De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 31 december 2016.

Economiezaterdag, 31 december 2016

Snel fiat van Brussel over fosfaatreductie

Leeuwarden - Staatssecretaris Martijn van Dam verwacht de komende maand met de Europese Commissie overeenstemming te bereiken over het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij. Dat heeft hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Regiozaterdag, 31 december 2016

Bevolking in Fryslân neemt weer toe

Leeuwarden - Na vijf jaren van bevolkingskrimp, stijgt het aantal inwoners van Fryslân weer. De Friese bevolking nam dit jaar toe met ruim duizend mensen, tot 646.890. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers van dit jaar, die alle Friese gemeenten hebben verstrekt op verzoek van het Friesch Dagblad. De belangrijkste verklaring voor de trendbreuk lijkt de vluchtelingentoestroom van vorig jaar en dit jaar.

Regiozaterdag, 31 december 2016

Ook gevel ambachtsschool gaat plat

Drachten - De voormalige ambachtsschool aan de Burgemeester Wuiteweg in Drachten wordt volledig gesloopt voor de nieuwbouw van het Gomarus College. Ook de oude gevel van de ambachtsschool gaat tegen de vlakte. Dat blijkt uit een brief van het college van B en W van Smallingerland aan de gemeenteraad. Volgens het gemeentebestuur begrijpen omwonenden de keuze.

Regiozaterdag, 31 december 2016

Eigen veerdienst kost 80 miljoen

Ameland - De oprichting van een eigen veerdienst voor Ameland kost ruim 80 miljoen euro. Dit concludeerde de werkgroep van de gemeente in haar vooronderzoek naar aanleiding van gesprekken met veerdienst Teso van Texel. Het grootste deel van de kosten wordt gevormd door de aanschaf van twee nieuwe veerboten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties