Fryslân

Geloven

Samenleving

Cultuur

Economie

Peter Feenstra is bezig met het leggen van CO2-slangen in de lege kas. Half februari komen er pas weer trostomaten in bij Greenhouse Dili in Berltsum.