De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 9 juli 2005.

Bijschriftzaterdag, 9 juli 2005

Drie-eenheid

In het vervolg van het gebed noemt Jezus drie kenmerken die bepalend zijn voor God, namelijk naam, koninkrijk en wil.

Economiezaterdag, 9 juli 2005

Geen akkoord over reorganisatie bij Enna Aerosols

Dokkum – De besprekingen tussen de vakbonden en spuitbusfabriek Enna Aerosols in Dokkum voor een sociaal plan voor een reorganisatie, waarbij 37 banen verloren gaan, zijn vastgelopen. Volgens CNV-bestuurder J. Kampherbeek heeft het bedrijf niet duidelijk kunnen maken dat er voor een sociaal plan, zoals dat bij eerdere reorganisaties is afgesproken, minder geld kan worden uitgetrokken.

Hoofdartikelzaterdag, 9 juli 2005

Klimaatverandering….

De G8-top heeft geen concrete resultaten opgeleverd voor de aanpak van klimaatproblemen. De Amerikaanse president Bush kon deze week niet worden overgehaald een akkoord te sluiten over de aanpak van klimaatverandering, als voor zo’n verdrag het Kyoto-protocol de basis vormt. Dat zou ‘zijn’ economie te veel schaden. Bush vindt dat alleen nieuwe technologie een succesvol wapen in de strijd tegen klimaatverandering kan zijn, en niet papieren tijgers als het Kyoto-verdrag. Landen die meedoen aan ‘Kyoto’ hebben zich verplicht maatregelen te nemen, zodat de uitstoot van schadelijke gassen in 2012 8 procent minder is dan in 1990.

Regiozaterdag, 9 juli 2005

IEPENLOFTSPUL YSBRECHTUM VERPLAATST

De voorstelling van het Iepenloftspul van Ysbrechtum ‘Spul om neat’ is gisteravond laat vanwege de regen afgelast. De voorstelling zal nu (ijs en weder dienende) vanavond om 23.00 uur worden opgevoerd. Iedereen die kaarten had voor vrijdagavond kan met die toegangsbewijzen naar binnen, meldt de toneelvereniging van Ysbrechtum.

Regiozaterdag, 9 juli 2005

‘Galama, draag nooit een hoed op Vlieland’

Vlieland - ,,Bij een officiële gebeurtenis op Texel droeg ik een hoed en terwijl ik aan het woord was, pakte windkracht 6 mijn hoofddeksel. En wie heeft die hoed weer opgehaald? Niet één man maar ikzelf. Dus als ik je mag adviseren: draag op het eiland nooit een hoed.’’ Met die woorden heette burgemeester Geldorp van Texel haar nieuwe college Baukje Galama welkom op Vlieland.

Regiozaterdag, 9 juli 2005

Urkers gebruiken vooral ‘basecoke’

Urk – De Urker harddrugsgebruikers gebruiken vooral base-coke . Dat is de soort die vooral door dak- en thuislozen wordt gebruikt en door prostituees. Dat blijkt uit een onderzoek van antropologie-student Andries Zoutendijk van de Universiteit van Utrecht. Zoutendijk deed intensief onderzoek naar het drugsgebruik op het voormalige eiland. Hij noemt het opmerkelijk dat de relatief rijke Urkers vooral de harddrugs gebruiken die normaal in trek zijn bij zwakste groepen van de bevolking.

Regiozaterdag, 9 juli 2005

Subsidie voor gps’en en website

Nijelamer – Twee teams zijn bezig alle fruitbomen in Hempens en vervolgens Goutum te inventariseren. Datzelfde gebeurt binnenkort in Lippenhuizen en in Drachten zijn ook plannen in de maak om via de satelliet de exacte locatie te bepalen van bijzondere en minder bijzondere vruchtbomen.

Regiozaterdag, 9 juli 2005

Koningin komt ook in Warten op bezoek

Warten – Koningin Beatrix komt op 4 augustus naar openluchtmuseum De Súdwal in Warten. Ze wandelt dan langs it Earmhűs, de monumentale Greidbuorkerij en de oude scheepshelling. Dat blijkt uit het programma van het koninklijk bezoek, dat gisteren door de provincie Fryslân is vrijgegeven. Het was al bekend dat de vorstin naar Grou, Terschelling en Jelsum zou gaan tijdens haar bezoek, dat plaatsvindt in het kader van haar 25-jarig koningschap.

Regiozaterdag, 9 juli 2005

Leeuwarden - Vreemde planten en dieren zorgen in Nederland jaarlijks voor een economische schadepost van 1,3 tot 2,2 miljard euro. Dat becijferen onderzoekers van CLM Onderzoek en Advies, het Milieu- en NatuurPlanbureau en de Technische Universiteit Delft.

Geloof & Kerkzaterdag, 9 juli 2005

‘Als gereformeerden verbonden’

Utrecht – In het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht wordt vanaf dinsdag de assemblee gehouden van de Gereformeerde Oecumenische Raad (Reformed Ecumenical Council). De koepelorganisatie van gereformeerde kerken buigt zich tot 26 juli over allerlei thema’s. ,,Ontmoeting en eenheid staat centraal’’, aldus GOR-vice-voorzitter dr Douwe Visser.

Geloof & Kerkzaterdag, 9 juli 2005

‘Refo-wijsbegeerte’ verliest leerstoelen

Amersfoort – De stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte verliest haar leerstoelen in Groningen en Utrecht. Prof. Geertsema, die aan beide filosofische faculteiten doceerde, wordt niet opgevolgd.

Weerzaterdag, 9 juli 2005

Morgen zonnig


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties