De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 9 juni 2016.

Regiodonderdag, 9 juni 2016

Harnehal in Tzummarum mogelijk dicht

Tzummarum - De Harnehal aan de Buorren in Tzummarum dreigt in 2018 de deuren te moeten sluiten. Eigenaar woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland heeft het contract met de huidige beheerder niet verlengd. Dat contract loopt medio 2017 af. Sportverenigingen die gebruikmaken van de hal moeten vanaf die datum elders onderdak zoeken.

Regiodonderdag, 9 juni 2016

Fusieproces NHL en Stenden mag door van personeel


Regiodonderdag, 9 juni 2016

Pleziervaart gedupeerd door sleepcontrole

Leeuwarden - Het Watersportverbond hekelt de controles van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de Certificaat van Onderzoek-plicht voor sleepboten. Deze maatregel levert volgens de organisatie knelpunten op voor de pleziervaart. De Friese Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA) en Betty de Boer (VVD) hebben minister Melanie Schultz gisteren om opheldering gevraagd.

Regiodonderdag, 9 juni 2016

Zonne-energie gaat snel de prijs van olie bepalen

Leeuwarden - Binnenkort bepaalt niet de fossiele energie de prijs van duurzame energie, maar bepaalt zonne-energie de prijs van olie en gas.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties