De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 22 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 31 juli 2015.

Achtergrondvrijdag, 31 juli 2015

Roger Wind: we staan voor een omwenteling

Door Lodewijk Born - Franeker Duizenden gesprekken voerde hij, bij nacht en ontij werd hij vaak gebeld voor een spoedgeval. Roger Wind kan er boeken vol van schrijven wat hij allemaal meemaakte. Veel deelde hij er al van in het Friesch Dagblad in zijn columns. Maar dat was maar een bloemlezing van zijn kleurrijke loopbaan.

Regiovrijdag, 31 juli 2015

Vluchtheuvels voor wild in Centrale As

Broeksterw‚ld - In de Centrale As worden ontsnappingsschansen aangelegd waarlangs groter wild dat per abuis op de weg beland is, kan ontsnappen. De aanleg van deze ontsnappingsschansen voor dieren is een nieuw fenomeen in Frysl‚n. Ze moeten de verkeersveiligheid ten goede komen.

Regiovrijdag, 31 juli 2015

Geen recreatie op oud munitiedepot in Kollumerwaard

Kollum - Kollumerland wil niet nog eens meewerken aan een toeristisch project voor het Muiden Chemie-terrein, het voormalige terrein van het munitiedepot van de kruitfabriek in de Kollumerwaard. De gemeente wil alleen nog een natuur- of landbouwbestemming leggen op het gebied van 78 hectare. Dat heeft het college van B en W besloten. Burgemeester Bearn Bilker: ,,It is in kwetsber gebiet en it ferline hat ķs sjen litten dat de eksploitaasje foar in rekraasjeprojekt net rŻn te krijen is."


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties