De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van maandag, 9 april 2018.

Hoofdartikelmaandag, 9 april 2018

Referenda blijven coalitie achtervolgen

Het akkoord over aanpassingen op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV), naar aanleiding van het referendum, is in elk geval een overwinning van de coalitie op zichzelf. Deze coalitie, waarin vrijzinnige liberalen en rechtzinnige protestanten verenigd zijn, blijft een wonderlijke combinatie die alleen gesmeed kon worden na een lange formatie en met een dik regeerakkoord. Daarbij blijft natuurlijk de grote vraag hoe deze coalitie omgaat met meningsverschillen waarover in de formatie géén afspraken zijn gemaakt.

Hoofdartikelmaandag, 9 april 2018

Hoofdartikel Van de zijlijn naar de boer wijzen helpt niet

Een boer heeft veel te verhapstukken. De Nederlandse veehouderij is de efficiëntste en milieuvriendelijkste in zijn soort ter wereld, met de laagste CO2-uitstoot bovendien, toch kleeft de sector een negatief imago aan. Want hoe boeren het elders in de wereld doen is niet onze zaak. Wij willen kruidenrijke weilanden met grazende koeien erin en een gezond bodemleven eronder, we willen schoon oppervlaktewater en geen last van de longen door een overmaat aan ammoniak en fijnstof. Hoe de boer dat voor elkaar krijgt maakt niet uit, als het maar gebeurt. En dan komt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) ook nog met een rapport dat samengevat kan worden als ‘boer, u faalt’. Het constateert dat ondanks het Programma Aanpak Stikstof de stikstofdepositie door ammoniakuitstoot op de meeste natuurgronden te hoog blijft. En dat hoewel boeren hun medicijnkast spectaculair hebben leeggeruimd (tussen 2009 en 2012 64 procent minder antibioticatoediening), maar dat de voor 2015 afgesproken 70 procent reductie nog steeds niet is gehaald. En ook dat de afspraken uit de Europese Kaderrichtlijn Water voor schoner grond- en oppervlaktewater niet nagekomen worden.

Regiomaandag, 9 april 2018

Schade treincrash Stavoren nóg niet rond

Stavoren - Acht jaar na het treinongeval in Stavoren is de kwestie nog niet afgerond. De betrokken partijen steggelen in de rechtbank over de schadeafhandeling. BAM Rail, onderdeel van bouwer BAM Infra, is volgens de rechtbank aansprakelijk, maar de vraag is voor welk bedrag.

Regiomaandag, 9 april 2018

Aantal klachten over vliegbasis verdubbeld

Leeuwarden - Vliegbasis Leeuwarden heeft vorig jaar 421 klachten binnengekregen over geluidsoverlast. Dat is ruim een verdubbeling van het aantal klachten van 2016.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties