De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 3 juni 2005.

Bijschriftvrijdag, 3 juni 2005

Teleurstellend begin

Gisteren zagen we dat Jezus spreekt met gezag zoals God eens tegen Mozes en Israël.

Dossiervrijdag, 3 juni 2005

Arjen twijfelt aan de goede afloop van zijn examen, en vreest een her

Ternaard – Het spant er nog om bij Arjen Goodijk uit Ternaard. Hij durft niet te zeggen of hij zijn vwo-examen nu gehaald heeft of niet. Vlak na zijn laatste examen zit hij op zijn kamer even uit te waaien. Snel zet hij de harde muziek uit. ,,Country-muziek’’, zegt-ie, maar het klinkt wat hipper. ,,Ik zit even de rotzooi op te ruimen. Boeken wegzetten, alle papieren in een doos gooien. Van die dingen.’’

Hoofdartikelvrijdag, 3 juni 2005

Wat te doen met de kloof…

Zoals van tevoren was afgesproken, debatteerden gisteren de Tweede Kamer en het kabinet samen over de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet. Omdat het om een initiatief van die Kamer ging, debatteerde deze in de eerste plaats met zichzelf. Om te constateren dat, terwijl 85 procent van de Tweede Kamerleden vóór de Grondwet was, 62 procent van de bevolking die zij vertegenwoordigde zich ertegen had verklaard. Het sprak dus vanzelf dat de hele Kamer deze uitslag overnam.

Regiovrijdag, 3 juni 2005

Boeren Noordwest Fryslân en Wetterskip opperen maatregelen tegen verzilting

Franeker – Boeren willen meer duidelijkheid over de maatregelen die de verzilting van hun land in Noordwest Fryslân tegen moeten gaan. Ruim twintig agrariërs verklaren zich bereid met Wetterskip Fryslân mee te denken over mogelijke oplossingen voor het steeds zouter worden van het water in hun sloten.

Regiovrijdag, 3 juni 2005


Regiovrijdag, 3 juni 2005


Regiovrijdag, 3 juni 2005

Gehandicapte werkt het liefst op een echte boerderij

Drachten - Gehandicapten gedijen veel beter op een echte boerderij, dan op een zorgboerderij die speciaal voor hen is opgezet. Door de kleinschaligheid van een gewoon bedrijf krijgen ze meer aandacht, en door het contact met het boerengezin en leveranciers integreer je ook makkelijker in de maatschappij. Dit stelde Marjolein Elings van Plant Research Development in Wageningen gisteren op een symposium over zorgboerderijen in Drachten.

Geloof & Kerkvrijdag, 3 juni 2005

Gebedsmarathon voor Wâldrock

Burgum – In De Sprankel in Burgum vindt zaterdag een gebedsmarathon plaats voor de bezoekers van Wâldrock-festival, en voor het geestelijke welzijn van Burgum en Fryslân.

Geloof & Kerkvrijdag, 3 juni 2005

‘Vrijwilligerstaak stimuleren’

Leeuwarden – Ouders zouden hun kinderen meer vertrouwd moeten maken met vrijwilligerswerk. Kerken dienen bovendien veel meer te laten zien wat er ,,achter het loket’’ te verkrijgen is. Alleen op die manier kan een basis gelegd worden voor een nieuwe groep vrijwilligers.

Geloof & Kerkvrijdag, 3 juni 2005

Waarover en hoe moet de kerk spreken?

Moet de kerk spreken in de samenleving? En zo ja, waarover en hoe? Deze en andere vragen werden besproken door Lútsen Kooistra, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad, op een studiemiddag van de Raad van Kerken en het CIO, het contactorgaan van de kerken en de overheid. Hieronder volgt een bewerking van zijn bijdrage.

Weervrijdag, 3 juni 2005

Zware onweersbuien 


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties