De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Archief

De artikelen van woensdag, 5 december 2007.

Economiewoensdag, 5 december 2007

Forse groei van het areaal wintertarwe

Leeuwarden - Dit winterseizoen wordt 15 tot 20 procent meer wintertarwe door de Friese akkerbouwers geteeld. Belangrijke reden is de hogere verwachte opbrengsten van dit gewas. Volgens Jelte Pars van Graanhandel Pars uit St. Jacobiparochie komen de prijzen dit winterseizoen uit rond de 23 euro per honderd kilo. Vorig jaar was dat nog 18 euro per honderd kilo.

Economiewoensdag, 5 december 2007

Overlast truckcriminelen loopt spuigaten uit

Leeuwarden - De rit ’s avonds beginnen en zo veel mogelijk doorrijden, zegt Willem Feenstra van transportbedrijf Feenstra in Damwoude. ,,Bij de verplichte stops gaan we onder de luifel van het tankstation staan.” De transportorganisaties KNV, TLN en EVO pleitten maandag voor het veiliger maken van de Nederlandse parkeerplaatsen.

Economiewoensdag, 5 december 2007

Uitzicht op doorstart van Nederhoed

Heerenveen - Voor het failliete bedrijf Nederhoed Staalbouw hebben zich verschillende overnamepartijen gemeld. De kans is groot dat het bedrijf na het faillissement vorige week op korte termijn kan doorstarten. Vorige week ging het bedrijf uit Heerenveen failliet. Bij het bedrijf werkten 39 mensen.

Hoofdartikelwoensdag, 5 december 2007

Bevordering zonne-energie...

De regering komt binnenkort met een regeling waarin investeringen in het milieu, met name in zonnepanelen, wordt beloond. De aankondiging daarvan is al geweest; daarmee komt de regering terug op de merkwaardige manoeuvre van het vorige kabinet dat plotseling dergelijke subsidies stopzette.

Regiowoensdag, 5 december 2007

Minimolens nog geen succes

Leeuwarden - Miniwindmolens zoals de ‘Turby’ en de ‘Windwall’ zijn voorlopig geen serieus alternatief voor grote windturbines of voor zonnepanelen. De machines blijken veel minder elektriciteit op te leveren dan verwacht. Ook zijn ze nog vrij duur en onbetrouwbaar. De plaatsing ervan stuit bovendien op veel vergunningstechnische obstakels.

Regiowoensdag, 5 december 2007

Streep door Hornstermeer

Joure - Er komt hoogstwaarschijnlijk geen recreatiemeer ten noorden van Joure, op de plaats van de Haskerveenpolder. Over de aanleg van het Nieuwe Hornstermeer wordt al jaren gesproken, maar tijdens de vergadering van gisteravond spraken vrijwel alle raadsfracties zich - onder luid applaus van de aanwezige boeren - uit tegen de plannen van B en W.

Regiowoensdag, 5 december 2007

Bodemdaling blijft binnen de normen

Leeuwarden - De bodemdaling door de zout- en gaswinning in Noordwest-Fryslân blijft binnen de normen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dat - met een half jaar vertraging - vastgesteld. Volgens gedeputeerde Galema kan er nu een begin worden gemaakt met het brede gebiedsoverleg over de toekomst van de regio. Zolang er nog geen duidelijkheid was over de omvang en snelheid van de bodemdaling en verzilting van het gebied, viel er nog weinig te bespreken. Het eerste bestuurlijk overleg staat gepland op 19 december.

Regiowoensdag, 5 december 2007

Bodemdaling blijft binnen de normen

Leeuwarden - De bodemdaling door de zout- en gaswinning in Noordwest-Fryslân blijft binnen de normen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft dat - met een half jaar vertraging - vastgesteld. Volgens gedeputeerde Galema kan er nu een begin worden gemaakt met het brede gebiedsoverleg over de toekomst van de regio. Zolang er nog geen duidelijkheid was over de omvang en snelheid van de bodemdaling en verzilting van het gebied, viel er nog weinig te bespreken. Het eerste bestuurlijk overleg staat gepland op 19 december.

Regiowoensdag, 5 december 2007

Eerste ‘frisfeest’ in de maak voor Friese jeugd

Drachten - De Friese gemeenten zijn druk in de weer met het organiseren van een zogenoemd frisfeest. Dat zei burgemeester Middel van Smallingerland gisteren tijdens de raadsvergadering in Drachten.

Regiowoensdag, 5 december 2007

Gemor over spoor langs Drachten

Leeuwarden - Er wordt in het Noorden al gemorreld aan het alternatieve pakket regionale maatregelen dat Noord-Nederland kan krijgen als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Drenthe stelt onderdelen van het pakket ter discussie, zoals spoor tussen Heerenveen en Groningen. De stad Groningen zou ook niet blij zijn met zo’n lijn.

Geloof & Kerkwoensdag, 5 december 2007

Missionair werk PKN onder andere vlag

Utrecht - Vanaf 1 januari 2008 zal het missionair werk in Nederland niet langer onderdeel uitmaken van Kerk in Actie, maar ‘gezicht’ krijgen onder de vlag van de Protestantse Kerk.

Geloof & Kerkwoensdag, 5 december 2007

Aanloophuis begint donateursactie

Leeuwarden - Het Aanloophuis in Leeuwarden is een donateursactie begonnen om het groeiende exploitatietekort weg te werken. Tot nu toe werd het Aanloophuis bekostigd door de deelnemende kerken.

Geloof & Kerkwoensdag, 5 december 2007

Tekort kerkmusici PKN dreigt

Utrecht - De Protestantse Kerk in Nederland heeft over tien jaar ruim 800 kerkmusici minder dan nu het geval is, een daling van 20 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Kaski in opdracht van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK), het bureau Kerkmuziek van de Protestantse Kerk en Kunstfactor, een organisatie voor amateurmuziek.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties