De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 6 september 2017.

Hoofdartikelwoensdag, 6 september 2017

Buma’s kritiek op verstokt liberalisme

De H.J. Schoo-lezing die CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma deze week hield, laat zich lezen als een forse kritiek op het verabsoluteren van enkele waarden uit de Franse Revolutie. Ongebreidelde vrijheid en een blind streven naar gelijkheid heeft in onze samenleving geleid tot versplintering, zo luidde ongeveer de boodschap.

Regiowoensdag, 6 september 2017

FNV wil actie tegen taxi-aanbesteding in Noordoost-Fryslân

Dokkum - Bij de aanbesteding van het taxivervoer in Noordoost-Fryslân is geen verbeterde regeling opgenomen voor de overname van chauffeurs. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zijn boos. Vakbond FNV Taxi roept lokale politici op in actie te komen.

Regiowoensdag, 6 september 2017

Bemiddeling vaker optie bij Friese burenruzies

Leeuwarden - Het aantal Friese gemeenten dat zelf buurtbemiddeling faciliteert bij conflicten tussen buren groeit. Volgens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) behandelen deze bemiddelaars steeds vaker complexe conflicten tussen buren.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties