De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van dinsdag, 29 augustus 2017.

Achtergronddinsdag, 29 augustus 2017

Aantal lepelaars zegt wat over de Waddenzee

Lepelaars in het Waddengebied kennen steeds minder broedsucces: ze brengen de laatste jaren geen twee kuikens meer groot, maar meestal één. Dat komt door voedselgebrek, blijkt uit onderzoek. De Waddenzee zou weer rijk aan kleine vis moeten worden om het tij te keren.

Economiedinsdag, 29 augustus 2017

FrieslandCampina verhoogt melkprijs

Leeuwarden - De garantieprijs van zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor boerderijmelk is met twee euro gestegen. In september ontvangen aangesloten melkveehouders 40,50 euro per honderd kilo melk. De stijging van de afgelopen maanden wordt daarmee voortgezet.

Hoofdartikeldinsdag, 29 augustus 2017

Journalist kan geen twee heren dienen

Er is een lange traditie van documentaires waarbij politici in een verkiezingscampagne op de huid gevolgd worden. En vrijwel altijd is het interessant om te zien hoe zo’n politieke machine van binnenuit werkt. Welke conflicten spelen er, welke keuzes zijn er gemaakt, hoe is de politicus écht op momenten dat hij/zij niet in de spotlights, waar over alles is nagedacht, staat.

Regiodinsdag, 29 augustus 2017

Franeker - Zes ‘zitgelegenheden’ worden er waarschijnlijk nog dit jaar in Franekeradeel geplaatst. Ze moeten een blijvende herinnering vormen aan de gemeente Franekeradeel, die in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke.

Regiodinsdag, 29 augustus 2017

Onvrede over afsluiting zandbanken in Waddenzee

Harlingen - Het voorstel van de Waddenunit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) om een tweetal zandbanken in de Waddenzee af te sluiten voor publiek leidt tot onbegrip bij aanbieders van zeehondenexcursies. ,,Ik begrijp er niks van”, zegt Gieneke Pot van Waddenrecreatie Neptunus uit Harlingen. ,,De banken worden afgesloten omdat de zeehonden teveel verstoord zouden worden door bezoekers. Maar wij komen er al jaren en zien dat er alleen maar meer zeehonden zijn bijgekomen. Als ze verstoord zouden worden dan waren ze wel weggebleven.”

Regiodinsdag, 29 augustus 2017

‘Wethouder Houkje’ verruilt de politiek voor circulaire economie

Burgum - Houkje Rijpstra (54) maakt na elf jaar wethouderschap in Tytsjerksteradiel de overstap naar Circulair Friesland. ,,Yn 2006 hie ik noch neat mei duorsumens, mar no bin ik om: wy moatte gau omstean leare.”

Regiodinsdag, 29 augustus 2017

Rijksdiensten accepteren nu ook Fries

Leeuwarden - In Fryslân gevestigde instellingen met een goede-doelenstatus (ANBI) krijgen de mogelijkheid om zich voortaan desgewenst alleen in het Fries te verantwoorden. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten in antwoord op Kamervragen over de tussenevaluatie van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties