De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 8 januari 2010.

Cultuurvrijdag, 8 januari 2010

Theater over dak- en thuislozen

Leeuwarden - In Muziekcentrum Schaaf in Leeuwarden is volgende maand een theatervoorstelling te zien waarin aandacht wordt gevraagd voor armoede en dakloosheid. Lazarus is geïnspireerd op het leven zonder dak of thuis en wordt grotendeels gespeeld door (voormalig) dak- en thuislozen.

Cultuurvrijdag, 8 januari 2010

Theater over dak- en thuislozen

Leeuwarden - In Muziekcentrum Schaaf in Leeuwarden is volgende maand een theatervoorstelling te zien waarin aandacht wordt gevraagd voor armoede en dakloosheid. Lazarus is geïnspireerd op het leven zonder dak of thuis en wordt grotendeels gespeeld door (voormalig) dak- en thuislozen.

Cultuurvrijdag, 8 januari 2010

Mercuur leidt rond in eigen museum

Heerenveen - Thom Mercuur, oprichter van Museum Belvédère, geeft zelf rondleidingen bij zijn afscheidstentoonstelling Eb en Vloed. Hierin vertelt hij over de achtergronden en beweegredenen van de expositie.

Cultuurvrijdag, 8 januari 2010

Take away-kunst in Leeuwarden

Leeuwarden - Wie eens een kunstwerk wil maken en dat ook wil exposeren, krijgt dankzij de Leeuwarder kunstenaar Joris Collier de kans. Onder de naam TakeAwayArt heeft hij bij croissanterie Vittorio in Leeuwarden blanco schilderdoeken opgehangen.

Cultuurvrijdag, 8 januari 2010

Jeugdtheaterschool naar ’n Meeuw

Leeuwarden - De Jeugdtheaterschool van Fryslân is vanaf dit jaar onderdeel geworden van Stichting ’n Meeuw. Daarmee komen de theateropleiding en het productiehuis voor jongeren bij elkaar in één organisatie.

Hoofdartikelvrijdag, 8 januari 2010

De economie in 2010...

Het ene na het andere doemscenario ging over de tafel, vorig jaar rond deze tijd. De economie was in de diepste recessie ooit beland en de wereldwijde vraaguitval zou leiden tot doffe ellende: verarming en massawerkloosheid. We moesten wennen aan een levenstandaard die stukken lager zou liggen dan we de afgelopen jaren waren gewend.

Regiovrijdag, 8 januari 2010

Friese werkgevers willen graag Friestalige mbo’ers

Leeuwarden - Als Friese werkgevers de keuze hebben, dan geven ze de voorkeur aan personeel op mbo-niveau dat Fries verstaat en spreekt. Dat is de uitkomst van een onderzoek door de provincie Fryslân, waaraan 5600 bedrijven hebben meegewerkt.

Regiovrijdag, 8 januari 2010

Groenlands hoog zorgt voor een ‘vuile winter’

Leeuwarden - Het vriest al geruime tijd, maar de schaatsliefhebbers kunnen nog steeds niet terecht op de buitenwateren. Steeds nieuwe sneeuwstoringen zorgen ervoor dat er nauwelijks ijsaangroei is. Het wachten is op de echte koude-inval, maar de geschiedenis leert dat er tijdens vuile winters lang niet altijd geschaatst kan worden.

Regiovrijdag, 8 januari 2010

Een ‘Nij Fryslân’ voor duurzaamheid

Leeuwarden - De provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, afvalverwerker Omrin en de Friese Milieu Federatie gaan samen onder de naam Expeditie Nij Fryslân een visie ontwikkelen om Fryslân een duurzame toekomst te geven.

Regiovrijdag, 8 januari 2010

Verzet tegen heropenen zoutput Frisia

Leeuwarden - Het besluit van minister Van der Hoeven (EZ) om Frisia de zoutput bij Sexbierum te laten heropenen, is in Fryslân slecht gevallen. Gedeputeerde Galema spreekt van ,,een gelegenheidsargument”. De Friese bodem moet dalen omdat Rijkswaterstaat de planning niet op orde heeft, is de conclusie.

Geloof & Kerkvrijdag, 8 januari 2010

Pop-oratorium over Tien Geboden in première

Dortmund - Op 17 januari is in Duitsland de wereldpremière van het Pop-oratorium de Tien Geboden. Het muziekspektakel met ruim 2500 zangers en zangeressen wordt in de Westfallenhalle in Dortmund uitgevoerd. De deelnemers komen uit liefst negentig koren. De voorstelling is al helemaal uitverkocht. Met de musical presenteert de kerk in Westfalen zich in het kader van Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010.

Geloof & Kerkvrijdag, 8 januari 2010

Vrijgemaakten: concept voor nieuwe kerkorde af

Leeuwarden - De Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) hebben een concept gereed voor een nieuwe kerkorde. De ‘werkorde’ zoals de commissie hem noemt, heeft een totaal andere indeling dan de huidige kerkorde die inhoudelijk nog uit de zeventiende eeuw dateert, en legt eigentijdse accenten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties