder relatie voor de Europese Unie dan die met Turkije. Op bijna alle fronten zijn Brussel en de regering van president Erdogan het met elkaar oneens. En dat terwijl Turkije formeel nog altijd kandidaatlidstaat van de Europese Unie is. De EU heeft scherpe kritiek op de inperking van vrijheden in Turkije, de machtsuitbreiding van Erdogan en de beroerde staat van de mensenrechten. Erdogan verwijt Europese landen dat ze de rechten van Europese Turken schenden en dat ze onder valse voorwendselen Turkije al jarenlang buiten de EU houden. Erdogan zit er niet helemaal naast in zijn mening dat veel Europese leiders Turkije te volkrijk, te assertief en vooral te islamitisch vinden.

Regiovrijdag, 28 april 2017

Wel koud, maar met de regen viel het mee

Beetsterzwaag - ,,Een groot feest", vond Lieuwe Krol, voorzitter van de stichting Doarpsrounte Beetsterzwaag Olterterp Koningsdag in Beetsterzwaag. ,,Er kwam heel veel publiek kijken naar de optocht. En bij de Priuwerij staat het nog steeds vol."

Regiovrijdag, 28 april 2017

Opeinde krijgt niet de gewenste passantenhaven

Opeinde - De aanleg van een passantenhaven in Opeinde is van de baan. Smallingerland heeft aan de inwoners van het dorp laten weten dat het project, waarover al zeker twaalf jaar wordt gesproken, wordt geschrapt. De gemeente kan het niet eens worden met de huidige eigenaar van de beoogde locatie van de haven.

Regiovrijdag, 28 april 2017

Harlingen wil pandeigenaren anders helpen

Harlingen - Het college van burgemeester en wethouders in Harlingen wil onderzoeken hoe eigenaren van monumenten op een andere manier dan met subsidies ondersteund kunnen worden. Tussen 2012 en 2016 gold een subsidieregeling, maar die werd weinig gebruikt, aldus het college.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties