De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 20 april

Archief

De artikelen van dinsdag, 30 januari 2007.

Cultuurdinsdag, 30 januari 2007

Herwaardering voor Pier Pander

Leeuwarden - Het moet de grootste kunstmanifestatie worden die ooit in Leeuwarden heeft plaatsgevonden: de Pier Pander Manifestatie. De Friese beeldhouwer is dan wel in de vergetelheid geraakt, maar dat is geheel ten onrechte. ,,Er moet een algehele herwaardering komen van Pier Pander. Ik wil dat alle Friezen binnenkort weten wie Pier Pander was”, zegt directeur Cees van’t Veen van het Fries Museum, initiatiefnemer van de manifestatie.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Wetenschappelijke onderbouwing van training


Dossierdinsdag, 30 januari 2007

GrienLinks blijft gaan voor gratis OV

Heerenveen - Nog dit jaar moet er een proef komen met gratis openbaar vervoer in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. Dat wil GrienLinks bewerkstelligen. Proeven met gratis openbaar vervoer is het belangrijkste punt in het verkiezingsprogramma van GrienLinks. De Friese Statenfractie wil daar provinciaal geld voor uittrekken. Gedeputeerde Baas weigerde dit jaar nog een aangenomen motie van GrienLinks uit te voeren, waarin werd gevraagd om die proeven. De nieuwe lijsttrekker Irona Groeneveld vindt het oude GrienLinks-idee voor een lightrail treinverbinding tussen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten en Burgum nog steeds een goed alternatief. Binnenkort opent de fractie de website beter-ov-friesland.nl. ,,Er zijn veel klachten over het openbaar vervoer in Fryslân. Dat weten we nu wel. Nu willen we het beter maken”, aldus Groeneveld. Daarbij is openbaar-vervoerder Arriva gevraagd mee te denken. Directeur A. Hettinga kreeg gisteren het verkiezingsprogramma overhandigd, evenals een busreiziger en een vertegenwoordiger van het OV-platform Rocov.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

PvdA sluit een derde collegepartij niet uit

Leeuwarden - Een college tussen alleen CDA en PvdA heeft niet de eerste voorkeur van PvdA-lijsttrekker Andriesen. Dat liet ze zaterdag desgevraagd weten. Een week eerder sprak CDA-lijsttrekker Galema een voorkeur uit voor zo’n college. Een derde partij in het college werd gezien als een potentiële ,,stoorzender”.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Lijstverbinding

Leeuwarden - Er komt geen lijstverbinding tussen de drie linkse partijen PvdA, SP en GrienLinks voor de komende Statenverkiezing. De SP werkt hier niet aan mee omdat volgens lijsttrekker Ad van de Kolk de standpunten van de PvdA te veel afwijken van die van de SP. Zo was de PvdA voor de Centrale As, het nieuw Fries Museum en een nieuw provinciehuis, terwijl de SP dit ziet als geldverslindende projecten. GrienLinks wilde graag een lijstverbinding om straks een restzetel bij een linkse partij te doen belanden.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

FNP wil waterschap bijsturen

Cornjum - De FNP gaat over een kleine twee jaar meedoen aan de waterschapsverkiezingen, als het kabinet niet snel maatregelen neemt. De partij wil het openbaar lichaam zo van binnenuit bijsturen. De FNP vindt dat het waterschap mede door de klimaatveranderingen in de huidige opzet niet in staat is de veiligheid te waarborgen.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

CDA Fryslân: college zonder derde partij

Leeuwarden - Het CDA ziet in Fryslân mogelijkheden voor een meerderheidscollege tussen CDA en PvdA. Een derde partij als de VVD of de FNP wordt gezien als een potentiele ,,stoorzender”. De christendemocraten hebben zich volgens lijsttrekker S. Galema gestoord aan het gebrek aan samenwerking in het huidige college, dat wordt gevormd door CDA, PvdA en VVD. ,,Wij willen inzetten op een college waarin collegiaal bestuur een vanzelfsprekendheid is. De ene gedeputeerde kan dan zomaar de portefeuille van een andere gedeputeerde waarnemen. Het bestuursakkoord moet wat ons betreft in de volle breedte worden gedragen door het volle college.” ,,Een derde partij de mogelijkheid geven om met een vijfde gedeputeerde steeds de meerderheid in het college te bepalen, vergroot de kans op een stoorzender die de gewenste collegialiteit in de weg kan staan”, aldus Galema. Behalve Provinciale Staten, die om efficiëntieredenen krimpen van 55 naar 43 leden, kan wat het CDA betreft ook Gedeputeerde Staten terug van vijf naar vier gedeputeerden en een commissaris. Volgens de wet moeten provincies minimaal drie en maximaal negen gedeputeerden hebben

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

CDA: ruimte voor recreatie

Joure - Alle boottoeristen moeten een ligplaats in de Friese wateren kunnen krijgen en een maximum aantal sta-plekken voor een boerencamping is nergens voor nodig. Dat vindt S. Galema, lijsttrekker van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezing. Het Friese CDA wil flink investeren in de recreatieve sector, om de werkloosheid terug te dringen.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Polarisatie in de Friese Staten

De polarisatie en de terugkeer van het onderscheid tussen links en rechts die de landelijke verkiezingen kenmerkten, zijn ook in de Friese provinciepolitiek goed waarneembaar. De voortekenen beloven weinig goeds. CDA en PvdA staan steeds vaker tegenover elkaar. Insiders voorzien dat tijdens de nieuwjaarsrecepties de campagnes in alle hevigheid losbarsten en dat harde woorden niet worden geschuwd.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

‘We zijn meer dan alleen maar een actiepartij’

Witmarsum - De SP is de grootste winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Als de voortekenen niet bedriegen - 17,1 procent van de Friezen stemde SP - kan ook in Fryslân bij de provinciale verkiezingen in maart 2007 een politieke aardverschuiving worden verwacht. Lijsttrekker en fractievoorzitter Ad van de Kolk rekent op vijf tot tien van de 43 zetels. Eventuele bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat de partij niet uit de weg.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Trein Afsluitdijk

Leeuwarden De Partij voor het Noorden wil onderzoek naar een spoorlijn over de Afsluitdijk, die Leeuwarden via Harlingen met Amsterdam verbindt. Nu een magneetzweeftrein tussen Amsterdam en het Noorden via de Flevopolder niet doorgaat zoekt de partij, die dit jaar ook in Fryslân meedoet, aan de Statenverkiezingen naar andere mogelijkheden. De PvhN gaat het al vaker geopperde idee voorleggen aan de gemeenten en provincies rond de Afsluitdijk.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

VVD: pas op, Fryslân krijgt vechtcollege

Leeuwarden - ,,Fryslân heeft niet een vechtcollege, maar krijgt wel een vechtcollege als CDA-lijsttrekker Sjoerd Galema zijn zin krijgt.” Dat zei VVD-lijsttrekker Ton Baas gisteren bij de presentatie van het verkiezingsprogramma voor de Statenverkiezing. Galema verklaarde eerder te denken aan een college tussen alleen CDA en PvdA met maar vier gedeputeerden. Een derde partij beschouwt hij als een potentiële stoorzender. Het college bestaat nu uit vijf gedeputeerden: twee van het CDA, twee van de PvdA en Baas van de VVD. ,,Galema heeft nooit een collegevergadering bijgewoond. Hoe komt hij er dan bij dat een derde partij een stoorzender kan zijn. Met een college met twee partijen en vier gedeputeerden krijg je pas een vechtcollege en bovendien zal dan de stem van de Commissaris van de Koningin vaak de doorslag geven. Ik ga er vanuit dat Galema op zijn schreden terugkeert.” PvdA-lijsttrekker Andriesen werd verweten dat zij de VVD net als het CDA een boerenpartij heeft genoemd. ,,Als ik het programma van de PvdA lees, dan denk ik: hoe dúrf je dat te beweren. Wat daarin staat over de landbouw wijkt nauwelijks af van wat wij willen.” Verder fronsde Baas de wenkbrauwen bij de ,,liefdesdans” tussen FNP en PvdA. ,,Ik heb de FNP de afgelopen vier jaar zien ontwikkelen van een actiepartij tot een veel linksere actiepartij. Zij bieden ook niet de oplossing op langere termijn. Fryslân heeft belang bij een stabiel college en ik denk dat de VVD daarin de meest aangewezen derde participant is.” In zijn kritiek op Galema krijgt Baas steun uit de gelederen van de CDA-lijsttrekker. Op zijn weblog plaatst CDA-gedeputeerde Bijman kanttekeningen bij de opmerkingen van Galema. ,,Ik weet echt niet waar Galema het gebrek aan samenwerking binnen het college op stoelt. Hoewel er regelmatig flink is gediscussieerd, is er van noncollegialiteit geen sprake.” Volgens Bijman heeft de afgelopen vier jaar veel meer de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten ,,onder spanning” gestaan, dan die binnen het college.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Reitze Ketellapper lijsttrekker GBF

Franeker - Reitze Ketellapper uit Cornjum staat bovenaan de kieslijst van Gemeente Belangen Friesland voor de komende Statenverkiezingen. GBF heeft de afgelopen vier jaar één zetel in de Staten bezet in de persoon van Jan Kloosterman uit Buitenpost. Kloosterman was niet opnieuw beschikbaar. Ketellapper, al ruim 25 jaar raadslid in Leeuwarderadeel, werd zaterdag op de ledenvergadering in Franeker unaniem tot lijsttrekker gekozen. Hij mikt ondanks het inkrimpen van Provinciale Staten op twee zetels. Speerpunten zijn het claimen van meer aardgasbaten, verzet tegen gedwongen herindelingen, provinciale zeggenschap over de Waddenzee en het behouden van de SAR-helikopters in Leeuwarden.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Raad de lijsttrekker van het CDA en win vliegreis met hem

Lemmer - Politieke partijen doen van alles om onder de aandacht van de kiezers te komen. Nu heeft de afdeling Lemsterland van het CDA een prijsvraag uitgeloofd en de winnaar mag een vliegreis maken met provinciaal lijsttrekker Sjoerd Galema. Achter de stuurknuppel zal Tweede-Kamerlid Roland Kortenhorst zitten, dat lid is van de Drachtster Vliegschool Fryslân. De vragen die beantwoord moeten worden? Wie is de lijsttrekker van het CDA, waar staan de letters CDA voor en wie is de fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

ChristenUnie wil congres over ideeën Walinga

Leeuwarden - De ChristenUnie wil serieus voortborduren op de plannen die Ruurd Walinga heeft ingebracht in het toekomstdebat over Fryslân in 2030. De cabaretier en evangelist droeg in een zelf georganiseerd debat zeven ideeën vanuit christelijke hoek aan. De ChristenUnie wil een congres organiseren om die punten verder uit te diepen, zei lijsttrekker P. Adema gisteren. Walinga ziet onder meer een rol voor de kerk liggen als kennisinstituut voor (gezins)opvoeding, (huwelijks)cursussen en verslavingsproblematiek, en om ondersteuning te geven onder meer jeugdhulp en pleegzorg.

Dossierdinsdag, 30 januari 2007

Dertien deelnemers Statenverkiezingen

Leeuwarden - Aan de verkiezing voor Provinciale Staten op 7 maart doen dertien partijen mee. Vier nieuwe partijen dingen naar een of meer zetels in de Staten. Het betreft de Partij voor de Dieren, de Nederlandse Klokkenluiders Partij, de Partij voor het Noorden en de Partij van/voor De- Friezen. In vergelijking met vier jaar geleden doen twee partijen niet meer mee. De LPF (later verder gegaan als de Onafhankelijke Friese Statenfractie) en de NCPN. Die laatste, de communistische partij, haalde toen geen zetel. Ook de SGP is er niet meer bij. De staatkundig gereformeerden zitten nu nog dankzij een lijstverbinding met de ChristenUnie in de Staten. De termijn voor het inleveren van de kandidatenlijsten bij het hoofd stembureau in Leeuwarden sloot gisteren. De Partij voor de Dieren heeft als laatste bekendgemaakt aan de Statenverkiezing in Fryslân mee te doen. Annemarie van Gelder uit Makkinga is lijsttrekker. De klokkenluiderspartij doet wegens geldgebrek alleen in Fryslân mee. Engel Vrouwe uit Wergea is de lijsttrekker. De andere partijen die een kandidatenlijst hebben ingeleverd zijn CDA, PvdA, FNP, VVD, GrienLinks, ChristenUnie, SP, D66 en Gemeentebelangen Friesland.

Economiedinsdag, 30 januari 2007

Frisian Egg wil alles uit een eitje halen

Een eitje lijkt een simpel product. Maar de familie Stuiver probeert eruit te halen wat erin zit, met haar bedrijf Frisian Egg in Drachten, de enige grote eierverpakker in het Noorden. Wekelijks worden hier 7,5 miljoen eieren verwerkt en verpakt.

Hoofdartikeldinsdag, 30 januari 2007

Opnieuw: het casino...

Het college van B en W van Leeuwarden is wel heel erg blij met het de vestiging van het staatsgokhuis Holland Casino in Leeuwarden. De burgemeester betoonde zich dolgelukkig met de komst van het speelhuis naar Leeuwarden en oefende tijdens de opening van het gebouw enthousiast op het rad van geluk en ongeluk. En op Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leeuwarden in de Harmonie was een vleugel ingericht met informatie over het gokhuis.

Regiodinsdag, 30 januari 2007

Fiersicht krijgt navolging

Leeuwarden - Het Fryske Fiersichtendebat krijgt navolging buiten de provincie. De aanpak van het debat over de toekomst van Fryslân is futuroloog en directeur Stichting Maatschappij en Onderneming Wim de Ridder zo goed gevallen, dat hij het in andere regio’s aan de man gaat brengen.

Regiodinsdag, 30 januari 2007

Presentatie van wijkprogramma gewoon in casino

Leeuwarden - Het nieuwe wijk- en dorpenprogramma van de gemeente Leeuwarden wordt op 20 februari gewoon in het Holland Casino gepresenteerd.

Regiodinsdag, 30 januari 2007

Sionsberg begint met virtueel ziekenbezoek

Dokkum - Ziekenhuis De Sionsberg begint aanstaande maandag met het eerste ‘virtuele’ bezoekuur op afstand. Mensen op Ameland die familie of vrienden in Dokkum hebben liggen, hoeven niet meer naar de vaste wal, maar kunnen naar Zorgcentrum De Stelp op Ameland. Daar staat een camera en een televisie, waarmee een videoverbinding kan worden gemaakt met de patiënt. Volgens De Sionsberg is dit het begin van uitgebreidere dienstverlening, bijvoorbeeld met tussentijdse consulten. De techniek is in handen van het bedrijf NijFinster, dat vorig jaar een diëtistenspreekuur van Het Friese Land op Schiermonnikoog opzette.

Regiodinsdag, 30 januari 2007

Peijs geeft startsein aanleg Hanzelijn

Kampen - Demissionair minister Karla Peijs (Verkeer) geeft vandaag het startsein voor de aanleg van de nieuwe spoorlijn Lelystad-Zwolle. Voor het Noorden gaat het een belangrijke spoorverbinding worden met het Westen. De reistijd tussen Leeuwarden en Amsterdam wordt door de Hanzelijn met een kwartier bekort.

Regiodinsdag, 30 januari 2007

Boos om campusvoorlichting

Balk - De tegenstanders van de komst van een 24-uurs school bij Harich hebben het gevoel dat zij niet serieus worden genomen door de gemeente Gaasterlân-Sleat. Een aantal van hen verliet gisteravond vroegtijdig een besloten informatiebijeenkomst. Volgende week maandag is er een informatieavond voor alle inwoners van de gemeente.

Regiodinsdag, 30 januari 2007

Zwaar werk? Alleen als de opzichter er was

De Afsluitdijk geldt als een van de grootste waterbouwkundige projecten ooit. De 32 kilometer lange strekdam viert dit jaar een jubileum. Het is precies 75 jaar geleden dat de Zuiderzee werd afgesloten. Het Friesch Dagblad besteedt in een artikelenreeks aandacht aan de Afsluitdijk. Vandaag: de arbeider.

Sportdinsdag, 30 januari 2007

Toch Open NK marathon op de Weissensee

Techendorf – Er wordt deze week op de Oostenrijkse Weissensee naar alle waarschijnlijkheid toch een Open Nederlands kampioenschap (ONK) marathonschaatsen gehouden. Vandaag maakt de Stichting Winter Marathon (SWM) bekend dat de tocht vrijdag wordt gehouden. De Alternatieve Elfstedentocht, die zaterdag zou worden gehouden, gaat definitief niet door.

Sportdinsdag, 30 januari 2007

Reinier Bouma gaat volledig voor de sport

Leeuwarden - ,,Veel jongens en meiden van mijn leeftijd gooien zich vol met bier. Ik het dat niet nodig. Ik ga volledig voor het hordelopen; daar haal ik mijn plezier uit.” Aan het woord is de 18-jarige hordeloper Reinier Bouma (18) uit Heerenveen. Afgelopen weekeinde kreeg zijn carričre een enorme impuls. In de Martinihal in Groningen werd de in Apeldoorn op kamers wonende Fries Nederkands indoorkampioen hordelopen (60 meter) bij de junioren A.

Sportdinsdag, 30 januari 2007

Dallas Logan keert terug bij Aris

Leeuwarden - Dallas Logan keert terug bij Aris. De Amerikaan, die in het eerste eredivisieseizoen van de Leeuwarder basketballers furore maakte, speelt waarschijnlijk donderdag al mee tegen EiffelTowers. Gistermiddag kwam hij tot een akkoord met de club dat het voor de rest van het seizoen aan Aris bind. De guard moet nog wel vrijgegeven worden door de Mexicaanse club waar hij onlangs nog voor speelde.

Sportdinsdag, 30 januari 2007

Türk schiet Heerenveen naar zege

Rotterdam Oguzhan Türk heeft het belofteteam van Heerenveen met een prachtige vrije trap en 0-1 uitzege op Feyenoord bezorgd. De middenvelder scoorde vlak voor rust. Feyenoord drong na rust wel aan, maar een geconcentreerd spelend Heerenveen gaf de minimale marge niet meer uit handen. Omdat de concurrentie (FC Utrecht en FC Twente) wederom punten verspeelde, heeft het team van Henk Herder met 36 punten uit veertien duels de koppositie in de beloftendivisie nog steviger in handen genomen.

Sportdinsdag, 30 januari 2007

Jong Cambuur bedwingt Volendam

Leeuwarden De Beloften van Cambuur-Leeuwarden hebben verdienstelijk gelijk gespeeld tegen het hoger geplaatste Jong FC Volendam. Al na een kwartier stond de eindstand (1- 1) op het bord. In de tiende minuut schoot Arnold Herder een vrije trap schitterend binnen, vijf minuten later maakte Michiel Hemmen gelijk. In de over het algemeen aantrekkelijke wedstrijd kon Volendam niet waarmaken waarom het team van Ab Plugboer op de ranglijst zes plaatsen hoger staat dan de ploeg van Gerrie Schouwenaar.

Weerdinsdag, 30 januari 2007

Veel bewolking

Vandaag en morgen vrij veel bewolking, met zo nu en dan een spatje regen of motregen. Met 9 graden is het vandaag en morgen nog altijd erg zacht voor de tijd van het jaar. De wind is morgenmiddag vrij krachtig tot hard aan zee uit het westen tot zuidwesten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties