De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 5 december 2003.

Bijschriftvrijdag, 5 december 2003

Dag des Heren

Sommige dagen hebben in je leven een bijzondere betekenis.

Dossiervrijdag, 5 december 2003

Feestverlichting ontstoken boven het Dok in Lemmer

Het Lemster skűtsje vaart door het Dok, het binnenwater van Lemmer. Het is 25 juni 1965, het is stralend weer, en een feestelijke dag in de oude vissersplaats. De nieuwe verlichting boven het Dok werd ontstoken. Het skűtsje voer een draad stuk die over het Dok was gespannen, en stak op die manier symbolisch de lichten aan.

Hoofdartikelvrijdag, 5 december 2003

De hetze van de VVD

De VVD blijft doorgaan met het bestoken van het islamitisch onderwijs. Onlangs verwierp de Tweede Kamer een motie van het VVD-kamerlid Hirsi Ali waarbij voorgesteld werd extra eisen aan op te richten islamitische scholen te stellen, onder meer dat zij niet mono-etnisch mogen zijn. Een motie die in strijd was met artikel 23 van de Grondwet.

Regiovrijdag, 5 december 2003

Luidere roep om bestrijding van armoede

Leeuwarden – Het is dringend noodzakelijk om minima tegemoet te komen in deze tijden van economische recessie en koopkrachtdaling. De roep hierom vanuit maatschappelijke organisaties wordt luider. De samenwerkende organisaties van uitkeringsgerechtigden in Fryslân willen van Friese gemeenten weten wat zij doen om de minima te steunen.

Regiovrijdag, 5 december 2003

Bungalowpark It Wiid failliet

Earnewâld – Bungalowpark It Wiid in Earnewâld gaat failliet. Directeur R. Wels heeft gisteren uitstel van betaling aangevraagd bij de Leeuwarder rechtbank. De 73 werknemers komen op straat te staan. De vakbond CNV verwacht dat het park binnenkort een doorstart kan maken; er heeft zich minstens één serieuze overnamekandidaat gemeld.

Regiovrijdag, 5 december 2003

nderzoek naar Schuldstichting in Drachten

Drachten – De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) stelt mogelijk een onderzoek in naar het handelen van de Stichting Zonder Schulden in Drachten, een schuldbemiddelaar. Volgens de overkoepelende Nederlandse Vereniging van Volkskrediet handelt de stichting tegen de wet. De stichting zegt naar eer en geweten te werken.

Regiovrijdag, 5 december 2003

‘Als ze je huis slopen, mag je wat eisen’

Heerenveen – Bewoners van wijken waar de sloophamer dreigt, durven niet stevig te onderhandelen met de gemeente of woningcorporatie. Dit zegt Ineke de Vries van de bewonerswerkgroep in de Heerenveense wijk De Greiden. Gisteren is in de Vogelbuurt begonnen met de sloop van twaalf woningen en 28 autoboxen en het opknappen van 146 woningen.

Regiovrijdag, 5 december 2003

‘Overtuinen in stijl houden’

IJlst – Ze zijn zo mooi, de overtuinen aan de Eegracht in IJlst. Strakke bleekveldjes met hier en daar een rozenstruik en ligusterhaag. Aan de waterkant bomen met de hangende takken in het water. Zo moeten ze zijn en blijven. Daarom moeten de parkeervakken in de overtuinen in de binnenstad weg, vindt het college van burgemeester en wethouders van Wymbritseradiel. Ook hier moet het karakter van weleer terugkomen.

Regiovrijdag, 5 december 2003

CDA grote verliezer bij verdeling burgemeestersposten

Leeuwarden – Het CDA heeft in de afgelopen jaren een fiks aantal burgemeestersposten ingeleverd in Fryslân. Dat blijkt uit een inventarisatie van de jongste burgemeesterswisselingen. Op het moment bezetten de christen-democraten in Fryslân acht burgemeesterszetels. Als van elke Friese gemeente de meest recente benoemingen op een rij worden gezet, blijkt dat het CDA er vijf heeft ingeleverd. Mogelijk zijn dat er zelfs zeven; in twee gemeenten waar een CDA’er zat, is de post vacant.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 december 2003

‘Besluit moet eenparig genomen worden’

Leeuwarden – Het besluit om de Gereformeerde Kerken in Nederland te verenigen met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk is zo uniek en dermate verstrekkend, dat de synode als het ook maar even mogelijk is met eenparigheid van stemmen moet beslissen. Dat schrijven de auteurs van het minderheidsrapport van de commissie die de reacties van de plaatselijke Gereformeerde Kerken op de voorgenomen fusie geďnventariseerd heeft.

Geloof & Kerkvrijdag, 5 december 2003

‘Verzoening centraal thema’

Leiden – ,,De thema’s verzoening en vergeving staan centraal in het christelijke geloof. Nu ik met emeritaat ben, ben ik in de gelegenheid die begrippen in praktijk te brengen.” Dat zegt de van oorsprong Japanse hoogleraar Takamitsu Muraoka uit Leiden. ,,Als overtuigd christen grijp ik die kans met beide handen aan.’’

Sportvrijdag, 5 december 2003

DOS wellicht voor het laatst organisator FK

Dronrijp - Het Fries kampioenschap groepsspringen zou zaterdag in de Roelingahal van sportcomplex Schatzenburg bij Menaldum wel eens het laatste FK kunnen zijn dat GV DOS uit Dronrijp organiseert. Dat voorspelt Richard Schuurman, hoofd van de productgroep springen bij DOS. Hij zegt dat de vereniging niet langer uit de voeten kan in de sporthal en op nationaal niveau niet meer mee kan doen als de voorziening niet wordt aangepast. ,,DOS wurdt der sa ta twongen om der mei op te hâlden, as der gjin ferbettering komt.”

Sportvrijdag, 5 december 2003

Van Dijk wil drie punten tegen oud-trainer

Leeuwarden – Een week na de overwinning op De Graafschap, mag Cambuur Leeuwarden vrijdagavond in Den Bosch proberen om tegen de plaatselijke FC de goede lijn door te zetten. Nog niet eerder dit seizoen wonnen de Leeuwarders een uitwedstrijd. Het duel tegen Den Bosch, de nummer twee van de Gouden Gids Divisie, zou daarvoor een mooie gelegenheid vormen.

Weervrijdag, 5 december 2003

Wat regen

Laat in de nacht valt er wat regen te verwachten. Morgen wordt het een graad of 7, met een stevige wind. In het weekeinde volgt vorst en winterweer, maar de schaatsen hoeven nog niet uit het vet.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties