De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van dinsdag, 6 mei 2008.

Cultuurdinsdag, 6 mei 2008

Prinsentuin steelt show op 5 mei

Leeuwarden - De terugkeer van het Befrijdingsfestival naar de oude lokatie aan de voet van Oldehove is het publiek goed bevallen. Duizenden mensen vonden gisteren hun weg naar de vele bands die daar en even verderop in de Prinsentuin een show weggaven. Het bleek eens te meer dat de dure bands die meer draagkrachtige festivals wel kunnen boeken, niet noodzakelijk zijn voor een groot feest.

Economiedinsdag, 6 mei 2008

‘Werk voor mensen van Friesland Vlees’

Leeuwarden - Personeel van slachterij Friesland Vlees in Leeuwarden kan mogelijk aan de slag bij detacheringsorganisatie AB Fryslân. Dat zegt regiomanager Paul Bos van AB Fryslân. De organisatie heeft al verschillende gesprekken gevoerd met de directie van de slachterij. Bij Friesland Vlees is de aanvoer van vee in de afgelopen weken fors gedaald na de aangekondigde controles vanwege vermeende misstanden in het veetransport en een uitzending van Tros Radar daarover.

Economiedinsdag, 6 mei 2008

.Profiteren van hogere kunstmestprijs

Piaam – Na jaren van pionieren maakt handelsbedrijf Rinagro in Piaam nu goede tijden door. De stijging van de prijs van kunstmest heeft positieve gevolgen voor zijn omzet. Handelen in kunstmest is echter niet de belangrijkste bedrijfsactiviteit van eigenaar Rinze Joustra. ,,Wij brengen mineralenmengsels op de markt die er voor zorgen dat de eigen mest efficiënter gebruikt kan worden in de bodem. Daarbij wordt de uitstoot van broeikasgassen beperkt.”

Hoofdartikeldinsdag, 6 mei 2008

Gezocht...

Om Europa in de wereld een gezicht te geven moet de Europese Unie een president krijgen, zo is besloten. Het moet iemand zijn die met gezag Europa weet te vertegenwoordigen. De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger klaagde al dat hij in geval van een crisis niet wist wie hij in Brussel moest bellen. De Europese bewindslieden onderkenden die klacht, maar tot voor kort werd daar geen gehoor aan gegeven. Europa kent in de persoon van Javier Solano wel een ‘coördinator van het buitenlands beleid’, maar die heeft van de EU-lidstaten wel een lange titel maar nauwelijks budget en bevoegdheden gekregen. Dit mede om de indruk te vermijden dat de vele eurosceptische Europeanen gelijk zouden hebben met hun verwijt dat de EU zich ontwikkelt tot een superstaat, inclusief een soort staatshoofd.

Regiodinsdag, 6 mei 2008

Vol terras, bevrijdingsvuur en veel discussie

Leeuwarden - In de Prinsentuin in Leeuwarden begint het rond half twaalf al gezellig druk te worden. Het terras van de Koperen Tuin is goed gevuld en tientallen mensen zoeken een plekje in het gras, aan het water. Op het podium staat een zangeres, op de grond om haar heen een koor bestaand uit in het wit geklede mannen en vrouwen. Officieel is het Befrijdingsfestival nog niet begonnen: het wachten is op het bevrijdingsvuur dat vannacht in Wageningen is ontstoken en door tientallen lopers naar Leeuwarden is gebracht.

Regiodinsdag, 6 mei 2008

Bus rijdt met eindexamens wellicht niet

Leeuwarden - Scholieren in Zuidoost-Fryslân en Leeuwarden kunnen half mei mogelijk niet met de bus naar school om hun eindexamens te maken. De vakbonden in het streekvervoer hebben stakingsacties gepland in de periode dat het centraal schriftelijk examen in het voortgezet onderwijs wordt afgenomen.

Regiodinsdag, 6 mei 2008

Een tevreden paar aan de Schoterlandseweg

Oudehorne - Twee tevreden Friezen, gelukkig met het eigen stekje in Oudehorne en dankbaar voor de jaren die ze hebben gekregen. Zo mogen Anne van der Molen en zijn vrouw Feikje Luik wel worden gekarakteriseerd. Vandaag vieren zij hun 65-jarig huwelijksfeest. Dat doen ze op bescheiden wijze, in gezelschap van de drie kinderen, de achterkleinkinderen en de oeroerpakesizzers. ,,Wy wolle der net te folle drokte fan meitsje. Gewoan, gesellich mei ús eigen bern, dat is foar dit jier foldwaande”, zegt mevrouw Van der Molen.

Regiodinsdag, 6 mei 2008

Aanleg nieuwe natuur stokt

Oudemirdum - De natuurontwikkeling in Gaasterland stagneert. Er zit vooral weinig schot in de uitbreiding van bos, houtwallen en singels en heide. Dat valt op te maken uit het jaarverslag 2007 van Bosk & Greide, de vereniging voor Agrarisch en Particulier Natuurbeheer in Gaasterland.

Regiodinsdag, 6 mei 2008

‘Ik wilde niet aan de kant staan en niets doen’

SIPPIE MIEDEMA

Geloof & Kerkdinsdag, 6 mei 2008

Liedboekcommissie van start

Leeuwarden - Met het installeren van een redactie en acht redactionele werkgroepen wordt vrijdag in de Bergkerk te Amersfoort het startsein gegeven voor het werk aan een nieuw Liedboek voor de Kerken. Eind 2010 moet de inhoud van het Liedboek klaar zijn.

Geloof & Kerkdinsdag, 6 mei 2008

Een verrijking voor mijn geloof

Lourdes - 1250 pelgrims waren vorige week in Lourdes voor een bedevaart van het Bisdom-Groningen Leeuwarden. Anja Eerhart (24) van de Sint Franciscusparochie in Franeker was er een van. Ze blikt terug.

Geloof & Kerkdinsdag, 6 mei 2008

Evangelicalen VS willen nieuwe koers

Washington - Een aantal conservatieve leiders van evangelische kerken in de Verenigde Staten verzet zich tegen het toenemende politieke gebruik van hun godsdienst. Zij willen geen ‘nuttige idioten’ meer zijn.

Geloof & Kerkdinsdag, 6 mei 2008

Opknapbeurt voor kerk Oosterwolde

Oosterwolde - Het Pinksterfeest in de Protestantse Gemeente van Oosterwolde krijgt dit jaar een bijzondere dimensie. Negen mensen zullen in Het Anker belijdenis afleggen van hun geloof, én in de dienst wordt aandacht besteed aan de verbouw van de kerkzaal en entree van Het Anker. Voorganger in de feestelijke viering is ds. Jan Finnema.

Sportdinsdag, 6 mei 2008

Heerenveen is het kunstje even verleerd

Amsterdam - sc Heerenveen wil graag meedoen om de echte prijzen. De dubbel tegen Ajax, met als inzet een plaats in de voorronde van de Champions League, maakte duidelijk dat de Friese club nog niet zo ver is. Op het moment supreme lijkt de ploeg van trainer Gertjan Verbeek het kunstje zelfs even helemaal verleerd, maar krijgt nog een herkansing.

Sportdinsdag, 6 mei 2008

Weening mag blijven hopen op start in Tour

Leeuwarden - Ploegleider Erik Breukink van Rabobank heeft gisteren veertien renners opgenomen in de voorlopige selectie voor de komende Ronde van Frankrijk. In de groep zitten acht Nederlanders. Opmerkelijke naam in de groep is die van Pieter Weening. De coureur uit Harkema kwam dit seizoen door een knieblessure nog niet in actie. Robert Gesink ontbreekt in de selectie.

Sportdinsdag, 6 mei 2008

Saai boek over de mooiste backhand ter wereld

Patrick Haumont, de schrijver van Justine Henin. Koningin van Roland Garros, was tennistrainer voordat hij tennisjournalist werd. Al eerder publiceerde hij een boek over de Belgische tennister. Voor deze geautoriseerde biografie (Le bonheur au fond du court) sprak hij in 2003 gedurende meer dan 15 uren met Justine. Aan deze nieuwe versie heeft Henin ‘zelf niet direct meegewerkt’, vermeldt Haumont in de inleiding.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties