De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Archief

De artikelen van donderdag, 6 maart 2014.

Economiedonderdag, 6 maart 2014

Innovatie komt met een betere Fryslân-promotie

Leeuwarden | Om beter te worden in innovatie moet Fryslân hoogopgeleide, creatieve geesten binden. Dat kan door de aantrekkelijke woonomgeving, natuur, vergezichten en meren van de provincie beter onder de aandacht te brengen. Daarnaast verdienen de Leeuwarder watertechnologie en het innovatiecluster in Drachten verdere investeringen. Dat zegt hoogleraar Henk Volberda aan de Erasmus universiteit Rotterdam. ,,Zuid-Limburg promoot zich nu met de prettige woonomgeving en een variatie aan bedrijven als de uitgelezen plek voor de kenniswerker. Slimme mensen komen daar op af.”

Hoofdartikeldonderdag, 6 maart 2014

Kwaliteiten van zorg: aandacht en protocol

Bijna dagelijks gaat het in het nieuws over kwaliteitszorg; van toezicht op de banken tot en met kwaliteit in de zorgsector. Kwaliteit lijkt voor politiek en overheid een kernbegrip te zijn. Als er iets mis gaat in bijvoorbeeld de zorg, dan is de reflex van Kamer en kabinet: meer en betere kwaliteitszorg. Die wordt meestal vertaald in procedures: als we ons houden aan de procedure of aan het protocol, dan komt het goed. De sterke nadruk hierop heeft het gevaar in zich dat de werkelijkheid wordt beleefd in processen. Maar processen hebben slechts op een beperkte manier te maken met de werkelijkheid. Die is levendig, is breder, gevarieerder en dieper dan ooit in percentages en andere uitkomsten op papier kan worden vastgelegd.

Regiodonderdag, 6 maart 2014

Onderzoek naar bodemdaling moet nauwkeuriger

Leeuwarden | De gevolgen van de gaswinning in de Waddenzee voor vogels en bodem- en schelpdieren moeten nauwkeuriger worden gemeten. Dat adviseert de commissie voor Milieu-effectrapportage aan het ministerie van Economische Zaken. De commissie nam het onderzoek dat de NAM deed naar bodemdaling in de Waddenzee onder de loep.

Regiodonderdag, 6 maart 2014

Raadsverkiezingen spreiden om Den Haag uit te sluiten

Sneek | Als de gemeenteraadsverkiezingen niet overal in Nederland op dezelfde dag gehouden worden, krijgt Den Haag niet de kans om de verkiezingen te kapen met landelijke thema’s. Deze decentralisatie van gemeenteraadsverkiezingen zou de lokale democratie ten goede komen. Dit zei Joop Atsma gisteravond in de Martinikerk in Sneek in zijn Magister Alvinuslezing. De oud-staatssecretaris (CDA) deed handreikingen om de belangstelling onder burgers voor de lokale democratie nieuw leven in te blazen. ,,De lokale democratie gaat kopje onder. Laat elke gemeente voortaan zelf de verkiezingsdag bepalen en het resultaat zal zijn dat vanuit de landelijke politiek een veel magerder stempel op de uitkomst wordt gedrukt.”

Regiodonderdag, 6 maart 2014

Zorgen blijven over de gaswinning in Zuidoost

Langezwaag | De omwonenden van gaswinningslocaties in Zuidoost-Fryslân zijn er niet gerust op dat hun huizen de komende jaren schadevrij blijven. Dat bleek gisteravond op de informatiebijeenkomst in Langezwaag, georganiseerd door de FNP. De gaswinningsbedrijven Vermilion en Tulip Oil konden die zorgen gisteravond niet meteen wegnemen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties