De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 6 juli 2017.

Cultuurdonderdag, 6 juli 2017

Mariëlle maakt muziek zonder armen te gebruiken

Beetsterzwaag - In huize Weiland in Beetsterzwaag wordt sinds kort muziek gemaakt. En dat is bijzonder omdat heit en mem Weiland absoluut niet muzikaal zijn. Hun 24-jarige dochter Mariëlle, die geboren is met een ernstige handicap, brengt dankzij de magic flute volop leven in de brouwerij.

Economiedonderdag, 6 juli 2017

Personeel betaalt prijs voor toekomst DE Joure

Joure - Jacobs Douwe Egberts heeft besloten ruim dertig miljoen euro te steken in de productielocatie voor koffie en thee in Joure. Bij het doorvoeren van onder meer nieuwe technologieën en verdere automatisering wordt de fabriek echter ook gereorganiseerd. In anderhalf jaar worden circa negentig van de 350 voltijdbanen geschrapt.

Hoofdartikeldonderdag, 6 juli 2017

Openheid is cruciaal bij Omrins afvaloven

Opnieuw was er onrust in Harlingen, stond vorige week in deze krant. Dit keer werd die onrust veroorzaakt door gif dat is aangetroffen in sommige monsters bij een verkennend onderzoek naar zwarte neerslag rond de Nieuwe Industriehaven in Harlingen en in dakgoten in Wijnaldum.

Regiodonderdag, 6 juli 2017

De schoolbestuurder kan nu ook worden aangesproken

Buitenpost - Minder nadruk op toetsresultaten en een inspectie die meer dan voorheen meedenkt. Bij het vernieuwde onderwijstoezicht moeten basisscholen meer ruimte krijgen om hun onderwijs zelf in te richten. Bij ‘proefkoepel’ Noventa zijn ze positief.

Regiodonderdag, 6 juli 2017

Top 10 It Moaiste fan Fryslân

Leeuwarden - De tien mooiste plekken en gebouwen van Fryslân zijn bekend.

Regiodonderdag, 6 juli 2017

Provincie kijkt mee in navigatiesystemen

Leeuwarden - Fryslân krijgt langs de provinciale wegen N351 en N381 trajectcontroles. Uit gegevens van navigatiesystemen, in bezit van de provincie Fryslân, blijkt dat op deze wegen geregeld te snel wordt gereden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties