De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Archief

De artikelen van zaterdag, 29 augustus 2015.

Hoofdartikelzaterdag, 29 augustus 2015

Geloof geeft te denken en te bezinnen

De Franse filosoof Paul Ricoeur, overleden in 2005, heeft een rijke erfenis nagelaten. Die bestaat vooral uit gezaghebbende filosofische boeken, maar ook interviews met hem zijn de moeite waard. Hij was een praktiserend (protestants) gelovige.

Regiozaterdag, 29 augustus 2015

Jeugd Sumar vraagt om kans voor eigen plek

Sumar - Een ruimte waar jongeren van twaalf tot achttien jaar elkaar elke week kunnen ontmoeten en die ook kan worden gebruikt als aula. Dat is wat de jeugdcommissie van de PKN-gemeente in Sumar voor ogen heeft met de oude kosterswoning aan de Greate Buorren in het dorp. Een groep jongeren ging enthousiast met het plan aan de slag. Ze wasten auto's om geld op te halen voor It Trefpunt, zoals het project heet, en hielpen alvast mee het gebouw van binnen te strippen.

Regiozaterdag, 29 augustus 2015

Tekort aan mensen bij gebiedsteams

Beetsterzwaag - De sociale wijkteams die in veel Friese gemeenten sinds 1 januari zijn ingevoerd - ook wel gebieds- of stadsteams genoemd - hebben vaak te weinig mensen om al het werk uit te kunnen voeren. De werkdruk binnen deze teams is daardoor hoog.

Sportzaterdag, 29 augustus 2015

Cambuurs Mac-Intosch blijft wakker om van fouten te leren

Door Daan Rieken

Sportzaterdag, 29 augustus 2015

De reservebank frustreert Veerman

Door Bert Kalteren -


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties