De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 16 januari

Regiodinsdag, 16 januari 2018

Wetenschap zal de mensheid niet redden
Harich - Met een klimaatopwarming, grondstoffentekort en niet te vergeten een watercrisis staat de mensheid voor een enorme uitdaging. Maar wetenschap en techniek zullen de mensheid niet redden, stelt Wetsus-directeur Cees Buisman.
Hij is zelf wetenschapper, maar de wetenschap is volgens hem niet de allesoplosser waar de mensheid haar hoop op moet vestigen. ,,Het opraken van fossiele brandstoffen kunnen we opvangen met windmolens en zonnepanelen, al wordt dat nog een hele hijs, maar de watercrisis waarop we afstevenen is niet met techniek op te lossen. Zout water zoet maken? Dat kost niet alleen enorm veel energie, waar weer water voor nodig is, het moet dan ook nog naar de juiste plekken worden vervoerd.”
Zijn kritische houding ten opzichte van de wetenschap komt denkt hij door zijn studierichting, milieukunde. ,,Die tak van wetenschap is veel directer met de concrete leefwereld verbonden dan bijvoorbeeld een medisch wetenschapper die zich bezighoudt met stamcelonderzoek.”
Veel van de problemen waarmee de wereld nu kampt, speelden zich ook al af in de jaren zeventig toen Buisman op het vwo in Amsterdam zat. ,,Na het rapport van de Club van Rome was men zich bewust van de eindigheid van grondstoffen. Men zocht de oplossingen in dezelfde richting als nu. Men ontwikkelde windmolens, zonnepanelen en ook de eerste biovergisters van rioolslib zagen het licht. Maar de mens boorde nieuwe olie- en gasbronnen aan dus de noodzaak tot verduurzamen zakte weg.”
Wat doorging, was echter de aantasting van de biodiversiteit en bossen en de uitputting van watervoorraden.
,,Ik ontdekte toen al dat technische oplossingen niet afdoende blijken te zijn. Dat zien we nu ook om ons heen. We bouwen enorme windmolenparken op zee, maar die leveren nog maar een fractie op van ons energieverbruik dat we de laatste tien jaar extra zijn gaan gebruiken. Ik zeg niet dat we geen windmolens moeten bouwen, maar ze zijn niet de oplossing.”
Wat volgens wel een mogelijke uitweg biedt, is het toenemend innerlijk bewustzijn van de mensheid schrijft Buisman in zijn boek De mens is geen plaag, dat donderdag wordt gepresenteerd in het kader van de maand van de spiritualiteit. ,,De wereld kan best tien miljard mensen herbergen. Maar niet met onze westerse levenswijze. Een Nederlander verbruikt via zijn eten, kleding en energiegebruik vierduizend liter water per dag. Dat kan de aarde niet aan. We moeten onze levensstijl dus versoberen. We denken gelukkiger te worden door steeds meer te consumeren. Tegelijk raken steeds meer mensen depressief. We moeten volgens mij niet streven naar meer geluk maar naar zingeving en innerlijk bewustzijn. Dan groeit het besef dat de mensheid op een hoger niveau met elkaar verbonden is. Dat levert minder egocentrische mensen op en dan zal men bereid zijn dat wat de aarde geeft eerlijk te delen.”
Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 16 januari.

| Fertel in freon | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0 |


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties