De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 7 juni 2003.

Analysezaterdag, 7 juni 2003

De eerste stap op de ‘road map’

Het was spannend in het hete woestijnzand van de Sinaď. Deze week ontmoette de Amerikaanse president in de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh de Israëlische premier Sharon en zijn Palestijnse collega Mahmoed Abbas om te praten over het plan dat moet leiden tot vrede in Israël.

Bijschriftzaterdag, 7 juni 2003

Een gebed voor de Pinksterdag

Heilige Geest, kom in onze wereld,

Economiezaterdag, 7 juni 2003

Doorstart Broersma met veel ontslagen

Stroobos – Transporteur Broersma gaat in sterk afgeslankte vorm verder. Met de curator en de bank is overeenstemming bereikt waarbij 130 medewerkers op straat komen. Bij het bedrijf werken nu 280 mensen. Broersma gaat een samenwerkingsverband aan met Müller Transport in Holten.

Economiezaterdag, 7 juni 2003

Ultimatum van vakbonden voor Enna Aerosols

Dokkum – De vakbonden CNV en FNV komen dinsdagochtend met een ultimatum richting de directie van Enna Aerosols om de cao-besprekingen vlot te trekken. Wanneer de directie niet reageert, komen er acties.

Hoofdartikelzaterdag, 7 juni 2003

Het Pinksterfeest…

Veel Nederlanders weten niet precies waar het op de christelijke feestdagen over gaat. Onderzoeken geven aan dat met name Pinksteren een ‘moeilijk’ feest is; het is slechts een grote minderheid die weet wat er wordt herdacht als het pinksterfeest wordt gevierd. Christenen hebben in het algemeen een duidelijker beeld. Het gaat over de Geest van God die over mensen is uitgestort. Maar wat dat dan precies betekent?

Regiozaterdag, 7 juni 2003

Motorrijtuigenlasten omhoog

Leeuwarden – Inwoners van Fryslân moeten mogelijk meer motorrijtuigenbelasting gaan betalen. Dat werd vrijdag duidelijk bij de toelichting die gedeputeerde Ploeg gaf op het jaarverslag 2002 van de provincie Fryslân. Hoeveel en wanneer de provinciale opcenten stijgen, is nog niet duidelijk. In het algemeen staat de provincie er financieel goed voor.

Regiozaterdag, 7 juni 2003

‘Vrijwillige brandweer niet te handhaven’

Leeuwarden – Een brandweerkorps bestaande uit vrijwilligers is nauwelijks nog te handhaven door de druk die de overheid op de brandweerkorpsen legt. De hoeveelheid richtlijnen, normen en diploma-eisen die wordt gesteld, vormt een te grote belasting op de vrijwilligers.

Regiozaterdag, 7 juni 2003

Langs boerenschuur en houten kruis

Leeuwarden – Ze hebben oog voor het detail, de schrijvers van de nieuwe wandelgids Wandelen in Fryslân . De lezer komt daardoor niet alleen van alles te weten over cultuurhistorie en het landschap, maar ook over straathandel, blaffende honden en huizen met vreemde namen. Voor die honden hoeft de wandelaar overigens niet bang te zijn, schrijven Edward Houting en Jacob van der Vaart, de samenstellers van de gids. ‘De heemhond waakt meestal over het erf, maar is doorgaans vriendelijk en verlegen om een aai over zijn kop’, stellen zij de wandelaars gerust.

Regiozaterdag, 7 juni 2003

‘Harm wie goed, mar hie neat sizze moatten’

Drachten – Jammer maar begrijpelijk. Zo omschrijven betrokkenen het gedwongen vertrek van hoofdinspecteur Harm Mulder uit Vegelinsoord van het Friesch Paarden Stamboek (FPS).

Regiozaterdag, 7 juni 2003

Tjeukemeerdorpen eren verzetsman

Oosterzee – Het schelpenpad tussen Oosterzee en Echtenerbrug heet sinds vrijdag het Lodo van Hamelpad, naar de verzetsman die in 1941 bij het Tjeukemeer werd opgepakt en gefusilleerd. Gisteren werd de nieuwe naam van het fietspad onthuld door Hans Hers (86) uit Oegstgeest, die destijds samen met Van Hamel en drie anderen wilde vluchten naar Engeland.

Regiozaterdag, 7 juni 2003

Groningers mikken op djembé-record

Zevenhuizen - Ze gaan voor 777 personen die op 21 juni met zijn allen het wereldrecord djembé-spelen gaan verbeteren. Op deze wijze wil de christelijke muziekvereniging Concordia uit Zevenhuizen haar veertigjarig bestaan extra luister bijzetten.

Geloof & Kerkzaterdag, 7 juni 2003

Advies aan synode: stem tegen appčl-rapport

Leeuwarden – De gereformeerde synode moet ingaan tegen het advies van het hoogste kerkelijke rechtsorgaan, de deputaten appčlzaken. Dat adviseert een interne commissie, bestaand uit zeven synodeleden, in een besluitvoorstel dat zaterdag bekend wordt.

Geloof & Kerkzaterdag, 7 juni 2003

Dominee wordt huisman, vrouw gaat kansel op

Berlikum – ‘Home is where the heart is’. Het is de tekst die hangt in de monumentale, hervormde pastorie in Berlikum. Jeannette en Jan van den Boogaard wonen er nog maar enkele weken, maar het is al helemaal hun plekje. Zondag 11 mei deed Jeannette intrede in de Hervormde Gemeente als fulltime predikante. Dat kon omdat haar man, die veertien jaar gemeentepredikant was, nu ,,huis-, tuin- en klusjesman’’ is geworden. Banenruil van twee echtelieden.

Geloof & Kerkzaterdag, 7 juni 2003

De kerk plooit zich naar politieke omstandigheden

Niet alleen de rooms-katholieke kerk, maar ook de protestantse kerken in Duitsland hebben nauwelijks weerwoord geboden aan het nazisme. De Barmer Thesen van 1934, vaak beschouwd als een moedige belijdenis van verzet, waren in feite een compromistekst waar ook de nationaal-socialisten voor konden tekenen.

Weerzaterdag, 7 juni 2003

Warm

Vandaag zijn er naast enkele wolken ook zonnige perioden. Morgen is er eerst ook zon en volgen later felle regen- en onweersbuien. Vandaag is het met 23 graden warm, morgen komt daar nog een schep bovenop met 25 of 26 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties