Commentaar: De overheid verzaakt haar zorgplicht in Groningen

Machteloze en moedeloze mensen worden door de overheid stelselmatig genegeerd. De funeste gevolgen van de gaswinning zijn een zaak die Den Haag direct moet adresseren.

Pieter Anko de Vries

Geplaatst: 24 mei 2019 om 12:00

Ongeveer zeventig boeren demonstreren bij Westerwijtwerd, waar deze week een zware aardbeving plaatsvond, en eisen een snellere schadeafhandeling. Foto: ANP  
0%

Een nachtmerrie. Zo noemde premier Mark Rutte de gevolgen van de gaswinning in Groningen nadat deze week een relatief zware aardbeving de provincie trof. Het positieve aan een nachtmerrie is dat die, meestal tot grote opluchting, voorbij is na het ontwaken. De ellendige situatie voor de gedupeerden in het wingewest heeft een veel meer aanhoudend karakter. Veel Groningers voelen dat ze in een inktzwarte periode leven waarin de dreiging van aardbevingen misschien nog wel een generatie kan duren. Want verminderen van of helemaal stoppen met gaswinning betekent niet dat de bodem direct zal ophouden te schudden.

Moeras

Het is daarom van het grootste belang dat schades snel worden hersteld en dat huizen spoedig aardbevingsbestendig worden gemaakt. En hier wringt de schoen. Steeds klinken vanuit de landelijke overheid mooie woorden en plechtige beloften, maar de uitvoering van maatregelen blijft onbegrijpelijk genoeg vrijwel uit. De Tweede Kamer sprak hierover woensdag zijn boosheid uit en de moedeloosheid droop ervan af toen verantwoordelijk minister Eric Wiebes wegzonk in een moeras van technische, bestuurlijk-organisatorische en bureaucratische argumenten tijdens de beantwoording van alle vragen.

Maak het technisch dan wél mogelijk - waarvoor dient anders de politiek?

De Kamer had eerder al ervoor gepleit om onorthodoxe maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld een ‘generaal pardon’ voor alle schades vanaf 2017 onder 10.000 euro. Daarmee zou met één pennenstreek het stuwmeer aan meldingen een stuk kleiner worden. Bovendien kunnen de Groningers dan zien dat er écht wat gebeurt. Technisch onmogelijk, luidde het antwoord van Wiebes. Voor de suggestie van de Kamer om het technisch wél mogelijk te maken – waarvoor dient anders de politiek? – bleef de minister doof. Hij wil nog wel wat versnellingsmogelijkheden bekijken, maar komt daar pas over een paar weken op terug. De traagheid van de versterkingsoperatie zou eveneens kunnen worden aangepakt door een wat minder orthodoxe aanpak, bijvoorbeeld aannemers meer eigen verantwoordelijkheid geven. Ook de burgemeesters van zeven getroffen gemeenten eisen dat versterkingsadviezen direct worden uitgevoerd zonder herbeoordelingen.

Part noch deel

Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken dat volwassenen en kinderen psychische en lichamelijke klachten ondervinden als gevolg van de aardbevingen en de onzekerheid over de waarde van hun woningen.

Uit Den Haag komt de suggestie dat procedures belangrijker zijn dan mensen

En vanuit Den Haag komt de suggestie dat formele procedures en regels belangrijker zijn dan het welbevinden van mensen die part noch deel hebben aan de oorzaak van de ellende waarin zij zich bevinden. Het is onbegrijpelijk dat de overheid zo haar zorgplicht verzaakt ten opzichte van machteloze en moedeloze mensen en daar gewoon mee weg lijkt te komen.

Lees ook: Gronings herstel moet fysiek en innerlijk zijn

hoofdredactie@frieschdagblad.nl

Registreer u bij het Friesch Dagblad

Registreren
  • Registreren is zonder kosten of verplichtingen
  • Alle artikelen op frieschdagblad.nl zijn volledig toegankelijk
Hoofdredacteur

Waarom Friesch Dagblad?

  • Het nieuws uit Fryslân
  • Verdieping en duiding bij de actualiteit
  • Opinies en analyses
  • Betrouwbaar, kritisch, evenwichtig en opbouwend
Registreren
Sluiten
Sluiten