De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Archief

De artikelen van woensdag, 7 februari 2007.

Agendawoensdag, 7 februari 2007

Klassiek

Cultuurwoensdag, 7 februari 2007

Celloconcert topstuk bij wensconcert NNO

Het klaterende water, de kolkende stroomversnellingen en de rust aan de oevers van de Moldau waren te horen in het eerste deel van het concert van het Noord Nederlands Orkest (NNO). Onder de titel Wensconcert gaf het orkest gisteravond een concert in De Lawei te Drachten. Voor dit concert mochten leden van de vereniging Vrienden van het Noord Nederlands Orkest het programma samenstellen.

Cultuurwoensdag, 7 februari 2007

Bulgaarse zang met modern sausje

Pas in de jaren zeventig werd de Bulgaarse zang bekend in de westerse wereld. Niet in de laatste plaats doordat in Nederland veel internationaal wordt gevolksdanst. De eerste plaat van vocaal ensemble Le Mystčre des Voix Bulgares sloeg internationaal in als een bom. Zo schel, wringend en boeiend zingen was hier nog niet ten gehore gebracht. Deze kwakkelwinter trekt Le Mystčre des Voix Bulgares opnieuw volle zalen met haar zang. Gisteravond traden ze op in De Harmonie in Leeuwarden.

Expowoensdag, 7 februari 2007

Appelscha, Bezoekerscentrum: expo 'Vogels in de winter', t/m 15 mrt.

Regiowoensdag, 7 februari 2007

‘Water kan niet zonder waterschap’

Leeuwarden - Binnen de Friese Staten zijn FNP en PvdA voorstander van het onderbrengen van het waterschapsbestuur bij de provincie. Wetterskip Fryslân wordt in de Staten nogal eens afgeschilderd als een log en inefficiënt orgaan dat moeilijk past binnen de bestaande politieke structuren. Maar wie voor het opheffen van het waterschap pleit, mist het historische perspectief, stelt de Amsterdamse historicus Jan Louman.

Regiowoensdag, 7 februari 2007

Regeerakkoord goed ontvangen

Leeuwarden - Het voorlopig regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie valt goed bij het provinciebestuur en maatschappelijke instellingen in Fryslân. Er komt onder meer steun voor het platteland, leerlingen met een beperking, duurzame energie en goede zorg.

Regiowoensdag, 7 februari 2007

Een kerk die alleen zondagochtend dicht is

Dokkum - Eten, drinken, bidden en ‘chillen’: in een nieuw te openen grand café aan de Koningsstraat in Dokkum moet het straks allemaal kunnen. De Koning moet een niet-commercieel ‘ontmoetingshuis’ worden, waar jongeren, ouderen en andere gezelschapszoekers kunnen binnenlopen voor een kopje koffie, een goedkope warme maaltijd of een half uurtje rust. Zeven dagen per week, zonder alcohol en mét rookverbod.

Regiowoensdag, 7 februari 2007

Friese amateurkunst krijgt eigen podium

Leeuwarden - Als het aan burgemeester en wethouders van Leeuwarden ligt, krijgt de Friese hoofdstad een Huis van de Amateurkunst. Het nieuw te bouwen cultureel podium voor amateurs moet verrijzen op de binnenplaats van de Infirmerie. Corporatie Holding Friesland (CHF) is verantwoordelijk voor de bouw; de provincie Fryslân en de gemeente betalen mee.

Regiowoensdag, 7 februari 2007

Raad uit kritiek op handelen Appelhof

Dokkum - Wethouder Appelhof van Dongeradeel kreeg gisteravond tijdens een commissievergadering het vuur na aan de schenen gelegd van de gemeenteraad. Tweemaal bleek dat hij aangenomen amendementen van de raad naast zich neer had gelegd. De leden van de commissie Samenleving hadden een brief ontvangen, waarin staat dat de cliëntenraad van de sociale dienst van Dongeradeel samengevoegd wordt met die van Dantumadeel. Beide gemeenten hebben besloten op het gebied van Sociale Zaken nauw samen te werken. In een amendement dat de raad ruim twee jaar geleden aannam, staat juist dat de cliëntenraden nooit gedwongen samengevoegd mogen worden. De raden bleken bovendien zelf nog niet op de hoogte te zijn gesteld. ,,Respectloos”, vond CU-raadslid A. Klaassens-Fennema. Onder druk van de raad beloofde Appelhof het collegebesluit terug te draaien.

Regiowoensdag, 7 februari 2007

Raad wil N381 vierbaans

Oosterwolde - De gemeenteraad van Ooststellingwerf ziet het liefst een vierbaansweg tussen Drachten en Oosterwolde. Dat bleek gisteren tijdens de vergadering van de raadscommissie. De gemeenteraad gaf daarin groen licht aan burgemeester en wethouders om de provincie over te halen de N381 meteen dubbelbaans uit te voeren.

Geloof & Kerkwoensdag, 7 februari 2007

Orgelkringen ‘in slaap’

Leeuwarden - Het gaat niet goed met het kringwerk van de GOV-Vereniging voor Kerkmusici in Fryslân. De laatste kring die in deze provincie nog actief was, die van Dokkum, is met ingang van deze maand ook ‘slapende’ geworden. Het district Fryslân van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging (KNOV) probeert de fakkel brandende te houden. ,,De leden van de GOV zijn bij onze activiteiten meer dan welkom’’, zegt secretaris Jelle Rollema uit Tersoal.

Geloof & Kerkwoensdag, 7 februari 2007

De buik als bodem van de ziel

De eerste indruk van het boek van prof. Van den Berk, Op de bodem van de ziel, wordt bepaald door de opvallende omslag. Een blote vrouwenbuik met navel in close-up. Ontegenzeggelijk een beeld dat de nieuwsgierigheid prikkelt. De inhoud van het boek van deze serieuze theoloog en wetenschapper gaat echter niet over lichaamsverzorging of erotiek, maar over spiritualiteit. En de oplossing van dit raadsel wordt al meteen in het eerste hoofdstuk onthult. De titel daarvan luidt: ‘De buik, bodem van de ziel’.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties