De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 6 januari 2006.

Bijschriftvrijdag, 6 januari 2006

Volgen

De apostel Paulus behoort niet tot de gemakkelijkste schrijvers van de Bijbel

Cultuurvrijdag, 6 januari 2006

Bijna 62.500 bezoekers Tryater

Leeuwarden - Het Friese theatergezelschap Tryater heeft in 2005 bijna 62.500 bezoekers getrokken. Dat zijn er ruim zesduizend meer dan in 2004.

Cultuurvrijdag, 6 januari 2006

Muziekconcours op Schiermonnikoog voor korpsen al vol

Schiermonnnikoog – Korpsen kunnen zich niet meer aanmelden voor het jaarlijkse zang- en muziekconcours op Schiermonnikoog. De inschrijving is deze week gesloten, nadat al 25 muziekverenigingen zich hadden ingeschreven, aldus Durk Dam, voorzitter van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland (CBMF).

Economievrijdag, 6 januari 2006

Metaalhandel Reitsma start scheepssloperij

Kootstertille – Metaal- en ijzerhandel T. Reitsma uit Kootstertille gaat een scheepssloperij beginnen. Dat maakte eigenaar T. Reitsma gisteren bekend.

Economievrijdag, 6 januari 2006

Spuitbusfabrikant Enna Aerosols failliet verklaard

Leeuwarden – Spuitbussenfabrikant Enna Aerosols uit Dokkum is failliet. De 91 overgebleven werknemers verliezen hierbij hun baan. De rechtbank sprak gisteren het faillissement uit, conform verwachting. Als curator is benoemd E.J. Rotshuizen van advocatenkantoor Boonstra Rademakers uit Leeuwarden.

Hoofdartikelvrijdag, 6 januari 2006

Burgemeesters al babbelend….

Waar hebben we eigenlijk nog burgemeesters voor in dit land? Wie die vraag aan een aantal willekeurige burgers stelt, krijgt antwoorden die in de richting van een overwegend symbolisch, ceremonieel en stabiliserend ambt wijzen. De burgemeester is het boegbeeld met de zilveren ketting, de onpartijdige voorzitter van raad en college, degene die de boel bij elkaar houdt op momenten dat politieke fracties elkaar de tent uit vechten. Daarnaast is representatie natuurlijk een kernactiviteit van de burgemeester, en verder is openbare orde en veiligheid de enige portefeuille die logisch en noodzakelijk op het bureau van de burgemeester ligt. Want orde en veiligheid moeten zo ver mogelijk buiten de invloedsfeer van electorale belangen gehouden worden; ze hebben een onpartijdig en breed draagvlak in de samenleving nodig.

Regiovrijdag, 6 januari 2006

‘Museum hoort op Turfmarkt’

Leeuwarden – Drie notabelen hebben een werkgroep opgericht voor behoud van het Fries Museum aan de Turfmarkt in Leeuwarden. Ze willen dat het museum op de huidige locatie wordt versterkt en hebben inmiddels zo’n zeventig medestanders verzameld. Pas later wordt bekend gemaakt wie dat zijn.

Regiovrijdag, 6 januari 2006

Speel-o-theek nu ‘druipsteengrot’

Drachten – ,,Het lijkt net een druipsteengrot, door al het gesmolten plastic.’’ Marga Zitman uit Drachten heeft gisteren nog even een kijkje genomen in speel-o-theek De Overstap in een voormalig schoolgebouw aan de Hunze in Drachten. De speel-o-theek brandde op oudejaarsavond volledig uit. ,,Onwezenlijk en onbegrijpelijk’’, aldus de penningmeester. Alle 54 vrijwilligers zijn er kapot van, weet ze.

Regiovrijdag, 6 januari 2006

Urker visafslag luidt concurrentieslag in

Urk – De visafslagen in Nederland maken zich op voor een felle strijd over de veiling van verse vis. Met jaarlijks minder visaanvoer zullen de elf veilingen met lagere tarieven en andere lokkertjes steeds harder gaan ,,trekken’’ aan de overgebleven vissers, stelt directeur T. Visser van de Visafslag Urk.

Regiovrijdag, 6 januari 2006

De WMO: komt-ie wel of niet in 2006?

Dit jaar verandert er veel in de gezondheidszorg. De nieuwe zorgverzekering is de grootste verandering in het zorgstelsel. Maar er staan meer nieuwe regels en wetten aan te komen. Het Friesch Dagblad besteedt er aandacht aan. Vandaag: De WMO.

Regiovrijdag, 6 januari 2006

Dokterswacht Friesland blijft bestaan

Heerenveen – Er is een tussenoplossing voor de financiering van de dokterswacht in dunbevolkte gebieden. Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) compenseert gedeeltelijk het tekort dat bij Dokterswacht Fryslân is ontstaan door een nieuwe financieringssystematiek. Het tekort van de organisatie bedroeg vorig jaar 2,3 miljoen euro. Dat meldt N. Boudewijn van het CTG, de zorgautoriteit in oprichting die alle zorggelden verdeelt. De CTG is deze tussenoplossing overeengekomen met het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en de koepels voor huisartsen. Dit jaar moeten deze partijen een definitieve regeling op maat bedenken voor de dunbevolkte ‘probleemgebieden’. Behalve Fryslân worden ook Drenthe en drie posten in Zeeland gecompenseerd. Over 2005 krijgt Fryslân 100 procent compensatie, over 2006 50 procent.

Geloof & Kerkvrijdag, 6 januari 2006

Jeugdorkest voor begeleiding kerkdiensten

Tytsjerk – Een christelijk jeugdorkest dat inzetbaar is voor optredens in kerkdiensten: met dat initiatief gaat Jelle de Jong uit Tytsjerk volgende week vrijdag van start. In Post Plaza in Leeuwarden is de eerste avond waar jeugdige muzikanten kunnen komen voor een kennismaking.

Weervrijdag, 6 januari 2006

Bewolking en zon


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties