De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Archief

De artikelen van maandag, 30 januari 2006.

Bijschriftmaandag, 30 januari 2006

Dwaalleer

Niet alleen in onze tijd is sprake van dwaalleer. Ook de dagen van Timoteüs waren er rijk aan.

Cultuurmaandag, 30 januari 2006

Waardig afscheid Jan Jongepier

Zoals vroeger een goede preek gebruikelijk uit drie punten moest bestaan, zo zal Jan Jongepier, de scheidende organist van de Grote Kerk in Leeuwarden, zijn drie voorwaarden hebben gesteld voor zijn afscheid. Ten eerste geen toespraken; ten tweede geen lintje van de overheid en ten slotte: geen receptie.

Cultuurmaandag, 30 januari 2006

‘Svata Ludmila’, een bijzonder oratorium

De Christelijke Oratorium Vereniging Heerenveen onder leiding van Gerben van der Veen is de uitdaging aangegaan om het oratorium Svata Ludmila , een niet al te bekend werk van de Tsjechische componist Antonín Dvorák, vrijdagavond in De Lawei te Drachten uit te voeren. Dit grootse oratorium gaat over de kerstening van Tsjechië in de tweede helft van de negende eeuw. Het is het enige Tsjechische oratorium dat Dvorák heeft geschreven en het is het meest omvangrijke werk in zijn genre.

Cultuurmaandag, 30 januari 2006

Yn Nijegea giet it om de noflike jűn

Yn gjinien provinsje wurdt safolle toanielspile as yn Fryslân. Je kinne gjin stęd of doarp neame of der is wol in toanielferiening. Eltse feriening hat wer syn eigen útgongspunt by it meitsjen fan de jierlikse toanielfoarstelling.

Cultuurmaandag, 30 januari 2006

In moai en boeiend ferhaal

Hans Brans hat mei Suske, do bist myn suske in moai en boeiend ferhaal skrean. It is benammen boeiend om’t it safolle lagen hat en safolle ferburgen humor.

Hoofdartikelmaandag, 30 januari 2006

Vreemdelingenbeleid…

Minister Verdonk heeft de bedenkelijke eer om de ‘big brother award’ te ontvangen. Deze wordt toegekend door de burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. De minister krijgt de prijs omdat ze erin is geslaagd de betekenis te kleineren van het bekend worden van de status van asielzoeker van minstens 122 uitgeprocedeerden, in het land van herkomst (Congo). Dit feit brengt de betreffende mensen in gevaar en is tegen de afspraken. Verdonk heeft herhaaldelijk de Kamer verzekerd dat er geen fouten zijn gemaakt door haar ambtenaren. Uiteindelijk moest zij erkennen dat die wel waren gemaakt. Ze noemde die fouten ‘administratief’ van aard.

Hoofdartikelmaandag, 30 januari 2006

Scheiding, kinderen…

Kinderen van gescheiden ouders hebben het moeilijk, zo is afgelopen week weer eens gebleken. In een artikel in dagblad Trouw vroegen hulpverleners aandacht voor het lot van kinderen bij een scheiding. Het aantal echtscheidingen neemt de afgelopen jaren snel toe. En als vader en moeder besluiten uit elkaar te gaan, dan voelen veel kinderen zich afgedankt. Dit gevoel levert ernstige emotionele schade op die kinderen de rest van het leven achtervolgt. Zo stellen ze vaak lang de beslissing uit om zelf een serieuze, duurzame liefdesrelatie aan te gaan. Ook wachten ze lang met het krijgen van kinderen. Het vormen van een gezin wordt voor hen een ‘angstig avontuur’, omdat ze absoluut willen voorkomen dat ze zelf ook in een scheiding terecht zullen komen. Dat voornemen komt overigens vaak niet uit: kinderen van gescheiden ouders scheiden zelf vaker dan kinderen van ouders die bij elkaar blijven, zo bleek vorige week uit een ander onderzoek.

Regiomaandag, 30 januari 2006

‘Natuurbeheer helpt flora en fauna amper’

Drachten– Agrarisch natuurbeheer zet weinig zoden aan de dijk. De vogels, insecten en planten die zouden moeten profiteren van het natuurbeheer doen dat amper. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in vijf Europese landen. De overkoepelende agrarische natuurvereniging in Fryslân BoerenNatuur nuanceert de onderzoeksresultaten.

Regiomaandag, 30 januari 2006

Werknemers Talant in actie voor nieuwe cao

Heerenveen – Ruim honderd werknemers van Talant hebben vanochtend actie gevoerd voor een nieuwe cao. Voor het hoofdkantoor van de zorginstelling in Heerenveen verzamelde zich vanochtend, al fluitend en joelend, personeel uit de hele provincie. Op andere locaties van Talant in Fryslân werden folders uitgedeeld.

Regiomaandag, 30 januari 2006

‘Het Wad gaat niet op slot’

Leeuwarden – De Waddenzee gaat niet op slot. Ook in de toekomst is er ruimte voor economische activiteit, recreatie en toerisme, mits de landschappelijke waarden van het gebied niet worden aangetast. Dat benadrukten de ministers Dekker (VROM) en Veerman (LNV) zaterdag op een bijeenkomst in Leeuwarden. De beide ministers voerden het woord op een bijeenkomst die was georganiseerd door het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW). De bijeenkomst had als motto ‘In gesprek over het waddengebied’. In de praktijk liep de bijeenkomt uit op een soort van inspraaksessie. Veel aanwezigen maakten van de gelegenheid gebruik hun zegje te doen over de Planologische Kernbeslissing (PKB), waarin het kabinet de nieuwe beleidsplannen voor de Waddenzee heeft vastgelegd.

Regiomaandag, 30 januari 2006

Drankcontrole en een ‘skjinne’ WC

Broeksterwoude – ,,It is hjir netsjes, hear. Ik haw ek eefkes nei de wc west. Mar oh oh oh, dat wie skjin. Dęr hoechst net boppe te hingjen.” Pietsje Bloem uit Broeksterwoude is onder de indruk van de hangcaravan waar haar zoon Johannes toch een paar keer per week zijn avonden doorbrengt. Ingegeven door verhalen over overmatig drankgebruik, drugs en seks dachten de jongeren van het dorp maar eens een open dag in hun caravan te houden. Dat was zaterdag. ,,In hiel goed idee fan ’e jongerein. Guon âlden ha gjin idee węr’t harren bern omhingje”, zeg Pietsje.

Regiomaandag, 30 januari 2006

Museum in Gorredijk laat ambities zien

Gorredijk – Na ,,veel gesteggel’’ en met een ,,krappe begroting’’ is het dan toch gelukt: het Streekmuseum Opsterlân in Gorredijk is verbouwd. De verbouwing werd onlangs afgerond en ter gelegenheid daarvan vierde het museum zaterdag een feestje. ,,Ik denk dat we alles bij elkaar wel zeven jaar bezig zijn geweest om dit voor elkaar te krijgen’’, zegt Roel van der Heide. Hij is voorzitter van het bestuur van het museum. ,,We zijn een lange weg gegaan.’’

Geloof & Kerkmaandag, 30 januari 2006

‘Ik ben katholiek, moet je ook doen!’

Leeuwarden - ,,Ik ken mensen die het niet snappen’’, zegt Anja Eerhart (22) uit Franeker. Vorig jaar werd ze gedoopt en sinds een paar maanden doet ze actief mee aan het jongerenwerk in het bisdom Groningen.

Weermaandag, 30 januari 2006

Tamelijk grijs

Vandaag is het veelal bewolkt met kans op nevel en mist. Het wordt 3 tot 4 graden en de noordelijke wind is zwak tot matig. Vannacht vriest het een graadje. Ook morgen is er kans op nevel en mist bij 3 of 4 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties