De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 29 maart 2018.

Economiedonderdag, 29 maart 2018

‘Het IJsselmeer kan dit aantal vissers wel aan’

Stavoren - ,,Ik ben als oudste zoon met veertien jaar begonnen bij mijn grootvader en vader in Laaksum. Toen zag het er overigens ook niet florissant uit. Het is altijd wisselvallig geweest in de visserij", vertelt Boersma in de stuurhut van zijn schip Miranda. De vissersboot draagt de lettercode ST 8, als verwijzing naar thuishaven Stavoren. ,,Ik ben de laatste actieve nettenvisser in Stavoren. Ook in Laaksum en Hindeloopen zit er nog één. Dat wat er nu aan vissers is, dat moet blijven. Als er niemand meer is, dat is toch geen gezicht in de haven? Dat is voor ons vissers niet te verteren. Het IJsselmeer kan dit aantal boten - veertig in totaal - echt wel aan."

Hoofdartikeldonderdag, 29 maart 2018

Raadszetel direct opgeven is ongepast

De gemeenteraadsverkiezingen zijn net achter de rug en nu is al bekend dat enkele lijsttrekkers niet in de raad zullen plaatsnemen, ondanks dat ze daarvoor wel voldoende stemmen hebben gehaald. Vorige week berichtte deze krant dat drie lijsttrekkers uit Achtkarspelen, Weststellingwerf en Dantumadiel hun zetel in de raad niet innemen. Zij willen alleen wethouder worden of blijven.

Regiodonderdag, 29 maart 2018

Schadeprotocol kleine gasvelden in de maak

Leeuwarden - Er komt een landelijk schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden, waaronder die in Fryslân. Gedeputeerde Michiel Schrier zei gisteren in Provinciale Staten dat hij hierover in april of mei een brief verwacht van het ministerie van Economische Zaken. Hij hoopt dat in de brief ook bepalingen worden opgenomen voor het investeren van een vast percentage van de gasopbrengsten in de winningsregio.

Regiodonderdag, 29 maart 2018

Fryslân kan niet snel van stoken op aardgas af

Leeuwarden - Niet meer dan zo’n 14.000 huizen in Fryslân zijn met de huidige technieken relatief goedkoop van het aardgas af te helpen. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Ecorys in opdracht van Milieudefensie. De provincie telt ruim 295.000 huizen. Veel van die huizen zijn slecht geïsoleerd en worden bewoond door mensen met een laag inkomen.

Regiodonderdag, 29 maart 2018

BOEi vraagt alleen Leeuwarden om steun

Leeuwarden - Als de verbouwing van de voormalige Leeuwarder gevangenis helemaal af is, heeft die 25,9 miljoen euro gekost. Dat is bijna vier miljoen meer dan het oorspronkelijke bouwbudget van 22 miljoen, waarvan BOEi en de gemeente lang uitgingen. Lagere bijdragen van het rijk en de provincie maakten dat BOEi zelfs maar 19,2 miljoen euro aan subsidies binnenkreeg. Maar na het stilleggen van de bouw in december vorig jaar, is het rijk met aanvullende subsidies gekomen. Ook legt BOEi zelf geld op tafel, deels vanuit een afgesloten lening, deels uit een bijdrage van de BankGiro loterij. Voor het restbedrag van 2,7 miljoen benadert het vastgoedbedrijf nu dus de gemeente. Of BOEi om een subsidie, een lening of een garantstelling vraagt, dat laat Boon in het midden.

Geloof & Kerkdonderdag, 29 maart 2018

De protestantse grafzerk spreekt van een mondige, democratische cultuur

Pasen is een belangrijke christelijke feestdag. Jezus stond op uit de dood. Blijkbaar is de dood niet het einde. Je zou denken dat deze overtuiging nadrukkelijk vermeld wordt op protestantse grafstenen. Maar dat ligt toch anders. Alle aanleiding om deze zerken eens nader te bekijken.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties