Fryslân

Geloven

Samenleving

Cultuur

Economie

De sierbloementeelt maakte in 2021 twaalf miljard euro uit van de totale landbouwexport.