De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van maandag, 9 oktober 2017.

Cultuurmaandag, 9 oktober 2017

Sámen musiceren, wat is dat heerlijk

Sneek - Geconcentreerde gezichten in het Sneker kunstencentrum Atrium. De deelnemers aan de eerste editie van Hoera foar houtsjes spelen na jaren weer eens op hun muziekinstrument. ,,Wat heb ik dat gemist, samen musiceren!”

Economiemaandag, 9 oktober 2017

Aardappelloodsen en deel boerderij Firdgum verwoest

Firdgum - Een zeer grote brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de aardappelopslag en een deel van het woonhuis van een boerenbedrijf in Firdgum verwoest. De complete aardappeloogst van het bedrijf is daarbij verloren gegaan.

Regiomaandag, 9 oktober 2017

Traktatie, maar ook gewoon les vandaag

Drachten - Waarschuwing voor leerlingen van ROC Friese Poort in Drachten die vandaag Nederlands hebben van Conrad Berghoef: ,,Ja, meneer neemt een traktatie mee, maar nee, dat betekent niet dat grammatica en schrijfvaardigheid vervallen!”

Regiomaandag, 9 oktober 2017

Openstelling kanaal Nij Beets loopt gevaar

Nij Beets - De natuurcompensatie voor het openstellen van het Polderhoofdkanaal tussen Nij Beets en De Veenhoop moet snel in orde gemaakt worden, anders dreigt afsluiting van de vaarroute.

Regiomaandag, 9 oktober 2017

Aanpak van Twizelermieden

Twijzel - Ongeveer 120 hectare grond in de Twizelermieden wordt heringericht. Met een hogere waterstand in het gebied stroomt er naar verwachting meer kwelwater naar het oppervlak. Dat moet volgens boswachter Jakob Hanenburg leiden tot nog meer biodiversiteit. ,,It sil goed węze foar it ferskaat oan planten. We hawwe hjir al in protte wylde plantesoarten sa as it trijekantgers (een zeggesoort, red.), orchideeën en djerreblommen (dotterbloemen). We tinke dat der mei in heger wetterpeil en it kwelwetter noch mear soarten profitearje kinne. Dat jildt ek foar de greidefűgels. Dy hawwe it al dreech, it sil mei in heger peil altiten better foar se węze.”


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties