De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van dinsdag, 8 mei 2007.

Cultuurdinsdag, 8 mei 2007

Website Oerol loopt vast door run op kaarten

Terschelling - De eerste online verkoop voor het Oerolfestival op Terschelling heeft gisteren tot websiteproblemen gezorgd. Vrienden van het festival konden gisteren als eerste kaarten bestellen voor het festival. De belangstelling was zo groot, dat de site al snel vastliep. De verkoop is vanochtend hervat.

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

Rookgordijn rond de persoon van Jezus

Met de populariteit van boeken als De Da Vinci Code komt er ook steeds meer aandacht voor het esoterisch christendom en gnostische mythen. Prof. dr. G.P. Luttikhuizen las op verzoek van het Friesch Dagblad enkele boeken die Jacob Slavenburg hier over schreef. Hij is kritisch over zijn uitleg.

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

'Deltaplan voor kerkbehoud nodig'

Leeuwarden - Een nieuwe werkgroep gaat landelijk actie voeren voor het behoud van kerken en kloosters die met de slopershamer worden bedreigd. Volgens de Task Force Toekomst Kerkgebouwen gaat het om zo'n duizend

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

‘Niet zo snel voor geld kiezen’

Woudrichem - Kerkleiders kiezen te gemakkelijk voor sloop van overtollige kerkgebouwen, zelfs als zich burgergroepen melden met ideeën voor een nieuwe bestemming.Dat constateert de Task Force Toekomst Kerkgebouwen.De landelijke burgerinitiatiefgroep vindt het jammer dat kerkleiders zo makkelijk voor het geld kiezen.

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

Sloop dreigt voor veel meer kerken

Leeuwarden - De Task Force Toekomst Kerkgebouwen verwacht dat de kaalslag van kerkgebouwen veel erger zal uitpakken dan tot nu toe werd verwacht. Niet vijfhonderd tot duizend kerken in Nederland dreigen te verdwijnen, maar waarschijnlijk zelfs 1500 tot 1750. Dat zegt secretaris Rob Wolters van de Task Force. Met de verkiezingen in het vooruitzicht, hoopt de Task Force dat de politieke partijen duidelijke uitspraken zullen doen in hun verkiezingsprogramma’s hoe ze de toekomst van de vele vrijkomende kerken zien. ,,Het CDA Brabant brengt vandaag op het congres een voorstel van ons in, waarin gevraagd wordt om een onderzoek naar nieuwe financieringsmethoden voor kerkbehoud. De PvdA heeft inmiddels een nota uitgebracht waarin zij zich ook positief uitlaten over de toekoms van kerken. Het zal afhangen van de coalitie die na de verkiezingen gevormd kan worden, maar het zou mij verbazen als er nu helemaal niets mee zou gebeuren”, zegt Wolters. In een brief aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft de Task Force deze week gevraagd hoeveel kerken er de afgelopen tien jaar al gesloopt zijn, en welke inschatting er op het ministerie gemaakt wordt voor de komende tien jaar. Hiermee hoopt Wolters te bereiken dat er ook op departementaal niveau een toekomstvisie op het behoud van kerkgebouwen wordt ontwikkeld. De sombere sloopcijfers die de Task Force nu naar buiten brengt, zijn volgens Wolters een extrapolatie van met name de kerksluitingscijfers zoals die bekend zijn van de actie Kerkbalans en de onderzoeken van bureau Kaski. ,,Onze inschattingen zijn nog eens bevestigd door een ambtenaar van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, die eerder dit jaar afscheid nam. Zelfs de zwaarst beschermde kerken, die de status van Rijksmonument hebben, zijn niet veilig. In Hilversum willen ze bijvoorbeeld de Clemenskerk slopen. Nederland telt 7000 kerken; 4000 daarvan zijn op enigerlei wijze beschermd. Wij vrezen voor het lot van misschien wel een kwart van allemaal.” In de lobby richting de politiek pleit de Task Force voor een geheel nieuwe aanpak van financiering van behoud en onderhoud van kerkgebouwen. ,,De huidige rijksregelingen zijn niet toereikend en leggen de verantwoordelijkheid te veel alleen neer bij kerkeigenaren en gemeenten. Wij vinden daarom dat er zo spoedig mogelijk onderzocht moet worden of het Duitse model van financiering van kerkgebouwen (Kirchen Steuer) of Franse model (kerkgebouwen in eigendom en onderhoud bij gemeenten) in Nederland kan worden ingevoerd. De rijksbijdrage aan restauratie en instandhouding moet substantieel omhoog. Waarom zijn relatief arme landen in Europa wel in staat hun kerken te behouden en een rijk land als Nederland niet?”

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

Task Force vraagt deltaplan kerken

Woudrichem - De Task Force Toekomst Kerkgebouwen roept de mogelijke coalitiepartners voor een nieuwe regering per brief op om afspraken te maken over een Deltaplan voor de toekomst van de kerkgebouwen in Nederland. Dit plan zou de massale sloop van kerkgebouwen een halt moeten helpen toeroepen.

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

Alternatief medegebruik kan kerk redden

Leeuwarden - Meervoudig gebruik kan wellicht een redding betekenen voor kerkgebouwen die anders gesloten moeten worden. Op die mogelijkheid hamert mr. J.M.Chr. Klok, voorzitter van de commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K). Handhaving van de oorspronkelijke bestemming met alternatief medegebruik is de beste en goedkoopste manier om kerken te behouden.

Dossierdinsdag, 8 mei 2007

‘Iedere wijk z’n kerk is achterhaald’

Leeuwarden - Het is de hoogste tijd voor een duidelijke beleidsvisie van de hoogste kerkvergadering - de synode - van de Protestantse Kerk over wat er moet gebeuren met de vrijkomende kerkgebouwen. Nu het fusieproces tussen gereformeerden en hervormden in volle gang is, willen tal van plaatselijke kerken en gemeenten hun gebouwen afstoten. Vasthouden aan het idee dat iedere wijk z’n eigen kerk moet houden, is achterhaald.

Economiedinsdag, 8 mei 2007

Vos Logistics verkoopt helft bedrijf

Oss - Transportbedrijf Vos Logistics met onder andere vestigingen in Veendam, Leeuwarden en voorheen Surhuisterveen is bezig met een forse herstructurering. De helft van de ruim twintig vestigingen in Nederland moet verdwijnen, is het plan. Van sluiting en verdwijnen van banen is volgens de directie geen sprake. Wie de vestigingen gaat overnemen, is nog niet bekend.

Economiedinsdag, 8 mei 2007

‘Kruispuntschades zijn nu uitzonderlijk’

Leeuwarden - Auto’s met lichte aanrijdingen, sterk verwrongen exemplaren en voertuigen met braaksporen. Voor Autoschadebedrijf Posthuma uit Leeuwarden is het al 75 jaar de specialisatie. Het bedrijf zit niet vast aan bepaalde automerken. ,,We zijn een universeel bedrijf”, vertelt directeur en mede-eigenaar Rob Faber.

Economiedinsdag, 8 mei 2007

LTO wil stop op aanleg extra natuur

Den Haag - Landbouworganisatie LTO Nederland wil een stop op de aanleg van extra natuur ten kosten van landbouwgebieden. Daarvoor pleit de nieuwe voorzitter van de organisatie A.J. Maat. Volgens hem is het niet verantwoord om hoogwaardige voedselproductie in te ruilen voor natuur terwijl er wereldwijd steeds meer vraag naar voedsel komt en de tekorten verder oplopen.

Hoofdartikeldinsdag, 8 mei 2007

Alcohol, jongeren...

Alcohol en jongeren is een ongezonde combinatie. Het wordt steeds gewoner dat jongeren onder de achttien zich laveloos drinken tijdens het weekeinde en het wordt steeds gewoner door de week te drinken. Vorig jaar sloegen artsen alarm: ziekenhuizen krijgen in toenemende mate te maken met kinderen die een acute alcoholvergiftiging hebben. Het is slechts een kwestie van tijd en het eerste kind overlijdt aan een overdosis alcohol.

Regiodinsdag, 8 mei 2007

ChristenUnie derde partij Fries college

Leeuwarden - De ChristenUnie stapt in het college van Gedeputeerde Staten met CDA en PvdA. Voor de twee grote partijen gaf de authenticiteit van de ChristenUnie de doorslag. Ook vinden zij dat de partij het beste past binnen het koersdocument dat ze opstelden. Oud-wethouder Sicco Boorsma van Dongeradeel is kandidaat-gedeputeerde.

Regiodinsdag, 8 mei 2007

Niks mag nog misgaan met Zaailandplan

Leeuwarden - Er kan in oktober 2010 een nieuw Fries Museum staan en een half jaar later een heel Nieuw Zaailand, maar dan mag er met het grootse Leeuwarder bouwplan niets meer misgaan. Wethouder Waanders kondigde gisteren aan dat alles goed komt. Raadsleden blijven kritisch; ze vrezen dat met name het museum zijn zaakjes niet op orde heeft.

Regiodinsdag, 8 mei 2007

Liever survivalloop dan voetbaltraining

Kootstertille - Voetbal en turnen, dat kennen ze inmiddels wel. Een proeflesje nemen de meeste basisschoolkinderen het liefst bij een exotischer vereniging. De cursussen schermen bijvoorbeeld zaten afgelopen jaar in Noordoost-Fryslân helemaal vol. Net als streetdance, kidsfitness en survival.

Regiodinsdag, 8 mei 2007

Museum krijgt zeldzame klok

Sneek - Het was een bijzonder ingewikkelde klus. Toch waagden klokkenmakers zich in de achttiende eeuw soms aan het maken van een tafelklok met een opwindmechanisme. Een van die exemplaren is in het bezit gekomen van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Geloof & Kerkdinsdag, 8 mei 2007

Paus als missionaris in Brazilië

Rome - Paus Benedictus XVI vliegt woensdag voor vijf dagen naar Brazilië met als voornaamste doel de vijfde CELAM-conferentie te openen en te inspireren. CELAM is de afkorting van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie. Een maand lang zullen bijna tweehonderd afgevaardigde bisschoppen over de koers van de Rooms-Katholieke Kerk in de komende tien jaar praten en een lijst van aanbevelingen en prioriteiten opstellen.

Weerdinsdag, 8 mei 2007

Regenachtig

Vandaag hebben we af en toe zon en later vanmiddag en vanavond buien en perioden met regen. Het wordt ongeveer 15 graden, bij een harde wind uit het westen tot zuidwesten. Morgen opnieuw een regenachtige dag met tempraturen rond 15 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties