De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 7 oktober 2005.

Bijschriftvrijdag, 7 oktober 2005

Zonde en ziekte

Cultuurvrijdag, 7 oktober 2005

Alyt Damstra (21) debuteert bij Tryater

Ze is nog maar 21 jaar en nog niet eens afgestudeerd aan de toneelopleiding in Utrecht. Maar nu al speelt Alyt Damstra uit Frieschepalen twee belangrijke karakterrollen bij gerenommeerde toneelgezelschappen.

Economievrijdag, 7 oktober 2005

Kijken naar de markt in plaats van de macht

Leeuwarden – Het Ondernemers Instituut wil starters ondernemen leren. Dat is principieel anders dan managen. ,,Management is machtgericht, ondernemen is marktgericht’’, zegt Kikkienanje van den Brink van het instituut.

Hoofdartikelvrijdag, 7 oktober 2005

De waarheid, de minister…

De ‘echte’ mening van minister Bot van Buitenlandse Zaken over de aanval op Irak, mag niet gehoord. Hij dient zich te scharen achter het kabinetsbeleid. En dat deed hij gisteren, in de Kamer. Onder hoongelach van de oppositie probeerde de minister zich te manoeuvreren achter zijn eigen woorden, eerder deze week.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

Tangent wordt eind volgend jaar aangelegd

Stiens – De Noordwesttangent, de nieuwe verbindingsweg tussen Stiens en Marssum, is in het voorjaar van 2008 klaar voor gebruik. Dat is althans het doel van Gedeputeerde Staten, die vanochtend het definitieve tracé van de weg bekendmaakten. Bezwaarprocedures of tegenvallende aanbestedingen kunnen de aanleg nog wel vertragen.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

Tot vijftien jaar geëist cafémoord Leeuwarden

Leeuwarden - Tegen drie jongemannen zijn gisteren voor de rechtbank in Leeuwarden celstraffen van vijftien, veertien en acht jaar geëist wegens betrokkenheid bij de dood van de eigenaar van Café Nijlân. Het Openbaar Ministerie (OM) houdt de drie gezamenlijk verantwoordelijk voor de dood van de 54-jarige Johan de Jong.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

Oebele Brouwer in landelijke commissie

Leeuwarden – Oebele Brouwer, die vanmiddag officieel afscheid neemt als officier van justitie in Leeuwarden, zit in de landelijke commissie die binnen een maand moet aangeven hoe fouten bij het Openbaar Ministerie kunnen worden voorkomen. De commissie is ingesteld nadat bekend werd dat politie en justitie fouten hadden gemaakt in de zaak rond het vermoorde meisje Nienke Kleiss uit Schiedam. Hierdoor zat verdachte Kees B. vier jaar onterecht vast.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

Fryslân knakt carričre Drents CDA-Statenlid

Leeuwarden – De provincie Fryslân heeft een kapitale blunder gemaakt bij de benoeming van een topambtenaar. Het Drentse CDA-Statenlid G.H. Reukema zou vorig jaar projectmanager worden op de afdeling die de Kompassubsidies (‘Langmangelden’) behandelt, onder voorwaarde dat hij zijn politieke carričre in Drenthe beëindigde. Reukema had zijn lidmaatschap van Provinciale Staten en zijn baan bij Oranjewoud al opgezegd, toen Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten dat hij de functie toch niet kreeg. Gisteren besloot de rechtbank in Leeuwarden dat Fryslân Reukema (57) een gepeperde schadevergoeding moet betalen. Over de hoogte volgt nog een procedure; uitgangspunt is dat Reukema tot zijn pensioen het ,,,pittige salaris’’ verdient dat hij bij de provincie Fryslân bedongen had.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

Ethertelevisie blijft tot er een gratis alternatief is

Den Haag – Televisiekijkers kunnen Nederland 1, 2 en 3 en Omrop Fryslân op hun dakantennes blijven ontvangen, tot er een goed en gratis alternatief is. Een meerderheid van de Tweede Kamer verbiedt het kabinet om al op 1 januari 2006 de analoge ethertelevisie ‘uit de lucht’ te halen. Het CDA en de PvdA steunen daarvoor een motie van D66-Kamerlid Bakker. Die ziet het digitale antennesysteem Digitenne als ‘goed alternatief’, zodra dit in het hele land gratis en zonder storingen werkt. Tot nu toe is Digitenne alleen in de Randstad beschikbaar. Het bedrijf streeft er zelf naar om eind 2006 een landelijke dekking te hebben.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

CDA en VVD willen het Wad niet op de werelderfgoedlijst

Den Haag - De twee regeringspartijen CDA en VVD verzetten zich stevig tegen het kabinetsplan om de status van werelderfgoed voor het waddengebied aan te vragen. Het kabinet wil dat, maar onder de voorwaarde dat het nieuwe waddenbeleid (inclusief gaswinning) volledig kan worden uitgevoerd, zei minister Dekker (VROM) gisteren in de Kamer.

Regiovrijdag, 7 oktober 2005

Watertoezicht blijft gelijk

Sneek – Het zomertoezicht op de Friese vaarwegen blijft het komende jaar op hetzelfde peil. Afgelopen zomer ontstond opschudding omdat het Korps Landelijke Politie Diensten zijn taken op het water zou verminderen. De politie Fryslân sprak van een gevoelige aderlating. Minister Remkes meldt nu dat er een convenant op handen is tussen de twee politiediensten.

Geloof & Kerkvrijdag, 7 oktober 2005

De diepste dimensie van het predikantschap

Nijkerk – Het is in om over leiderschap in de christelijke gemeente te confereren en ‘symposiëren’. Ook de Bond van Nederlandse Predikanten organiseerde een studiedag. Het lijkt vanzelfsprekend dat de predikant of pastoor een functie bekleedt die hem onvermijdelijk tot religieus leider maakt. Maar functieomschrijving en opleiding garanderen nog geen waarlijk leiderschap. Prof. dr. Hein Blommestijn geeft een aanzet hoe tot leiderschap te komen.

Geloof & Kerkvrijdag, 7 oktober 2005

‘Te weinig geestesgaven in gereformeerde hoek’

Deventer – In de gereformeerde kerken is te weinig aandacht voor gaven van de Heilige Geest. Dit stelt dr. J. Hoek, directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond, in het oktobernummer van CV•Koers, dat vanaf morgen in de kiosk ligt. De aandacht voor de geestesgaven is binnen de gereformeerde kerken ,,sober en eenkennig’’, schrijft hij.

Geloof & Kerkvrijdag, 7 oktober 2005

Gereformeerd Haarlem NGK

Haarlem – De Gereformeerd e Kerk van Haarlem-Centrum heeft zich officieel aangesloten bij de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Gisteravond heeft de kerkenraad de Verklaring van Toetreding getekend, waarin hij verklaart achter het Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (de kerkorde van de NGK) te staan.

Weervrijdag, 7 oktober 2005

Vanochtend begon de dag met mist en nevel. Onze regio kwam er behoorlijk goed mee weg, vooral het zuiden en dan met name Brabant kampten met zeer dichte mist met soms een zicht van minder dan 50 meter. Vanmiddag lost de mist overal op en is het weer geweldig weer met flink wat zon. Ook het weekend brengt fraai en zacht weer. Het blijft veel te warm voor de tijd van het jaar.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties