De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van dinsdag, 7 november 2017.

Hoofdartikeldinsdag, 7 november 2017

Brexit-gok dreigt slecht uit te pakken

Het leven van veel Britten is niet gemakkelijk. De lonen zijn relatief laag, de huren hoog en de kwaliteit van de gezondheidszorg is slechter dan bijvoorbeeld in ons land. Voormalige nutsbedrijven die bijna allemaal zijn geprivatiseerd leveren in verhouding pover werk. Zo lekken in delen van het land de waterleidingbuizen en stroomt waardevol drinkwater de grond in. Geprivatiseerde waterleidingbedrijven piekeren er uit winstoverwegingen niet over om de nodige investeringen te doen. Het Angelsaksische economisch model dat in het land wordt aangehangen laat de laatste tientallen jaren zijn rauwe kanten in alle hevigheid zien.

Regiodinsdag, 7 november 2017

Friese veenbodem stoot meeste CO2 uit

Leeuwarden - Alle veenweidegebieden in Nederland stoten jaarlijks meer van het broeikasgas CO2 uit dan alle bomen, begroeiing en landbouwgewassen in een jaar opnemen. Dat blijkt uit een rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen Universiteit en Research (WUR). Het rapport is gemaakt na onderzoek in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu.

Regiodinsdag, 7 november 2017

Commandant: vliegbasis dit jaar dichtbij geluidsgrenzen

Leeuwarden - De omwonenden en Friese gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) van Vliegbasis Leeuwarden pleitten gisteren bij de commissievergadering voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de basis.

Regiodinsdag, 7 november 2017

Vierduizend zieke essen bij Stiens tegen de vlakte

Stiens - Bijna een derde deel van het bos bij Stiens gaat deze week tegen de vlakte. De drie- tot vierduizend essen zijn slachtoffer geworden van de essentaksterfte en moeten, voor ze gevaar voor wandelaars opleveren, worden omgehakt, zegt boswachter Gjerryt Hoekstra van Staatsbosbeheer.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties